Nieuwsberichten

24 jun. 2024
Beperkte beschikbaarheid EPD van 6 juli 18.00 uur tot 7 juli 12.00 uur

Op zondag 7 juli 2024 gaat Tergooi MC over op een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier (Chipsoft HiX 6.3). Daarom moeten we de zorg afschalen en kunnen we in Tergooi MC, Tergooi MC Clinics en onze Regionale Medische Centra in Blaricum en Weesp niet alle gebruikelijke zorg verlenen. Vanaf zaterdag 6 juli 18.00 uur start de migratie en naar verwachting duurt deze tot zondag 7 juli 12.00uur. Het huidige EPD is dan niet, of zeer beperkt, beschikbaar.

Tergooi MC blijft die dagen wel open voor specifieke (spoed)zorg. Met omliggende ziekenhuizen en de ambulancediensten zijn de beperkingen binnen Tergooi MC afgestemd. Hieronder vindt u meer informatie. 

 

Wanneer schaalt Tergooi MC de zorg af?

Zaterdag 6 juli om 18.00 uur start de migratie en naar verwachting duurt deze tot zondag 7 juli 12.00 uur.

Gedurende deze periode kunnen we in Tergooi MC, Tergooi MC Clinics en onze Regionale Medische Centra in Blaricum en Weesp niet alle gebruikelijke zorg verlenen. Ook het huidige EPD is dan niet, of zeer beperkt, beschikbaar.

De hieronder genoemde functies blijven beschikbaar. We werken volgens de noodprocedures en registraties vinden plaats op papier.

 

SEH

Patiënten die normaal gesproken via 112-meldingen bij Tergooi MC binnenkomen, worden naar een andere SEH in de regio gebracht. Deze patiënten kunnen vanaf zondag 12:00 uur weer in Tergooi MC terecht.

De SEH van Tergooi MC blijft open voor patiënten die via de Huisartsenspoedpost naar de SEH worden doorverwezen en voor onze eigen:

 • dialysepatiënten die direct zorg nodig hebben;
 • patiënten die bezig zijn met een chemokuur en acute zorg nodig hebben;
 • patiënten die recent een behandeling hebben ondergaan en acute zorg nodig hebben.
   

Eerste Hart Hulp en hartkatheterisatiekamers

De patiënten voor de afdeling Eerste Hart Hulp worden naar een ander ziekenhuis in de regio gebracht. De hartkatheterisatiekamers (HCK) zijn gedurende deze periode ook gesloten.

 

Verloskunde

 • Er vinden geen inleidingen plaats
 • Er zijn geen poliklinische bevallingen
 • In principe geen spoedconsulten tenzij er sprake is van grote spoed en te lange aanrijtijd naar een ander ziekenhuis 
 • Eigen patiënt met medische indicatie die spontaan bevalt, kan in Tergooi MC bevallen 
 • Geen epiduraal tenzij in overleg met de anesthesioloog 

 

Ondersteunende diensten

Waar nodig zorgen onder meer de laboratoria en radiologie voor ondersteuning van eventuele acute activiteiten op de OK en in de kliniek. De laboratoria voeren wel eerstelijnsdiagnostiek uit; patiënten plannen hiervoor een afspraak met de bloedafname. De radiologie voert geen eerstelijnsdiagnostiek uit.

 

OK

Er zijn geen geplande operaties. De OK is wel open voor spoedingrepen bij opgenomen patiënten.

 

Bloedafnamepoli

De bloedafnamepoli is gesloten. Bloedonderzoeken van patiënten die zich melden bij de spoedpost kunnen wel worden uitgevoerd en gerapporteerd.

 

Verwijzen via ZorgDomein

De verwijzingen komen gewoon binnen, maar spoedverwijzingen zijn van zaterdag 6 juli 18:00 uur tot zondag 7 juli 12:00 uur niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor verkorte toegangstijden. Alles wat u op zaterdag 6 juli na 18:00 uur aanvraagt, wordt zondag 7 juli na 12.00 uur weer opgepakt en verwerkt.

 

Vertraging in ontslagbrieven

Er wordt geen vertraging verwacht in de verzending van ontslagbrieven aangezien de noodprocedure in het weekend plaatsvindt.

 

Kliniek en poliklinieken

De consequenties van de invoering van de update van het EPD zijn voor klinische patiënten zeer beperkt. De poliklinieken zijn (zoals gebruikelijk in het weekend) gesloten gedurende de noodprocedure.

 

Wanneer weer normaal?

Uiteraard doen we er alles aan om de overgang naar de nieuwe versie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als alles normaal verloopt, gaat de update van het nieuwe EPD op zondag 7 juli om 12:00 uur live. Vanaf dat moment wordt de noodprocedure opgeheven. Als we tegenslag of vertraging ervaren, brengen wij u uiteraard meteen op de hoogte.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op via: EPDimplementatie@tergooi.nl. Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

20 jun. 2024
Actie voor minder toegangstijd bij bloedafname KCHL Tergooi MC

Het KCHL van Tergooi MC opent op zaterdagochtend 29 juni en 6 juli de bloedafnamepoli in Tergooi MC om patiënten uit de regio op afspraak te prikken. We starten deze pilot om de toegangstijd terug te dringen en te kijken of we hiermee in een klantbehoefte voorzien.    

 

17 jun. 2024
Klare taal op Meet & Greet

De Meet & Greet stond dit jaar in het teken van klare taal. Gastspreker Merel Roze vertelde enthousiast hoe je als arts klare taal spreekt bij samenwerking. Zo'n 100 huisartsen en medisch specialisten volgden haar workshop onder het genot van een 3 gangendiner op Kasteel Groeneveld. Iedereen die erbij was: hartelijk dank voor jullie komst!

11 jun. 2024
Big Five bijeenkomst Tergooi MC Clinics groot succes

Precies een jaar na onze verhuizing naar de nieuwbouw in Hilversum (Laan van Tergooi) konden de vijf specialismen van Tergooi MC Clinics met trots de diverse poliklinieken en behandelkamers van dermatologie, plastische chirurgie, oogheelkunde, kaakchirurgie en KNO-heelkunde laten zien. De enthousiaste huisartsen die hiervoor op hun vrije donderdagavond naar onze kliniek waren gekomen konden zèlf eens ervaren waarheen en naar wie zij hun patiënten naar toe verwijzen. Aansluitend was er een symposium met voordrachten van Luuk Verdonschot, Angela van der Hage-Lie, Sanne Moolenburgh, Rutger van der Waal en LIane Tan. Innovatieve zorg en zorgprocessen, ambities en interdisciplinaire raakvlakken passeerden de revue. Ook voor de aanwezige medisch specialisten waren sommige onderwerpen een eyeopener en wordt elkaars expertise - onder 1 dak - nóg meer gewaardeerd. Hoe kunnen we samen er voor zorgen dat patiënten minder naar het ziekenhuis verwezen hoeven worden? Hoe kunnen we zelfzorg beter promoten? Hoe kunnen we regionaliseren van zorg (#IZA) verder vormgeven? Hoe kunnen we elkaar gemakkelijker bereiken? Met een interactieve brainstormsessie werd de avond afgesloten en suggesties voor de toekomst meegenomen.

11 jun. 2024
ALK-programma psychiatrie

De polikliniek psychiatrie heeft momenteel plekken beschikbaar voor het ALK-programma (voorheen SOLK), korte wachttijd. Verwijzen kan via ZorgDomein. 

07 mei. 2024
Semenonderzoek voor kinderwens of na sterilisatie

De afdeling Fertiliteit voert semenonderzoek voor kinderwens of na sterilisatie op afspraak uit. Voor deze afspraken is een separate agenda ingericht. Het maken van een afspraak in deze agenda loopt anders dan voor een reguliere bloedafnameafspraak:

 • Via mijn.tergooi.nl 
  De afspraak kan op mijn.tergooi.nl gemaakt worden via de DigiD inlog, kies afspraak maken, keuze laboratorium/bloedafname, vervolgens semenonderzoek. Let op: Niet mbv het zorgdomeinnummer (verwijsnummer).
 • Telefonisch
  Alleen voor semenonderzoek kunnen patiënten ook telefonisch een afspraak maken via telnr. 088 753 11 75.

De patiënt kan het juiste potje afhalen bij de poli Bloedafname (D0) in Hilversum. 

07 mei. 2024
Nieuwe microlearning dermatologie: schuurpapierhuid

De dermatologen hebben een nieuwe microlearning gepubliceerd: schuurpapierhuid

11 apr. 2024
Duobezoek voor kwetsbare ouderen met Parkinson

Carolie Blokland, verpleegkundig specialist bij de RHOGO en Ellen Askes, verpleegkundig specialist Parkinson in Tergooi MC, hebben hun krachten gebundeld. Samen doen zij huisbezoeken bij kwetsbare ouderen met de ziekte van Parkinson.  

08 apr. 2024
SEH stop/vol ziekenhuis waarom en wat betekent het?

Tergooi MC moet helaas de laatste tijd vaker een SEH stop afkondigen. Graag geven we hierover wat achtergrondinformatie.

Een SEH stop wordt afgegeven als er een dusdanige drukte is op de SEH dat er geen zorg meer verleend kan worden aan ernstig zieke patiënten, ondanks dat er dan al stappen zijn ondernomen om de doorstroming te bevorderen. De SEH stop is een logistiek instrument om de zorgvraag in de regio te reguleren.

We kondigen bijvoorbeeld een SEH-stop af als de traumakamers vol zijn of als alle kamers bezet zijn met U1-2 patiënten. Of als er een calamiteit is op de SEH waardoor alle SEH verpleegkundigen al maximaal zijn ingezet.

Op dat moment is het veiliger naar een ander ziekenhuis te gaan, of kan een patiënt in overleg met de behandelaar later komen op de SEH.

Afspraken in de regio

In de regio is er een aantal afspraken gemaakt als er sprake is van een SEH-stop.

1. Als het voor de ambulance niet mogelijk is om door te rijden, ontvangen we deze op de SEH.

2. Voor bekende patiënten die een lopende behandeling in Tergooi MC hebben en waarvoor het kwalitatief minder goed is om hen elders te presenteren wordt in overleg met de behandelend specialist een plan gemaakt: presentatie op een ander tijdstip, op de poli of toch in een ander ziekenhuis.

3. Zelfverwijzers vangen we op.

4. Patiënten die op de Huisartsen Spoedpost zijn en worden doorverwezen naar het ziekenhuis, vangen we op.

5. De ambulance die onderweg is, vangen we op.

De Huisartsen Spoedpost heeft inzage in het LPZ waarin vermeld staat welk ziekenhuis een SEH-stop heeft.


Vol ziekenhuis
Bij de melding 'vol ziekenhuis' is er geen opnamecapaciteit. De SEH is dan wel open en alle patiënten worden gezien, beoordeeld en behandeld. Als zij opgenomen moeten worden regelen we een overplaatsing naar een ander ziekenhuis. En een vol ziekenhuis kan soms leiden tot een SEH stop.

Uiteraard doen we ons uiterste best om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 

08 apr. 2024
Meet & Greet 2024: Klare taal bij samenwerking 

MCC Gooi en Vechtstreek nodigt je graag uit voor de Meet & Greet op donderdag 13 juni vanaf 17:30 uur in Kasteel Groeneveld in Baarn.  

Gastspreker dit jaar is Merel Roze. Merel spreekt en schrijft klare taal. En vertelt die middag enthousiast hoe je dat als huisarts of medisch specialist ook kunt doen. Begrijpelijke taal helpt bij de samenwerking tussen professionals én bij contact met patiënten.   

Tijdens de Meet & Greet ontmoeten huisartsen uit de regio en medisch specialisten uit Tergooi MC elkaar op een informele manier. Doel is elkaar beter te leren kennen en nieuwe collega’s te introduceren. Dat maakt een plezierige en constructieve professionele samenwerking in de dagelijkse praktijk gemakkelijker.  

Programma   

17.30 uur Ontvangst door dagvoorzitter Bas Roukema, medisch manager Bureau Regionale Samenwerking 

17.50 uur Opening en eerste ronde walking dinner 

18.15 uur Groep 1 workshop en groep 2 walking dinner 

19.10 uur Groep 1 walking dinner en groep 2 workshop 

19.55 uur Gezamenlijke afsluiting met dessert, koffie en thee 

Meld je aan 

Mis de Meet & Greet 2024 niet! Meld je direct aan via MeetenGreetMCC@tergooi.nl. Heb je dieetwensen? Geef dat dan door bij je aanmelding.  

08 apr. 2024
Nieuwe microlearning dermatolgie

De dermatologen hebben een nieuwe microlearning gepubliceerd: genitale wratten.

13 mrt. 2024
Microlearning dermatologie: hardnekkig eczeem op de borst

De dermatologen hebben een nieuwe microlearning gepubliceerd: hardnekkig eczeem op de borst.

13 mrt. 2024
Openingstijden voorjaarsfeestdagen

Tijdens de voorjaarsfeestdagen zijn er aangepaste openingstijden voor het Klantcontactcentrum, Radiologie, functieafdelingen, CBSL, KCHL, poliklinieken, Regionaal Medische Centra en de Diagnosestudio's.

13 mrt. 2024
Save the date: 16 mei symposium The big five en housewarming Tergooi MC Clinics

Op donderdag 16 mei van 17.00 tot 21.30 uur organiseren Dermatologie, Oogheelkunde, MKA, KNO  en Plastische Chirurgie het symposium 'The big five' van Tergooi MC Clinics voor huisartsen (3 accreditatiepunten worden aangevraagd) en house warming in Tergooi MC Clinics, Laan van Tergooi 8 Hilversum.

20 feb. 2024
Aanmelden nieuwe patiënten poli Reumatologie weer mogelijk

Het is weer mogelijk om nieuwe patiënten te verwijzen naar de polikliniek Reumatologie. De wachttijd voor een eerste consult is teruggebracht. Er is echter nog wel sprake van personele krapte. We hopen op begrip voor eventuele lange(re) wachttijden.

20 feb. 2024
Agenda alert: Meet & Greet donderdag 13 juni

Op donderdag 13 juni vanaf 17.30 uur organiseren we weer een Meet & Greet voor huisartsen en medisch specialisten. Zet de datum vast in je agenda; locatie en programma maken we zsm bekend. 

20 feb. 2024
Tijdelijk geen nieuwe patiënten voor Allergie poli

In ZorgDomein hebben we de mogelijkheid om nieuwe patiënten aan te melden voor de Allergie poli voor volwassenen tijdelijk dichtgezet. De wachttijd is inmiddels 7 tot 8 maanden. Deze achterstand willen we eerst wegwerken. We hopen zo snel mogelijk weer nieuwe patiënten te kunnen toelaten. Excuus voor het ongemak.

07 feb. 2024
Aanvragen en orderen KCHL en CBSL

Wij merken dat er vragen zijn omtrent het orderen in Zorgdomein en de logistiek van diagnostiek voor microbiologie en klinische chemie.

 • Het aanvragen van klinische chemie in ZorgDomein kan volledig digitaal. Ook het proces daarna verloopt volledig digitaal. Het papierloze werken betekent dat patiënten dus geen aanvraagbriefje mee hoeven te nemen. 

 • Voor microbiologie is dit helaas (nog) niet mogelijk: hiervoor is nog steeds nodig dat de geprinte order uit ZorgDomein samen met het potje wordt aangeleverd. Enkel het potje, met naam en geboortedatum van de patient of zelfs met ZorgDomein ordernummer op het potje/stok geschreven volstaat niet. Dat veroorzaakt fouten en een verkeerde order bij de verkeerde patiënt in ons lab-systeem.

We onderzoeken momenteel in een pilot bij een andere laboratorium organisatie of we ook de microbiologie aanvragen papierloos kunnen afhandelen. We wachten de uitkomst van de pilot af, en hopen dat we dit in de 2de helft van 2025 ook bij ons kunnen realiseren.

 • Voor wat betreft het inleveren van onderzoek voor het CBSL: doe dit bij voorkeur via de bode, die dagelijks langs de praktijken rijdt. Geef deze materialen liever niet bij de bloedafnamepost af, omdat de laborant ter plekke de order voor de microbiologie niet kan controleren. 

 • Als patiënten het materiaal voor het CBSL zelf afgegeven bij bijvoorbeeld de algemene ontvangstbalie in het ziekenhuis, of bij het CBSL dan is het belangrijk dat zij dit altijd inleveren met de geprinte order uit ZorgDomein.

07 feb. 2024
Verbeterde bereikbaarheid Klantcontactcentrum

Tergooi MC is bezig om de telefonische bereikbaarheid voor patiënten en huisartsen te verbeteren. Inmiddels is bij 15 van de 19 poliklinieken een wijziging doorgevoerd waardoor het oneigenlijk gebruik van de huisartsenlijn van 5,0% naar 1,7% is gereduceerd. Van 300 oneigenlijke telefoontjes per week zijn dit er nu nog 102. We zijn er nog niet, maar hopen dat u ons wel beter kunt bereiken.

07 feb. 2024
Microlearning Dermatologie: Koortslip

De vakgroep dermatologie heeft een nieuwe microlearnings gepubliceerd: de koortslip

11 jan. 2024
Transmuraal Incidenten Melden via kwaliteitsportaal

Vanaf nu is het mogelijk om meldingen over transmurale zorg tussen de huisartsen in de regio en Tergooi MC te doen in ons eigen kwaliteitsportaal (Zenya). Het doel van de procedure Transmuraal Incidenten Melden (TIM) is om hiermee de kwaliteit van zorg binnen de keten te verbeteren. In het portaal is hiervoor een speciaal TIM-formulier ingericht.

10 jan. 2024
Kinderarts trieert verwijzingen voor kindergeneeskunde

Vanaf 15 januari trieert een kinderarts alle reguliere verwijzingen voor kindergeneeskunde via Zorgdomein. Doel is de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De kinderarts bepaalt op welk spreekuur en op welke termijn een afspraak wordt gemaakt, op basis van de informatie in de verwijsbrief. Het kan zijn dat een andere plek of specialist een betere keuze is of dat de huisarts zelf al iets kan doen. Mocht dat de inschatting zijn van de kinderarts dan neemt deze zo snel mogelijk contact hierover op.

10 jan. 2024
Follow up medicatie-adviezen GEM-team

Vanaf dit jaar belt een apotheker van Tergooi MC met de huisarts om te horen of een gegeven medicatieadvies bekeken en overwogen is voor een kwetsbare oudere die door het GEM-team op de SEH is gezien. Dit gebeurt een maand na de presentatie op de SEH van de betreffende patiënt van uw praktijk.

Het Geriatric Emergency Medicine Team (GEM-team) van Tergooi MC verricht geriatrisch onderzoek bij kwetsbare ouderen en stimuleert het samen beslissen op de spoedeisende hulp. Deze ouderen krijgen daar ook altijd een medicatie-beoordeling, toegespitst op de acute situatie.

Een apotheker beoordeelt of medicatie mogelijk een rol heeft gespeeld bij de presentatie op de SEH en bespreekt samen met de verpleegkundig specialist of arts welke medicatiewijzigingen direct doorgevoerd kunnen worden. Omdat niet altijd duidelijk is wat de precieze indicatie en oorsprong van gebruikte medicatie is, worden te overwegen geneesmiddeladviezen meegegeven in de ontslagbrief aan de huisarts. Door te informeren of dit advies is overwogen en/of opgevolgd willen we de zorg voor deze patiënten nog verder verbeteren.

10 jan. 2024
Nascholing psoriasis

De vakgroep Dermatologie organiseert op 27 februari van 18.00 tot 20.30 uur een nascholing over psoriasis in Tergooi MC Clinics. Meld u aan via svanruth@tergooi.nl. 

11 dec. 2023
Bellen bij spoedafspraak voor KCHL

Recent communiceerden we dat voor een spoedafspraak voor een bloedafname even gebeld moet worden met de polikliniek bloedafname. Naar aanleiding daarvan kwamen verschillende vragen binnen, die we hier graag beantwoorden.  

 

05 dec. 2023
Openingstijden tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen gelden aangepaste openingstijden. Kijk op onze website

Hartelijk dank voor de fijne samenwerking dit jaar en wij wensen u en uw naasteneen goed en gezond 2024!

05 dec. 2023
Nieuwe werkwijze TIMMEN

Per 1 december 2023 is er een nieuwe werkwijze voor huisartsen en medewerkers van Tergooi MC om transmurale incidenten te melden. Het allerbelangrijkste uitgangspunt daarbij is het stimuleren van een OPEN - cultuur. We melden niet ‘over’ elkaar maar met elkaar, met als voornaamste doel om processen te verbeteren.

Coördinatie
Er zijn drie coördinatoren aangewezen, waarvan 1 voor Tergooi MC, Jantine Hiddinga, en 2 voor RHOGO, Robert van ’t Land en Mariska Rietman. De coördinatoren behandelen de melding en koppelen aan de melder terug wat de uitkomst van het onderzoek is. Binnen Tergooi MC worden de meldingen opgepakt via de VIM – commissies van de betrokken specialismen. Het nieuwe meldingssysteem gaat nu via het kwaliteitsportaal van Tergooi MC (Zenya), waardoor alle coördinatoren altijd toegang hebben tot de meldingen. Verder is het voordeel is dat er actie genomen moet worden om de melding in het portaal te kunnen afsluiten. Zo ontstaat er een vastgestelde workflow en is alles altijd makkelijk terug te vinden.

Incident melden?
Dat kan via het - TIM-formulier 

Laat ons vooral weten wat je er van vindt, via vantland@rhogo.nl

05 dec. 2023
Doorverwijzing oogheelkunde

Regelmatig zien de oogartsen van Tergooi MC patiënten die een behandelgeschiedenis in een ander behandelcentrum hebben. Dit kan ertoe leiden dat zeer relevante gegevens van de patiënt niet bekend zijn en de zorg daardoor minder efficiënt geboden kan worden. Soms zijn hier goede inhoudelijke redenen voor maar soms ook niet. Wij willen u als huisarts daarom vragen hier rekening mee te houden. Vriendelijk verzoek om patiënten in beginsel altijd te verwijzen naar het ziekenhuis/kliniek waar de patiënt een voorgeschiedenis heeft. Dit betreft reguliere en spoedzorg, voor second opinions geldt dit uiteraard niet. 

05 dec. 2023
Dermatologie: microlearning pigmentvlek op de bovenarm

Na de webinars voor huisartsen over verdachte huidafwijkingen, biedt de dermatologie van Tergooi MC vanaf nu de casus van de maand als klein onderwijsblokje richting de eerstelijns professionals in onze regio. De dermatologie wil de eerstelijn verder helpen versterken met deze nieuwe vorm van microlearning. Deze keer de pigmentvlek op de bovenarm.

 

04 dec. 2023
Specialist ouderengeneeskunde Ellen Vreeburg vertelt over voordelen RTP

Specialist ouderengeneeskunde Ellen Vreeburg vertelt in een video welke voordelen het RTP haar biedt.

04 dec. 2023
Podcast over de geschiedenis van Gooise ziekenhuizen

Prachtige verhalen die iedereen moet horen’. Na hun pensioen doken neuroloog Paul Kingma en cardioloog Paul de Milliano de archieven in. Op zoek naar de geschiedenis van de Gooise ziekenhuizen. Het resultaat is een 9-delige podcast die het luisteren meer dan waard is. Beluister de podcastserie.

04 dec. 2023
Wat doen de verpleegkundig specialisten van Tergooi MC?

In Tergooi MC werken steeds meer verpleegkundig specialisten. Zij verrichten verpleegkundige taken en nemen medische taken en behandelingen over van artsen. Op de afdeling waar zij werken, zijn duidelijke afspraken gemaakt welke taken de verpleegkundig specialist uitvoert en welke de artsen uitvoeren.

Naast de zorg voor patiënten houdt de vakgroep verpleegkundig specialisten zich bezig met kwaliteitsverbetering, innovatie en onderwijs. Ook wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk werkgebied van de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialisten hebben zich verenigd in een vakgroep. Zij delen hun kennis en bundelen hun talenten om zo de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te verbeteren.

De verpleegkundig specialist is een hbo-opgeleide verpleegkundige ingeschreven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) met minimaal twee jaar werkervaring. Ook heeft hij/zij een aanvullende masteropleiding tot verpleegkundig specialist afgerond.

Algemeen gesproken kan je zeggen dat een verpleegkundig specialist  naast de verpleegkundige taken ook medische taken uitvoert, zoals het in kaart brengen van klachten (anamnese), het verrichten van lichamelijk onderzoek, het stellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan en het voorschrijven ven medicatie.

De verpleegkundig specialist  zorgt voor een goede afstemming tussen de medische behandeling en de verpleegkundige zorg voor patiënten

Deze combinatie is hard nodig, want mensen worden steeds ouder, moeten langer thuis wonen en hebben complexere zorg nodig. Verpleegkundig specialisten nemen taken van een huisarts en/of medisch specialist over of vullen deze aan.

Lees meer op onze site.

21 nov. 2023
Plekken beschikbaar bij ALK-programma psychiatrie

De polikliniek psychiatrie heeft momenteel plekken beschikbaar voor het ALK-programma (voorheen SOLK) met een korte wachttijd. Verwijzen kan via ZorgDomein.

21 nov. 2023
Lara Siebeling nieuw lid MCC-Commissie
15 nov. 2023
Enquête over het verwijsproces

Eind november/begin december zet Tergooi MC een online enquête uit bij ons eigen patiëntenpanel en bij een extern panel. We bevragen de respondenten over hun ervaring met ziekenhuizen en het krijgen van een doorverwijzing van een huisarts of andere verwijzer (zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of tandarts).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau PanelClix. Dezelfde vragenlijst maar dan aangepast voor huisartsen, zetten we op een later moment uit. Met de uitkomsten willen we het proces van het doorverwijzen verder verbeteren. Als we de resultaten hebben zullen we die delen.

09 nov. 2023
Tijdelijke patiëntenstop reumatologie
06 nov. 2023
Huisarts Marieke Buijs deelt haar ervaring met het RTP
06 nov. 2023
Laboratoria lanceren eLabgids
19 okt. 2023
Aangepaste werkwijze spoedbloedafname

Voor patiënten bij wie met spoed (dezelfde dag of de volgende dag) bloedafname nodig is, is telefonische aanmelding weer noodzakelijk. Huisartsen of doktersassistenten kunnen dit doen via 088 753 21 91. Ook op de bloedafnameposten in de regio zijn plekken beschikbaar. 

16 okt. 2023
Patiënten kunnen zelf aanspreekvorm kiezen
16 okt. 2023
Op zoek naar erfelijk hoog cholesterol
03 okt. 2023
RTP ondersteunt in toewijzing bed acute patiëntenzorg

Voor het zoeken zijn recent verbeteringen doorgevoerd binnen ZorgDomein.

21 sep. 2023
Praktijknieuws

Per 1 september stopt Bert Pothast van WGC Bovenmaat vanwege pensionering. Zijn opvolgers zijn Jeroen Oeben (tot 31-12-23 als ZZP, daarna overname) en Marjolein Bergman.

21 sep. 2023
Update bereikbaarheid huisartsenlijn 
21 sep. 2023
Diagnosestudio alleen op afspraak
17 aug. 2023
Muziekpoli voor behandeling muziekblessures 
17 aug. 2023
Bereikbaarheid huisartsenlijn

Diverse huisartsen hebben feedback gegeven over de telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken voor de huisartsen en de langere wachttijd voor onze patiënten. Wij zijn hier ons terdege van bewust en werken met onze nieuwe telefonieleverancier hard aan de knelpunten. In verband met personele krapte hebben we nieuwe medewerkers geworven. 

Hopende op uw begrip en graag ontvangen wij deze feedback zodat wij met elkaar aan de oplossingen kunnen werken.

17 aug. 2023
Sport- en avondpoli
17 aug. 2023
Radioreportage met oogarts Martijn Kanis
11 jul. 2023
Tergooi MC opent op 17 juli Regionaal Medisch Centrum in Blaricum
29 jun. 2023
Terugkijken Webinars Verdachte Huidafwijkingen

Nu het eerste hitterecord van dit jaar alweer gevestigd is, lijkt het ons een goed moment om nog eens aandacht te vragen voor de Webinars dermatologie voor huisartsen - Tergooi MC. In deze webinars wordt de NHG-standaard Verdachte Huidafwijkingen doorgenomen. Aan de hand van transmurale zorgpaden wordt besproken welke zorg in de eerste lijn en welke in de tweede lijn thuishoort. 

20 jun. 2023
Medisch manager regionale samenwerking

Bas Roukema, KNO-arts, is benoemd als medisch manager regionale samenwerking en daarmee aanspreekpunt voor het Bureau Regionale Samenwerking. Hij volgt Aram Greuter op, die eerder de rol van relatiemanager vervulde. Beiden zijn lid van de MCC-commissie.

Bas is bereikbaar op 06 81 88 33 97 of via broukema@tergooi.nl.

15 jun. 2023
Geen MDL ademtesten meer

De vakgroep MDL faciliteert geen ademtesten meer. U kunt voor deze testen dus niet meer doorverwijzen naar Tergooi MC.

15 jun. 2023
Pathologie actueel

Pathologie heeft de achterstanden inmiddels grotendeels ingelopen. Een groot gedeelte van de diagnostiek wordt weer binnen 5 werkdagen na ontvangst afgerond. Complexere diagnostiek kan bij uitzondering nog langer duren dan gebruikelijk. 

15 jun. 2023
Spoedverwijzing oogheelkunde

Verwijst u patiënten soms met spoed door naar oogheelkunde? Neem dan altijd eerst contact op met de dienstdoende oogarts, zodat er adequaat gehandeld kan worden. Bel bij een spoedverwijzing met de huisartsenlijn: 088 753 12 65.

15 jun. 2023
Korte wachttijden

Sneller dan gedacht zijn we al helemaal gesetteld in onze nieuwbouw. Dat zorgt ervoor dat er voor sommige specialismen hele korte wachttijden zijn:  Plastische Chirurgie: 1 week Hand- en Polscentrum: binnen 10 dagen Orthopedie - Schouder- en Elleboogcentrum:  binnen 10 dagen.

15 jun. 2023
Rutger van der Waal over Tergooi MC Clinics

Vanuit Tergooi MC Clinics dat vlak naast het hoofdgebouw van Tergooi MC ligt, biedt een aantal specialismen van Tergooi MC poliklinische zorg. Dermatoloog dr. Rutger van der Waal leidt ons rond en vertelt wat Tergooi MC Clinics zo uniek maakt. ‘Tergooi MC Clinics staat voor moderne optimale zorg in een gastvrije omgeving. 

17 mei. 2023
Veranderingen in aanvragen labdiagnostiek

Met de verhuizing zijn er een aantal veranderingen rondom de logistieke werkwijze van de bloedafname (locatie Hilversum). De twee meest opvallende wijzigingen:

 • Spoedafname zonder aanmelden mogelijk. 
 • Inleveren materiaal (urine/feces) zonder afspraak mogelijk. 
17 mei. 2023
Spoedzorg tijdens de verhuizing van Tergooi MC

Op zaterdag 20 mei 2023 verhuizen we naar het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. De belangrijkste veranderingen: alle 24/7 spoedeisende ziekenhuishulp en de huisartsen spoedzorg zijn vanaf zaterdag 20 mei 2023 alléén in Hilversum beschikbaar. We realiseren ons dat onze verhuizing impact heeft op de spoedzorg in de regio, op onze collega-ziekenhuizen en zorgpartners en op het verkeer. Wij doen er alles aan de verhuizing veilig te laten verlopen. Vanaf maandag 22 mei starten alle afdelingen weer op volgens de reguliere openingstijden.  

08 mei. 2023
Achterstanden Pathologie

Helaas is het nog niet gelukt om de bij de verhuizing opgelopen achterstand voor de niet-urgente diagnostiek in te lopen. Deze loopt zelfs op. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen genomen die in de komende weken moeten leiden tot een sterke verbetering (zie onderstaand). Tot die tijd (eind mei/begin juni) moeten jullie helaas nog rekening houden met de huidige sterke vertraging van circa 3 weken in de niet-urgente diagnostiek. Voor de urgente diagnostiek lukt het redelijk om de achterstand tot een minimum te beperken.

13 apr. 2023
Veranderingen KCHL: bloedafname, pakketten en telefoonnummers

Vanaf Hemelvaart veranderen er een aantal zaken met betrekking tot de logistiek en afspraken voor patiënten.

13 apr. 2023
Nieuwe directeur organisatie en beleid RHOGO

Per 1 mei is Jacky Stuifmeel aangesteld als directeur organisatie en beleid van de RHOGO. Samen met medisch directeur René Batenburg vormen zij het directieteam. Met haar ervaring als bestuurder in de zorg en accountancy is de RHOGO toegerust voor een belangrijke volgende stap in haar ontwikkeling.  

Jacky Stuifmeel is breed opgeleid en ontwikkeld in algemene bedrijfsvoering (ICT, data, digitalisering, financiën, HRM, communicatie en kwaliteit). Ze werkte onder meer als adjunct-directeur voor de oudervereniging Balans (ouders van kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen) en zette Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op. Binnen de RHOGO gaat ze zich volledig inzetten om huisartsen te ontzorgen, zodat zij meer tijd voor de patiënt krijgen. “Ik zie de strubbelingen en complexiteit van ons zorgstelsel en vind het een uitdaging om binnen dat complexe werkveld met elkaar de juiste dingen goed te doen. Daar draag ik graag een steentje aan bij.”

13 mrt. 2023
Overlijden Tammo Pels Rijcken, radioloog

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Tammo Pels Rijcken, radioloog. Tergooi MC verliest met hem een toegewijde arts die erg geliefd was bij zijn patiënten.

 

13 mrt. 2023
Symposium voor huisartsen ‘psoriasis en artritis psoriatica’

Op dinsdagavond 28 maart organiseert Dermatologie een symposium over psoriasis en artritis psoriatica speciaal voor huisartsen. Het symposium zal plaatsvinden in Blaricum in de gehoorzaal. De sprekers zijn dermatoloog Serge van Ruth, reumatoloog Marita Nabibux, huisarts Florine van Bennebroek Gravenhorst, verpleegkundig specialist Olga Vos en dermatoloog Alice Langeveld.

09 mrt. 2023
Verhuizing pathologie: tijdelijk vertraging niet-spoeddiagnostiek

De afdeling pathologie van Tergooi MC verhuist op 28 maart naar een tijdelijke locatie op de campus bij Sanquin. Tijdens de verhuizing kunnen we van 27 t/m 31 maart alleen de diagnostiek uitvoeren die echt niet uitgesteld kan worden. De niet-spoeddiagnostiek verwerken we weer vanaf 3 april.

De vertraging door de verhuizing zal ongeveer 5 werkdagen zijn. Dit lopen we in de loop van april en mei in. Houdt u daarom rekening met een totale doorlooptijd van 3 weken. Dit geldt niet voor de spoeddiagnostiek.

09 mrt. 2023
Update telefonie op zaterdag 1 april

Door een grote update van de telefooncentrale is Tergooi MC op zaterdag 1 april tussen 07:30 en 09:00 uur niet bereikbaar op niet-kritieke nummers. Het hoofdnummer (receptie), de SEH en verloskundigen blijven bereikbaar. Er wordt gewerkt met een noodprotocol. Heeft een vraag geen spoed? Bel die zaterdagochtend dan liever na 09:00 uur.

07 mrt. 2023
Verpleegkundig technische handelingen thuis

Sinds vorig jaar verricht het team Technisch Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV), voorheen Ambulant Verpleegkundig Team (AVT), complexe verpleegkundige handelingen bij patiënten thuis. Zowel Tergooi MC als huisartsen kunnen dit team inschakelen. Je kunt hiervoor contact opnemen via 085 888 36 86 (tussen 07.00 en 23.00).

07 mrt. 2023
Nieuw zorgpad PDS

Vanuit het programma Zorg Dichterbij zijn een aantal huisartsen uit de regio samen met de MDL-afdeling van Tergooi MC bezig geweest met het optimaliseren van het zorgpad voor patiënten met Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS). Met het nieuwe zorgpad hopen wij gezamenlijk de PDS patiënt in de regio Gooi en Vechtstreek de optimale zorg te kunnen verlenen. Dat wil zeggen: de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij de patiënt.

07 mrt. 2023
Spoedzorgcampagne van start: Wat doe jij bij Spoed?

Het is zo ver, de Spoedzorgcampagne is van start! De campagne is een initiatief van de Huisartsen Spoedpost RHOGO en Tergooi MC. Het doel is om bewustwording te creëren onder de inwoners van onze regio, over de inhoud van spoedzorg. Wat is spoed? En welke stappen neem je wanneer je een spoed hulpvraag hebt? Zo leggen we uit welke soorten spoed (urgenties) er zijn en informeren we over digitale zelftriage.

07 mrt. 2023
Innovatieprijs voor GEM-team

Het GEM-team van Tergooi MC heeft de innovatieprijs Geriatrie 2023 gewonnen! Op het nationale geriatriecongres ‘de geriatriedagen’ werd de prijs uitgereikt aan Vera Hogervorst, verpleegkundig specialist Geriatrie en promovenda acute ouderenzorg. De prijs is een initiatief van de Stichting Gezondheid voor Ouderen en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

09 feb. 2023
Wijzigingen poli Pijngeneeskunde ZorgDomein

In ZorgDomein zijn de aanwijzingen voor de huisarts van de poli Pijngeneeskunde aangescherpt. Bij de meeste zorgproducten is het volgende toegevoegd:

09 feb. 2023
Symposium huidbehandelingen

Op dinsdagavond 28 maart organiseert het EMC Gooi en Eemland, gevestigd in Tergooi MC, speciaal voor huisartsen een symposium over huidbehandelingen. Onze dermatologen en huidtherapeuten vertellen over behandelingen bij de verouderende huid, acne en rosacea en het verwijderen van tatoeages en pigment. Ook geven ze een demonstratie van verschillende lasers.

Wanneer: 28 maart 2023 17:30 - 21:00 uur

Waar: Tergooi MC Hilversum, poli 11

09 feb. 2023
Radiologie op ZorgDomein

Sinds drie maanden kunt u in ZorgDomein ook verwijzen naar de afdeling Radiologie. Met uw feedback hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd en zijn onderdelen beter vindbaar.
Nieuw in het systeem is dat u nu ook barbotage schouder als separaat ‘product’ kunt aanvragen.

07 feb. 2023
Nascholing chronische nierschade

Op 7 maart en 13 maart vinden respectievelijk in Amsterdam en Utrecht nascholingsavonden over chronische nierschade plaats voor onder meer huisartsen. Internist-nefroloog Jaap-Jan Snoep is een van de panelleden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hartfalen en achteruitgang nierfunctie, diabetes en nierschade en hypertensie en chronische nierinsufficiëntie.

Bij het ‘Chronische Nierschade Overleg; met de nefroloog aan tafel’ worden drie bestaande patiënten besproken, allen met een intrigerend diagnostisch of therapeutisch probleem, samenhangend met nierschade. De deelnemers in de zaal krijgen verschillende vragen voorgelegd over het diagnostisch traject en beleid. Een moderator toetst de suggesties uit de zaal en legt dit voor aan een panel van deskundigen.

02 feb. 2023
Nieuwe werkwijze voor het melden van transmurale (bijna)incidenten uitgesteld

De op 26 januari aangekondigde nieuwe werkwijze voor het melden van transmurale (bijna)incidenten in onze regio is tot nader bericht uitgesteld. We ondervinden nog wat technische problemen die we eerst willen oplossen. Onze excuses voor het ongemak.

16 jan. 2023
Zorgpad duizeligheid en evenwichtsstoornissen

In het transmuraal zorgpad Duizeligheid en Evenwichtsstoornissen staat beschreven welke zorgverlener op welk moment een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de zorg voor patiënten met duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Het ondersteunt de huisarts om de juiste zorgverlener voor de patiënt te kunnen inzetten.

In dit zorgpad staat de vestibulair geschoolde fysiotherapeut vooraan in de zorgketen die met een gestandaardiseerde (tijdrovende) anamnese en lichamelijk onderzoek een groot deel van patiënten sneller kan helpen, zoals bijvoorbeeld bij BPPD of adviezen voor valpreventie. Ook de doktersassistente in de huisartsenpraktijk en de apotheker kunnen bijdragen in het vinden van een verklaring voor de klachten van de duizelige patiënt.

Een checklist in Zorgdomein vereenvoudigt de keuze voor een meekijkconsult of reguliere verwijzing naar een KNO-arts, neuroloog of geriater. Zo wordt op diverse manieren de huisarts ondersteund om de juiste zorgverlener voor de patiënt te kunnen inzetten.

Door het opzetten van het Netwerk Duizeligheid Gooi en Omstreken (NDGO) durven wij te vertrouwen op elkaars expertise om daadwerkelijk te kunnen zeggen: deze zorg hoort niet bij mij, maar ik ken wel mensen die wat voor u kunnen betekenen. Andersom is het mogelijk om waar de zorg écht nodig is, deze zinnig in te zetten.

16 jan. 2023
Melden transmurale (bijna) incidenten

Vanaf medio januari 2023 is er een nieuwe werkwijze voor het melden van transmurale (bijna - ) incidenten in onze regio. Deze geldt voor zowel huisartsen als medewerkers van Tergooi MC. Het belangrijkste uitgangspunt ervan is het stimuleren van een OPEN cultuur: we melden niet ‘over’ maar ‘met’ elkaar met als voornaamste doel om processen te verbeteren.

Er worden vier coördinatoren aangewezen: twee vanuit Tergooi MC en twee (Robert van ’t Land en Mariska Rietman) vanuit de RHOGO. De coördinatoren behandelen de melding, doen een risicoanalyse, indien nodig een oorzakenanalyse en maken verbetervoorstellen die zij bespreken met de betrokkenen.

Indien nodig wordt de melding (digitaal) voorgelegd aan de TIM (transmurale incidenten meldingen)- commissie, bestaande uit alle TIM-coördinatoren, twee huisartsen uit de RHOGO-regio (Astrid Hertogh en een gepensioneerde huisarts, te weten Izaäk Moggré) en twee specialisten van Tergooi MC.

De RHOGO-coördinatoren en de leden van de TIM-commissie krijgen via het kwaliteitsportaal van Tergooi MC (Zenya) toegang tot de meldingen om deze in het systeem te kunnen vervolgen en op te volgen. De uitkomsten worden door de commissie aan alle betrokkenen teruggekoppeld; zo nodig met adviezen tot verbetering van relevante processen.

Het TIM-formulier is, zoals gewend, via het webadres van het MCC te benaderen: https://forms.zenya.work/mmk1qrss02/

12 jan. 2023
Gespecialiseerde fysiotherapie bij kaakgewrichtsklachten

Veel patiënten met kaakgewrichtsklachten worden naar de kaakchirurg doorverwezen. De meerderheid van deze patiënten heeft echter meer baat bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. In samenwerking met gespecialiseerde orofaciale fysiotherapeuten, kaakchirurgie en huisartsen hebben we een stroomschema opgesteld om patiënten direct naar de juiste professional te verwijzen. Dit stroomschema en een overzicht van de gespecialiseerde fysiotherapeuten is te vinden op https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/mensen-met-kaakgewrichtsklachten-krijgen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/

12 jan. 2023
Audiciens kunnen direct doorverwijzen naar de KNO-arts

Mensen met gehoorproblemen hebben geen verwijzing van de huisarts meer nodig, maar kunnen direct via audicien naar de KNO-arts. Dit zorgt voor minder onnodige verwijzingen met minder regeldruk voor huisartsen als gevolg.

Bij gehoorproblemen gaan patiënten meestal eerst naar een audicien of audioloog voor een gehoortest. Als de audicien of audioloog het nodig vindt dat de patiënt door een kno-arts wordt gezien, komt het voor dat de patiënt dan eerst (weer) naar de huisarts gaat om een verwijzing voor de kno-arts te vragen. Dat is niet (meer) nodig.

Per januari 2023 accepteren alle verzekeraars de directe verwijzing van een audicien naar een KNO-arts. Audiciens kunnen zelf inschatten welke patiënten een verwijzing naar de KNO-arts nodig hebben.

Huisartsen kunnen melding maken als een audicien nog met de vraag komt om een verwijzing naar een KNO-arts via: aanpakregeldruk@minvws.nl

Het programma [Ont]regel de Zorg zet zich vanuit het ministerie van VWS in om de administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen. Huisartsen hebben aangegeven dat zij veel administratieve lasten ervaren doordat hen vaak wordt gevraagd om een verwijzing naar een KNO-arts te maken, als een audicien of audioloog heeft geconstateerd dat dat nodig is voor de patiënt. In overleg met zorgverzekeraars is vastgesteld dat de tussenkomst van de huisarts in deze situatie niet noodzakelijk is.

06 dec. 2022
Korting op stikstof vervalt

Per 1 januari 2023 vervalt de korting op stikstof voor huisartsenpraktijken. Dit hebben RHOGO en Tergooi MC gezamenlijk besloten. Bestellen blijft uiteraard mogelijk via de website van het MCC

06 dec. 2022
Tergooi MC fax vrij

Sinds 1 december heeft Tergooi MC de analoge fax officieel uitgezet. Opnieuw een mooie stap in de veilige digitale gegevensuitwisseling. 

06 dec. 2022
Verwijsafspraken in de spotlights

Het naleven van eenduidige afspraken, zorgt voor minder werkdruk en een plezierige samenwerking. Omdat dit niet altijd gebeurt, attenderen we deze maand zowel huisartsen als specialisten en polimedewerkers van Tergooi MC op een aantal basisafspraken. Deze komen van www.verwijsafspraken.nl, een initiatief van Help de Huisarts Verzuipt. In alle gevallen is het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en open in gesprek te blijven.

06 dec. 2022
Regionale toepassing ‘Inzet Gespecialiseerde Fysiotherapie Artrose, Duizeligheid en Kaakgewrichtsklachten’ in gang gezet!

Maandag 28 november 2022 vond het drukbezochte webinar ‘Inzet Gespecialiseerde Fysiotherapie Artrose, Duizeligheid en Kaakgewrichtsklachten’ plaats. De aanwezige huisartsen en fysiotherapeuten kregen inhoudelijk uitleg over de nieuwe werkwijzen door gespecialiseerde fysiotherapeuten en specialisten. In de discussie die erop volgde, werd de toegevoegde waarde van de gespecialiseerde fysiotherapie alom bevestigd. Deze vorm van ‘Juiste zorg op de juiste plek’ speelt een grote rol in het voorkomen van onnodige tweedelijns trajecten, terwijl het de kwaliteit van de behandeling vergroot.

Huisartsen gaven aan dat veel patiënten geen genoegen nemen met een verwijzing naar de fysiotherapeut als zij de verwachting hebben dat de specialist hen pas echt verder kan helpen. Door deze nieuwe werkwijzen voor artrose, duizeligheid en kaakgewrichtsklachten uniform regionaal toe te passen, zal de patiënt al snel de kwaliteit van zorg ervaren. Hierdoor zal het beeld van ‘de specialist als enige redmiddel’ mee veranderen waardoor de juiste zorg op de juiste plek ook gedragen wordt door de patiënten zelf!

Kijk op: https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/gespecialiseerde-fysiotherapie/ om het webinar terug te kijken. Op deze website zijn ook de directe links te vinden naar de stroomdiagrammen en naar de aparte sites voor Artrose, Kaakgewrichtsklachten en Duizeligheid. Op deze sites staan de deelnemende gespecialiseerde fysiotherapeuten met contactinformatie ten behoeve van de verwijzing.

06 dec. 2022
Lange wachttijden Reumatologie

In verband met personele problemen bij de vakgroep Reumatologie is er een lange wachttijd voor nieuwe patiënten. Voor spoedpatiënten kan het beste contact worden opgenomen met een reumatoloog via 088 753 8578 of 088 753 4219.

06 dec. 2022
Optimalisatie zorgpad PDS

Vanuit het programma Zorg Dichterbij zijn onlangs een aantal huisartsen en de MDL-afdeling van Tergooi MC gestart met het optimaliseren van het zorgpad voor PDS-patiënten. Hiermee is de zorg voor de patiënt dichter bij huis en gestroomlijnder. Een van de eerste stappen is een gestructureerde aanvraag voor aanvullend labonderzoek, conform de NHG-standaard. Hiervoor is de PDS-probleemgroep in ZorgDomein aangemaakt, te vinden bij darmklachten.

Op korte termijn is er ook aandacht voor het meekijkconsult en additionele informatie voor huisartsen voor de behandeling in de eerste lijn.

29 nov. 2022
Openingstijden rond de feestdagen

Rond de feestdagen gelden aangepaste openingstijden:

De afdeling Radiologie, functieafdelingen, het KCHL en poliklinieken van Tergooi MC zijn gesloten op:

 • 2e Kerstdag, maandag 26 december

Diagnosestudio
De Diagnosestudio in Hilversum is gesloten vanaf 19 december i.v.m. de voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwe locatie. Patiënten kunnen terecht op de hoofdlocatie Hilversum, Blaricum of Diagnosestudio Weesp.

De Diagnosestudio in Weesp is gesloten op

 • 2e Kerstdag, maandag 26 december

De Diagnosestudio werkt alleen op afspraak: T 088 753 18 00.

Bloedafname
Bij bloedafname wordt alleen gewerkt op afspraak. Kijk op www.tergooi.nl/bloedafname/

CBSL
Materiaal voor het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) kunt u op deze feestdagen afgeven bij de receptie van locatie Hilversum.

Bezoek
Bezoek is tijdens de genoemde feestdagen welkom van 14:00 tot 19:00 uur.

Spoedeisende hulp
Vanzelfsprekend kunt u voor spoedeisende hulp 24 uur per dag in Tergooi MC terecht, ook tijdens feestdagen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op:
www.tergooi.nl/openingstijden
www.diagnosestudio.nl

14 nov. 2022
De inzet van gespecialiseerde fysiotherapie voor lastenvermindering huisarts

Voor duizeligheid, kaakklachten en artrose zijn er door het programma Zorg Dichterbij stroomdiagrammen ontwikkeld in samenwerking met specialisten, huisartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deze stroomdiagrammen ondersteunen de huisarts om vanaf het eerste consult te bepalen waar de juiste zorg op de juiste plek gegeven wordt. Door als huisarts in specifieke gevallen te verwijzen naar de gespecialiseerde fysiotherapeut worden een tweedelijns traject voorkomen, patiënten eerder en beter behandeld en de lasten voor de huisarts verminderd.

Op 28 november van 17:00 tot 18:00 vindt er een webinar plaats om deze nieuwe werkwijze toe te lichten door de specialisten en de gespecialiseerde fysiotherapeuten. Tevens is er ruimte voor de huisartsen om vragen te stellen. 
Let op: de datum is een week verschoven van maandag 21 naar maandag 28 november.

Meld je dus nu aan om dit webinar bij te wonen via de volgende link: https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/gespecialiseerde-fysiotherapie/

08 nov. 2022
Korte wachttijd psychiatrie

De polikliniek psychiatrie heeft momenteel nauwelijks wachttijden. Naast ziekenhuispsychiatrie kunnen wij daarom nu ook op hele korte termijn diagnostiek en advies consulten doen (met uitzondering van primaire persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en/of AD(H)D).

08 nov. 2022
DTO-planning 2023

Alle hagro’s hebben weer de mogelijkheid zich in te schrijven voor drie diagnostische toetsoverleggen (DTO’s) volgend jaar. Uitgebreide informatie hierover is onlangs verstuurd naar de voorzitters/contactpersonen van de hagro’s. Voor een goede organisatie van de DTO-planning vragen wij u uw voorkeuren zo snel mogelijk door te geven.

08 nov. 2022
ZorgDomein Radiologie

Wilt u bij een radiologieverwijzing kort en bondig antwoord geven op de vragen? Wij kunnen aanvragen waarbij lappen tekst zijn gekopieerd en geplakt uit uw dossier niet in behandeling nemen. Een nieuwe verwijzing is dan nodig.

08 nov. 2022
Eerder naar huis met technische thuiszorg

Patiënten die meerdere dagen via een infuus antibiotica nodig hebben, kunnen vaak eerder naar huis of worden niet opgenomen in het ziekenhuis. Dit blijkt uit de pilot Technische thuiszorg van het programma Zorg Dichterbij. Hierin werkten Tergooi MC en het verpleegkundig team van thuiszorginstellingen Amaris en Vivium nauw samen. Patiënten zijn positief en vooral blij dat zij thuis kunnen herstellen in plaats van in het ziekenhuis. Na de succesvolle pilot wordt deze vorm van technische thuiszorg uitgebreid.

Lees meer > https://www.tergooi.nl/eerder-naar-huis-met-technische-thuiszorg/

08 nov. 2022
Ouderlijk gezag

Voor de poli Kindergeneeskunde is het belangrijk om te weten wie het ouderlijk gezag over het kind heeft. Zijn dat de ouders, alleen de vader of moeder of een andere verzorger? Daarom is nu in ZorgDomein een verplichte vraag toegevoegd.

Bij elke verwijzing staat nu de vraag:

Wie heeft het ouderlijk gezag:

0 Beide ouders / verzorgers

0 Vader

0 Moeder

0 Anders, namelijk

08 nov. 2022
Keuzehulpen bij consult

Binnen het Programma Zorg Dichterbij en in samenwerking met het project Samen Beslissen, was er een pilot rond de keuzehulp trommelvliesbuisjes (Patiënt +) op de KNO afdeling. Gedurende de maanden mei tot en met augustus kregen (ouders van) patiënten de keuzehulp ‘wel of geen trommelvliesbuisjes’ aangeboden. Met als doel inzicht te geven in de behandelopties en de voor- en nadelen, om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende behandelkeuze.

Uit de evaluatie van de pilot kwam naar voren dat niet iedereen de keuzehulp invulde. Dit kon deels verklaard worden door het feit dat de (ouders van) patiënten al goed geïnformeerd waren (in de eerste lijn of tijdens het gesprek met de KNO-arts) en met deze informatie al een gedegen keuze konden maken.

Hoewel er na de evaluatie is besloten om niet actief door te gaan met het uitreiken van de keuzehulp ‘wel of geen trommelvliesbuisjes’ wordt zeker de meerwaarde gezien van het delen van overzichtelijke keuzehulp-informatie met (ouders van) patiënten. Via thuisarts.nl zijn een aantal keuzehulpen beschikbaar voor meerdere aandoeningen (https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzehulpen). Wellicht kan het u ook helpen in uw consult met patiënten en leidt het tot andere keuzes in het vervolgtraject voor de patiënt. 

Beschikbare keuzehulpen zijn:

 • Maagklachten
 • Vaginaal bloedverlies
 • Verzakking
 • Wel of niet testen op PSA
 • Wel of geen onderzoek naar dementie
 • Over zorg en behandeling in de toekomst
 • Wel of niet keelamandelen verwijderen bij mijn kind
 • Wel of niet keelamandelen verwijderen bij volwassenen
 • Wel of geen trommelvliesbuisjes

 

07 nov. 2022
Pilot meekijkconsult voor Medische Microbiologie

Vanaf begin november start een nieuwe pilot voor meekijkconsulten. In ieder geval tot het einde van dit jaar kunnen meekijkconsulten voor medische microbiologie worden aangevraagd. Huisartsen aangesloten bij de RHOGO kunnen voor dit specialisme een meedenkvraag indienen binnen ZorgDomein. Begin 2023 evalueren we of we doorgaan met meekijkconsulten voor medische microbiologie. Denk hierbij aan vragen gericht op infectieziekten met een focus op antibiotische behandeling, diagnostiek en interpretatie van diagnostische uitslagen. Het meekijkconsult medische microbiologie wordt op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

Ter informatie: een meekijkconsult is een digitale adviesaanvraag van een huisarts aan een medisch specialist. Zowel de huisarts als medisch specialist ontvangt hiervoor een vergoeding.

Let op! Dit meekijkconsult kan worden aangevraagd onder het kopje ‘teleconsultatie’ in ZorgDomein.

11 okt. 2022
Vertrek Marianne Pupping bij MCC

Marianne Pupping heeft per oktober haar taken als medisch coördinator van het MCC neergelegd. Zij was jarenlang,
ondersteund door de MCC-commissie, de drijvende kracht achter onder andere de vele nieuwe werkafspraken tussen
huisartsen en medisch specialisten die tot stand zijn gekomen, de jaarlijkse Meet & Greet bijeenkomsten, DTO’s en
de totstandkoming van website, smoelenboek en app. Mede dankzij haar is de samenwerking tussen huisartsen en
medisch specialisten steeds verder verbeterd en de werkwijze rondom samenwerking geprofessionaliseerd.

06 okt. 2022
Verwijzing arteritis temporalis naar Interne Geneeskunde

Vriendelijk verzoek patiënten met de verdenking op arteritis temporalis voortaan door te verwijzen naar de polikliniek Interne Geneeskunde in plaats van Reumatologie. In ZorgDomein kiest u voor ‘Overige Zorgvragen Interne Geneeskunde’ en dan Spoed of Verkorte toegangstijd. 

06 okt. 2022
Transmuraal Zorgpad Duizeligheid

Om de werkdruk op de huisartsen en specialisten bij patiënten met duizeligheidsklachten te verminderen en de behandeling van deze patiënten te verbeteren, is er vanuit het programma Zorg Dichterbij een transmuraal Zorgpad Duizeligheid ontwikkeld.

06 okt. 2022
Longgeneeskunde breidt meekijkconsult uit

Longgeneeskunde heeft het meekijkconsult uitgebreid. Waar dit voorheen alleen voor thoraxfoto’s kon worden aangevraagd, is het nu ook voor alle andere zorgvragen beschikbaar.

03 okt. 2022
Radiologieaanvragen ZorgDomein

Vanaf 4 oktober is het zover en kunt u via ZorgDomein ook radiologie-aanvragen doen. Dit geldt voor dexa scans, echo’s, röntgenonderzoek, CT’s, MRI’s en Mammografieën.

06 sep. 2022
Nieuwsbericht Stoptober voor Tergooi

Stoptober gaat weer gestart! Voor het 9e jaar roepen we rokers in Nederland op om vanaf 1 oktober 28 dagen te stoppen met roken. 80% van de rokers geeft aan te willen stoppen, maar weten niet goed wanneer. Door een landelijk stopmoment in te lassen, staan stoppers er niet alleen voor.

06 sep. 2022
Meldingsplichtige infectieziekten: actualisering van de machtiging

Volgens de Wet Publieke Gezondheid (https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/wet-publieke-gezondheid) moeten bepaalde infectieziekten door de behandelend arts gemeld worden bij de GGD.

06 sep. 2022
Filmpjes meesturen in meekijkconsult mogelijk

Het probleem met het meesturen en openen van filmpjes (avi-bestand) in het meekijkconsult is opgelost. Indien gewenst kunnen huisartsen dus via Zorgdomein een filmpje versturen naar een specialist van Tergooi MC. We zijn blij dat deze optie nu ook mogelijk is omdat in sommige situaties de huisarts met een kort filmpje namelijk meer kan laten zien dan met alleen een foto. 

06 sep. 2022
Onderzoeksfase Zorgpad Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) van start

De MDL-afdeling van Tergooi MC en huisartsen uit de regio zijn bezig met het optimaliseren van het zorgpad PDS. Onderzocht wordt hoe we huisartsen handvatten kunnen bieden in de zorg voor hun patiënten met PDS-klachten, bijvoorbeeld via een meekijkconsult met een MDL-arts. Hierdoor verwachten we dat er minder patiënten onnodig worden doorverwezen. Meer nieuws volgt later.

06 sep. 2022
Seniorenmarkt

Op zaterdag 1 oktober a.s. van 9.30 tot 14.30 uur wordt in het gemeentehuis van Bussum een seniorenmarkt georganiseerd. Senioren en mantelzorgers krijgen informatie over veranderingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook wordt de aandacht gevestigd op wat men zelf kan doen om zo vitaal mogelijk ouder te worden en de rol die activiteiten zoals bewegen, passende vrijetijdsbesteding en meedoen aan vrijwilligerswerk hierbij kunnen spelen.

19 jul. 2022
Monkeypox PCR uit te voeren op het CBSL

Via deze nieuwsbrief wil het CBSL u graag informeren over de invoering van de Monkeypox PCR op het CBSL.

 

12 jul. 2022
Nierzorg op maat

Het afgelopen jaar werd het zorgpad Nierzorg op maat getest bij huisartsenpraktijk Loosdrecht en gezondheidscentrum Huizermaat. De huisarts is de nieuwe hoofdbehandelaar, de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk krijgt een grotere rol bij de behandeling en de nefroloog blijft op afstand betrokken. Mits de capaciteit van de praktijk toereikend is.

20 jun. 2022
Nieuwe RTA CVRM

Door de kwaliteitscommissie CVRM is in samenwerking met specialist-consulenten hard gewerkt aan een nieuwe regionale verwijsafspraak, deze is nu afgerond en vervangt de RTA uit 2017. Verwijs- en werkafspraken voor maar liefst zeven aandoeningen worden hierin zo compact mogelijk beschreven.

RTA

16 jun. 2022
Wijziging urineverzameling

KCHL Tergooi MC gaat voor het inleveren van urine over op het gebruik van urinesetjes.

16 mei. 2022
Terugblik op de Meet & Greet (video)

Donderdag 12 mei vond de Meet and Greet plaats. Bekijk de video waarin we terugblikken op deze mooie bijeenkomst.

10 mei. 2022
Oud letsel naar Traumapoli

Als een trauma ouder is dan 14 dagen, verwijzen wij patiënten na het maken van röntgenfoto’s niet door naar de SEH. Omdat letsel na deze termijn een andere behandeling vereist die niet via de SEH plaatsvindt, volgt de uitslag van de foto’s niet direct maar wel binnen 24 uur. In het radiologieverslag staat dat u de patiënt naar de traumapoli kunt verwijzen.

Als op klinische gronden beoordeling op de SEH na de röntgenfoto's sowieso nodig wordt geacht, kan dit natuurlijk altijd (bijvoorbeeld bij slechte mobiliteit of moeizame beoordeling van een kind).

08 apr. 2022
Terugkijken kwartaalupdate Zorg Dichterbij

Op 7 april jl. vond de kwartaalupdate Q1 plaats van Zorg Dichterbij. Kijk de uitzending terug: https://www.tergooi.nl/webinar-zorg-dichterbij/

07 apr. 2022
Wijziging definities gevoeligheidsbepaling

Na jaren van discussie en consultatie zijn in Europa de definities van de gevoeligheidscategorieën van antibiotica aangepast, vanaf 1 mei 2022 werkt Tergooi MC met deze definities.

05 apr. 2022
Fax verleden tijd

Medio 2023 verhuist Tergooi MC naar de nieuwbouw op locatie Hilversum. Daar gaan we werken met moderne communicatietechniek en –middelen en zullen daarom geen analoge faxlijn meer beschikbaar hebben. Om ons voor te bereiden op de nieuwe werkvorm gaan steeds meer afdelingen binnen ons ziekenhuis faxloos werken.

04 apr. 2022
Onderzoeksfase 1,5 lijns oogheelkunde van start

Nu nog stuurt de huisarts een patiënt met oogproblemen naar de oogarts. In de voorziene situatie kan de huisarts voor onderstaande ingangsklachten (zie afbeelding) de patiënt verwijzen naar een optometrist. De optometrist stuurt de diagnose en zijn advies naar de huisarts terug. De optometrist kan indien nodig de patiënt ook doorsturen naar de 2de lijn, de oogarts.

Zo organiseren we toegankelijkere oogzorg in de regio Gooi en Vechtstreek. De laaggecompliceerde patiënten worden geholpen in de 1e lijn en de patiënt die in het ziekenhuis behandeld moet worden, kan eerder terecht.

04 apr. 2022
Uitnodiging werkplaats Antistolling 20 april 2022

In deze uitzending nemen onze betrokken zorgprofessionals je mee in de antistollingszorg. Na afloop ontvang je ons handboek om zelf aan de slag te gaan. Meld je aan voor de werkplaats op 20 april a.s., van 16.00 tot 17.00 uur. Digitaal & live. 

04 apr. 2022
Zorg Dichterbij: reductie van CO2-uitstoot 2021

We hebben de impact van consulten op afstand 2021 doorgerekend op de reductie van CO2-uitstoot. Goed voor een besparing van bijna 3 miljoen kilometers van patiënt naar het ziekenhuis en terug. Lees meer hierover op https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij-co2uitstoot/.

31 mrt. 2022
Radiologie via ZorgDomein

De afgelopen maanden heeft Tergooi MC samen met de betrokken leveranciers hard gewerkt aan de implementatie van ZorgDomein. Helaas heeft de technische inrichting van ZorgDomein voor radiologie-aanvragen desondanks vertraging opgelopen. 

De verwachting is nu dat het in de tweede helft van dit jaar mogelijk is om digitaal te verwijzen.

31 mrt. 2022
Uitslagen direct zichtbaar in MijnTergooi

In het patiëntenportaal MijnTergooi kunnen patiënten onder het kopje ‘Mijn uitslagen’ direct de uitslagen van laboratorium en radiologisch onderzoek inzien. Dit betreft ook de uitslagen van onderzoeken die u als huisarts heeft aangevraagd bij Tergooi MC én de antwoorden op meekijkconsulten.

29 mrt. 2022
Gewijzigde openingstijden van Tergooi MC tijdens Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren

De afdeling Radiologie, medisch ondersteunende afdelingen, CBSL, KCHL, bloedafnameposten en poliklinieken van Tergooi MC zijn gesloten tijdens de volgende feestdagen:

08 mrt. 2022
Sedatiepraktijkspecialist maakt vervelend onderzoek comfortabeler

Sedatiepraktijkspecialisten (SPS’ers) zijn anesthesiemedewerkers die een speciale opleiding volgden om mensen te sederen tijdens een vervelend onderzoek of pijnlijke ingreep. Ze deden dit al langer voor het specialisme maag-, darm- en leverziekten. Nu kloppen steeds meer specialismen aan bij de sedatiepraktijkspecialisten. Peter Noordman: ‘Patiënten ondergaan het onderzoek comfortabeler, artsen kunnen zich beter concentreren op het onderzoek.’

03 mrt. 2022
Wees alert op correcte patiëntidentificatie

Graag brengen we opnieuw het belang van correcte patiëntidentificatie bij u onder de aandacht. Dit is van groot belang om vertragingen in zorgverlening en mogelijk calamiteiten en datalekken te voorkomen. Bijvoorbeeld als u via ZorgDomein een patiënt uit uw praktijk naar Tergooi MC verwijst. Het komt voor dat u dan vanuit Hix een selectie patiënten onder ogen krijgt. Wees alert op meerlingen en patiënten met veel voorkomende namen.

Check in dat geval extra goed:

 • de naam, voorletters, geboortedatum en zo mogelijk ook het BSN van de patiënt.

03 mrt. 2022
Meer specialismen doen mee met meekijkconsult

Met het meekijkconsult consulteert de huisarts eenvoudig een medisch specialist of doet een aanvraag voor een 1,5-lijnsconsult. Op deze manier werken de huisarts en specialist nauw samen en kan de patiënt vaak onder behandeling van de huisarts blijven. Hierdoor wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken. Vanaf 1 maart doen meer specialismen hieraan mee, zie hieronder de actuele lijst (september 2022).

03 mrt. 2022
Oncologische nazorg in de eerste lijn

Oncologische nazorg en nacontrole worden de komende jaren een belangrijker en groter thema in de 1e lijn. Het aantal patiënten dat de diagnose kanker krijgt en overleeft neemt toe. Daarnaast verschuift de oncologische nacontrole steeds meer van de 2e naar de 1e lijn. Veel partijen zijn bezig om dit thema onder de aandacht te brengen, zowel landelijk als regionaal, en zo ook willen wij dit doen voor het Gooi en omstreken.

08 feb. 2022
Informatie voor aanvrager betreffende eSwab gebruik voor SOA diagnostiek per februari 2022

Graag informeren wij u hierbij over de invoering van de eSwab voor PCR. De zogenaamde SOA collectiekit zal vervangen worden door de eSwab. Deze stok kan nu zowel gebruikt worden voor de PCR voor SOA screening (Chlamydia/Gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium en Bacteriële vaginose), voor Herpes Simplex en Varicella Zoster, als voor de kweek van diverse uitstrijken, zoals wond-, huid- en genitaal-uitstrijken voor banale en gist/schimmel kweken.

08 feb. 2022
Keuzehulp voor KNO pilot

Voor de vakgroep KNO wordt in maart een pilot gestart voor de keuzehulp ‘Trommelvliesbuisjes in de eerste en tweede lijn’. Verzoek aan huisartsen is deze onder de aandacht te brengen bij patiënten (en ouders) in uw praktijk. Op deze manier kunnen we samen patiënten optimaal ondersteunen bij het maken van de juiste behandelkeuze.

03 feb. 2022
Nieuw doorbelbeleid KCHL

Er is een nieuwe werkafspraak voor het doorbellen van uitslagen. De vernieuwde doorbelgrenzen zijn gericht op het doorgeven van alarmwaarden; uitslagen waar de aanvrager dezelfde dag nog actie op moet ondernemen.

01 feb. 2022
Per 1 maart bloedafname uitsluitend op afspraak

Vanaf 1 maart vraagt het KCHL van Tergooi MC patiënten zonder afspraak of onaangekondigde spoed om alsnog een afspraak te maken.

Vanaf mei 2020 zijn we begonnen met het doen van bloedafnames enkel op afspraak om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om de wachttijden van patiënten te verminderen. Op de bloedafnameposten zijn we hier strikt in. Op de ziekenhuislocaties loopt het proces iets anders omdat we hier ook voorzien in de spoedroute waarbij patiënten altijd toegang moeten hebben tot zorg. We zien de laatste tijd echter een toenemend aantal patiënten zonder afspraak komen; ook als er geen sprake is van spoed. Dit leidt tot toenemende klachten van patiënten die een afspraak hebben en zorgt ervoor dat wij niet die dienstverlening kunnen bieden die ons voor ogen staat.

28 jan. 2022
500ste veilige ‘fusie-biopsie’ in Tergooi MC

Maandag 24 januari 2022 werd voor de 500ste keer een ‘fusie-biopsie’ uitgevoerd in Tergooi MC.

13 jan. 2022
Geen spirometriemetingen zonder consult

De longartsen van Tergooi MC behandelen tijdelijk geen huisartsaanvragen voor spirometriemetingen zonder consult bij de longarts in verband met corona. In ZorgDomein is dit inmiddels aangepast. Zodra deze metingen wel weer plaatsvinden, melden we dat in de nieuwsbrief.

 

06 dec. 2021
ZorgDomein Spatadercentrum

De wachtlijsten voor het spatadercentrum zijn het afgelopen jaar langer geworden. We willen patiënten zo goed en zo snel mogelijk op het juiste moment inplannen. Om deze reden worden er 8 december a.s. een aantal vragen toegevoegd aan de verwijzingen naar het spatadercentrum. Op deze manier kunnen we patiënten zo snel mogelijk inplannen en voorkomen we dat er vervolgafspraken nodig zijn.

02 dec. 2021
Radiologie straks via ZorgDomein

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 wordt het mogelijk aanvragen voor radiologie naar de Diagnosestudio en Tergooi MC via ZorgDomein te regelen. Tot die tijd is het essentieel dat u uw patiënten een papieren verwijzing meegeeft.

Er bestaat een grote behoefte vanuit huisartsen om ook radiologie aanvragen via ZorgDomein naar de Diagnosestudio en Tergooi MC te kunnen sturen. Inmiddels is een contract afgesloten met ZorgDomein voor dit specifieke doel en is het project formeel gestart.

02 dec. 2021
Stikstof levering of bestelling

Regelmatig zijn er vragen over stikstof. Informatie over uw stikstoflevering kunt u lezen op www.mccgooienvechtstreek.nl/levering-stikstof. Of neem contact op met de Klantenservice van Linde Healthcare BV. Zij helpen u graag verder en zijn telefonisch bereikbaar op (040) 282 58 58 of via mail info.lgc.nl@linde.com

 

Heeft u vragen over uw bestelling via de webshop van MCC Gooi en Vechtstreek?
Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende afdeling: KCHL, CBSL, Pathologie of Radiologie. Zij helpen u graag verder met uw bestelling. De contactgegevens vindt u op www.mccgooienvechtstreek.nl/webshop.

 

30 nov. 2021
Zorg op poliklinieken van Tergooi MC gaat door

De poliklinieken van Tergooi MC zijn tijdens deze coronagolf - net zoals altijd - geopend.

29 nov. 2021
Oratie kinderarts prof. dr. Frans Plötz terugkijken

Lees de tekst van zijn rede en kijk de beelden van de oratie in de Lutherse Kerk terug.

18 nov. 2021
Tot nader order geen spirometrie

Gezien de COVID pandemie wordt er tot nader order geen spirometrie meer verricht voor de eerste lijn. Er is helaas een aantal voorbeelden waarbij onze medewerkers en andere patiënten die longfuncties moeten ondergaan gevaar lopen op besmetting.

11 nov. 2021
Terugkijken: webinar acute onderste luchtweginfecties en -problemen van baby tot peuter

Het webinar 'acute onderste luchtweginfecties en -problemen van baby tot peuter'dat kinderarts Carole Lasham, kinderlongarts Caroline Kosterink-Brackel en huisarts Florine Bennebroek Gravenhorst op 11 november presenteerden kan teruggekeken worden.

09 nov. 2021
Dienstverleningsenquête laboratoriumdiagnostiek (KCHL, CBSL en KFL)

In een nieuwsbrief vanuit KCHL in juli is gevraagd om feedback over de dienstverlening. Dit is via een enquête in surveymonkey.

De feedback gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

Deze enquête is nog maar zeer beperkt ingevuld, mogelijk is deze aan uw aandacht ontsnapt.

Indien u de enquête nog niet heeft ingevuld, zou u dit alsnog willen doen? Ook feedback van uw doktersassistentes en POH’s wordt op prijs gesteld.

U vindt de enquête hier: https://nl.surveymonkey.com/r/V9QV3FM

09 nov. 2021
Nieuwe geneesmiddelbepalingen ZorgDomein

Vanaf 1 december 2021 is het mogelijk in  ZorgDomein de volgende geneesmiddelspiegels aan te vragen:

09 nov. 2021
Serologie coronavirus

Krijgt u vragen over de antistofrespons na Covid vaccinatie en infectie? In deze nieuwsbrief van het CBSL leest u er alles over.

 

08 nov. 2021
Landelijke afspraken Verwijsbrief nog eens op een rij

Hoe lang is een verwijzing geldig? Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?  Hierover is in de dagelijkse praktijk nog vaak onduidelijkheid. Dit kan leiden tot irritaties en telefoonverkeer tussen specialisten en huisartsen, waarbij de patiënt zich niet zelden van het kastje naar de muur gestuurd voelt. Daarom hebben we de landelijke afspraken rondom de verwijsbrief nog eens op een rij gezet en zijn we in gesprek met zorgaanbieders van Tergooi om een regionale richtlijn verwijsbrief op te stellen.

Verwijsbrief, landelijke afspraken

26 okt. 2021
Extra (tijdelijke) corona-vaccinatielocatie in Tergooi MC locatie Hilversum

Patiënten, bezoekers, omwonenden en medewerkers van Tergooi MC kunnen op 28 oktober, 9, 11, 16 en 18 november zonder afspraak een coronaprik halen in Tergooi MC. Ook met vragen over coronavaccinatie kunnen zij zonder afspraak binnenlopen bij het tijdelijke vaccinatiepunt voor een gesprek met een arts. Het vaccinatiepunt is een nauwe samenwerking tussen GGD Gooi en Vechtstreek en het ziekenhuis.

14 okt. 2021
Webinar borstkankerzorg terugkijken (accreditatie)

Kijk het webinar over borstkankerzorg van 13 oktober terug en verdien accreditatiepunten.

12 okt. 2021
Duodagen Gooi en Vechtstreek 2021

Het WDH Midden Nederland organiseert dit jaar weer twee Duodagen, de eerste dag vindt plaats op 27 oktober 2021 en de tweede dag op 28 oktober 2021. Vanwege alle Corona maatregelen is er dit jaar voor gekozen om de Duodagen voor huisartsen plaats te laten vinden in Tergooi, locatie Hilversum. Voor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners vindt het plaats in Groot Kievitsdal, Baarn. 

14 sep. 2021
Videoconsult dermatoloog, huisarts en patiënt
07 sep. 2021
Pilot 1,5-lijns cardiodiagnostiek uitgebreid
02 sep. 2021
Zorgdomein: Nieuwe richtlijn HASP-paramedicus

Om de informatie uitwisseling tussen huisartsen en paramedische praktijken te verbeteren, is door het NHG in samenwerking met de LHV en een groot deel van de paramedische beroepsverenigingen de richtlijn HASP-paramedicus geïntroduceerd.

26 aug. 2021
Optimalisatie zorgpad Verdenking Scaphoid fractuur
19 aug. 2021
Teleconsultatie pijngeneeskunde
09 aug. 2021
Sucsesvolle pilot Fractuurpreventie
08 jul. 2021
Verwijzing naar MDL arts bij ijzergebreksanemie
07 jul. 2021
Schouderklachten na Covid vaccinatie.

Ten gevolge van een vaccinatie in de bovenarm kan er een bekende cascade van (schouder)klachten optreden.
Dit is ook wel bekend als SIRVA (shoulder injury related to vaccine administration).

Het betreft een bekende sporadisch voorkomende complicatie bij griepvaccinaties. Door het gebruik van lange(re) naalden en mogelijk ook suboptimale hoge plaatsing (waarbij dóór de spier de subacromiale bursa wordt ingespoten ipv. intramusculair) kan dit na COVID-19 vaccinatie mogelijk vaker optreden. De radiologen van Tergooi bemerken de laatste weken een toename van aanvragen voor diagnostiek bij schouderklachten na covidvaccinatie en herkennen deze bijwerking. Ook plaatsen zij de kanttekening dat, indien er geen tekenen zijn van infectie en de klachten korter dan 8 weken bestaan, echo of rontgendiagnostiek weinig bijdraagt aan het therapeutisch beleid. Bij verdenking op een septische artritis moet direct verwezen worden naar de orthopedisch chirurg.
 

30 jun. 2021
Nieuwe CT scanner in Blaricum

De huidige CT scanner op de afdeling Radiologie in Blaricum wordt vervangen door een nieuwe CT die ook de mogelijkheid heeft om een Perfusie CT te maken. Met een perfusie CT kunnen de collega’s op de afdeling Radiologie de doorbloeding van de hersenen beter beoordelen. Daardoor kunnen patiënten met een mogelijk (ischaemisch) CVA een betere/meer gerichte behandeling krijgen.

08 jun. 2021
Van start met teleconsultatie allergoloog voor inhalatie-allergie (pilot)
04 jun. 2021
Brief aan huisartsen over voorschrijven acetylsalicylzuur in de zwangerschap.
11 mei. 2021
Use case Optimalisatie van mamma diagnostiek

Patiënten die door hun huisarts zijn door verwezen naar het Mammacentrum (voorheen Mammapoli) van Tergooi, krijgen nu verschillende onderzoeken binnen 1 dag. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een team van medisch specialisten, radiodiagnostisch laboranten en verpleegkundigen.

11 mei. 2021
De use case medicatieoverdracht bij patiënten met medicatiebeheer door thuiszorg mag van start!

Bij de medicatieoverdracht rondom ontslag uit Tergooi van patiënten van wie de medicatie in beheer is bij de thuiszorg, wordt op dit moment een aantal knelpunten ervaren:

11 mei. 2021
De use case medicatieverificatie thuis gaat van start!

Volgens de richtlijn ‘overdracht medicatiegegevens in de keten’ moet er bij elk contact tussen een voorschrijver en een patiënt een actueel medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar zijn. Om een AMO te verkrijgen, wordt door de klinische farmacie medicatieverificatie (MV) uitgevoerd. Op dit moment komen patiënten met een geplande opname ... hiervoor meestal fysiek naar de preoperatieve poli (Geneesmiddelen Service Bureau). Voor poliklinische afspraken vindt er nog geen MV plaats door de klinische farmacie. Gezien de richtlijn en de wens van voorschrijvers voor ondersteuning bij MV, is het doel om hiermee te starten.

14 apr. 2021
Wijzigingen afspraken doorbellen nierfunctie

Tergooi past per 16 april het beleid aan voor het doorbellen van nierfunctiewaarden. Dit is het resultaat van een procesverbetering, die tegelijkertijd dichter bij de NHG-standaard komt.

14 apr. 2021
Direct ontslag vanaf de SEH

Orthopedie en Traumachirurgie zijn voorbereidingen aan het treffen voor het aanpassen van de zorg voor een bepaalde categorie trauma patiënten na behandeling op de SEH. Dit project gaat starten per half mei 2021.

08 apr. 2021
Nieuwe zorgproducten voor hoofdpijn in ZorgDomein

Per 1 april kunt u uw patiënt met hoofdpijn op twee manieren verwijzen. Omdat de wachttijden voor de hoofpijnpoli steeds langer werden, hebben we nu twee nieuwe zorgproducten ingericht in ZorgDomein.

07 apr. 2021
Proactieve zorgplanning

In het kader van Zorg Dichterbij start Tergooi met een pilot proactieve zorgplanning in de regio. 

07 apr. 2021
Verkorte Geheugenpoli neurologie

Half april start er een nieuwe lijn binnen de geheugenpoli van Tergooi: verkorte Geheugenpoli neurologie. Dit is in eerste instantie als pilot binnen Zorg Dichterbij. 

07 apr. 2021
Biliblanket thuis

De vakgroep kindergeneeskunde start met een pilot waarin fototherapie aan pasgeborenen met hyperbilirubinemie thuis geboden kan worden. Dit vanuit het programma Zorg Dichterbij. 

06 apr. 2021
Afscheid dermatoloog Ingrid Zonneveld

Persoonlijk bericht voor de huisartsen

02 apr. 2021
Diagnosestudio Weesp donderdag 8 april gesloten
16 mrt. 2021
Betaald parkeren vanaf 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 is parkeren op de terreinen van Tergooi voor medewerkers niet meer gratis. Ook huisartsen kunnen niet meer inrijden met de medewerkerspas op maandag t/m vrijdag tussen 06:00 – 14:00 uur. 

16 mrt. 2021
Use case ‘hechtingen verwijderen’ in eerste lijn van start

Patiënten met een gebroken pols, enkel of elleboog komen normaal gesproken twee weken na de operatie terug in het ziekenhuis om de hechtingen eruit te laten halen. Maar de beoordeling van de wond bij deze patiënten kan ook goed binnen de eerste lijn plaatsvinden.

09 mrt. 2021
Tergooi is er voor u en uw patiënten

Patiënten zijn van harte welkom bij Tergooi. We merken dat sommige verwijzers en patiënten aarzelen om een (verwijs)afspraak te maken in het ziekenhuis vanwege de corona pandemie. Aarzel niet om uw patiënten te verwijzen als u denkt dat zij onze zorg nodig hebben.

16 feb. 2021
Terugkijken: webinar interactieve casuïstiek dermatologie op 28 januari

De afdeling Dermatologie van Tergooi organiseerde de afgelopen tijd een serie webinars voor huisartsen waarin de NHG-standaard verdachte huidafwijkingen 2017 centraal stond. Het doel van deze webinars is dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt uitgevoerd. Het vierde webinar uit deze serie had als thema ‘interactieve casuïstiek’. Dit webinar vond plaats op 28 januari 2021. In aanmerking komen voor de accreditatiepunten bij het webinar interactieve casuïstiek dermatologie? Bekijk dan het webinar en beantwoord na afloop onderstaande vragen.

11 feb. 2021
Nieuwe telefoonnummers
01 feb. 2021
Medewerkers trombosevigilantie gestart
27 jan. 2021
Huisbezoeken bloedafname

Graag willen we jullie hulp vragen bij het volgend probleem: momenteel zien we een forse stijging van huisbezoeken voor bloedafname, waardoor wachttijden extreem oplopen en er nauwelijks nog ruimte is voor spoedhuisbezoeken.

 

27 jan. 2021
Onderzoeksuitslagen direct beschikbaar in Mijn Tergooi

Sinds 1 december zijn de uitslagen van KCHL, CBSL, pathologie en radiologie direct zichtbaar in het patiëntenportaal Mijn Tergooi. U en uw patiënten hebben nu op hetzelfde moment inzage in onderzoeksuitslagen.

 

25 jan. 2021
Routing van aanvragen van echo-onderzoeken vanuit de eerste lijn verandert per direct

De routing van aanvragen van echo-onderzoeken vanuit de eerste lijn verandert per maandag 25 januari. Iedere aanvraag voor een echo-onderzoek van de huisarts wordt eerst gescreend door een radioloog voordat een afspraak wordt ingepland. Spoedoverleg is vanzelfsprekend nog altijd mogelijk.

 

24 jan. 2021
Nieuws uit programma Zorg Dichterbij

Binnen het programma Zorg Dichterbij werken we in regionaal verband aan het verbeteren van de zorg. Bij zeker de helft van de ruim 60 use cases (projecten) is de RhoGo nauw betrokken. Zorgpadoptimalisatie is een van de onderwerpen waar aandacht voor is. Zo startte 1 december voor alle huisartsen de pilot voor het nieuwe zorgpad scafoid. Ook kunt u als huisarts een CT-calciumscore aanvragen als alternatief voor de inspanningstest voor patiënten met atypische thoracale klachten en een belaste familieanamnese.

13 jan. 2021
Unieke pilot telebegeleiding voor COPD-patiënten

Samen met de huisartsen en fysiotherapiepraktijken in de regio Gooi en Vechtstreek start Tergooi met het aansluiten van de eerste patiënten op EmmaCOPD. Deze telebegeleidingstoepassing ondersteunt patiënten met de chronische longziekte COPD om voldoende te bewegen en zogenoemde longaanvallen vroegtijdig te herkennen. Dit kan ziekenhuisopnames voorkomen.

08 jan. 2021
Tijdelijke sluiting Radiologie in het RMC Weesp per maandag 11-01-2021

De Diagnosestudio in het Regionaal Medisch Centrum Weesp zal vanaf 11 januari tot 1 februari 2021 gesloten zijn. Wegens de opleving van COVID-19,  uitval van radiologiemedewerkers en de toenemende belasting hierdoor hebben wij dit helaas moeten besluiten. De medewerkers worden bij Tergooi ingezet om de acute en, voor zover mogelijk, de electieve zorg daar draaiende te houden. Huisartspatiënten kunnen dus geholpen worden in de Diagnosestudio in Hilversum en in Tergooi Blaricum.

09 dec. 2020
Geboorteteam het Gooi

Vanaf 1 januari 2021 brengen de geboortezorg van Tergooi en Verloskundecentrum Judith Govers hun deskundigheid in 1 team: Geboorteteam het Gooi.    

07 dec. 2020
Radiologen Tergooi: echografie meer dan ‘snel plaatje maken’

Het maken van echo’s in een huisartsenpraktijk lijkt eenvoudiger dan het is. In dit artikel een dringende oproep van de radiologen van Tergooi aan de huisartsen om patiënten voor echografie door te verwijzen naar de medisch specialist die daarin is gespecialiseerd. Dit om het missen van belangrijke diagnoses te voorkomen.

04 dec. 2020
Start Klantcontactcentrum

Tergooi is gestart met een Klantcontactcentrum (KCC). Patiënten plannen afspraken zoveel mogelijk online via Mijn Tergooi. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan nemen zij contact op het de polikliniek en komen dan automatisch uit bij het KCC. Als huisarts blijft u de huisartsenlijn gebruiken. Lees meer op de website.

02 dec. 2020
Poliklinische zorg blijft doorgaan

Patiënten zijn soms angstig om naar het ziekenhuis te gaan en – wellicht – ook om naar uw huisartsenpraktijk te komen. Graag benadrukken we dat patiënten ons ziekenhuis op een veilige manier kunnen bezoeken. Alle poliklinische zorg blijft gewoon doorgaan.

30 nov. 2020
KCHL: vertraging in uitslagen door storing (inmiddels verholpen)

Het KCHL heeft sinds vanmiddag te maken gehad met een storing van de apparaatservers waardoor de uitslagen met grote vertraging gerapporteerd worden.

18 nov. 2020
Huisartsen staan herstellende coronapatiënten bij om eerder vanuit Tergooi naar huis te kunnen

Voor mensen die wegens een coronabesmetting in Tergooi zijn opgenomen en al aardig beginnen te herstellen, wordt nu in de regio Gooi en omstreken aan deze mensen de mogelijkheid geboden om eerder naar huis te kunnen.

09 nov. 2020
Belangrijk!
06 nov. 2020
Terugkijken: webinar gepigmenteerde laesies

Op 5 november organiseerden dermatologen van Tergooi Dr. Serge van Ruth en Dr. Mr. Laura Kienhorst samen met huisarts Martin Voerknecht een webinar over gepigmenteerde leasies. 

26 okt. 2020
Arts-microbioloog Cornelis Timmerman met pensioen

Per 1 november a.s. stopt arts-microbioloog zijn werk voor het CBSL (Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium) van Tergooi. Na ruim 30 jaar gaat hij met pensioen. Door de coronapandemie kan hij helaas geen afscheidsreceptie houden. Daarom via deze weg een woord van afscheid:

23 okt. 2020
Ontwikkelingen Covid-19 in Tergooi, consequenties voor de acute en reguliere zorg

De traumaregio Noord-Holland heeft een hoog aanbod van positieve Covid-19-patiënten. De Covid-zorg is in Tergooi volgens de regionale afspraken van ‘fair share’ opgeschaald naar 17 klinische Covid-bedden en 6 Covid-IC-bedden. Echter, de druk op de ziekenhuizen blijft toenemen en de groeiende aantallen zijn voor Tergooi nauwelijks te organiseren. Lees wat de consequenties zijn voor onze acute en reguliere zorg. 

19 okt. 2020
Vraag stellen aan specialist via teleconsult in ZorgDomein

U kunt als huisarts via ZorgDomein steeds meer specialisten uit Tergooi consulteren via teleconsult. Dit kon al voor nefrologie, de komende tijd komen hier de MDL, geriatrie en onderdelen van interne geneeskunde bij. Gebruik hiervoor ‘Teleconsultatie’ in ZorgDomein. Er verschijnt dan een actueel overzicht van alle zorgproducten waarbij Tergooi teleconsultatie aanbiedt. Consulteren van de specialist via teleconsult is een pilot en komt voort uit het programma Zorg Dichterbij.

11 okt. 2020
Afscheid Cornelis Timmerman

Brief aan de huisartsen

02 okt. 2020
Terugkijken: webinar transmuraal zorgpad basaalcelcarcinomen

Donderdag 1 oktober vond het ‘transmuraal zorgpad basaalcelcarcinoom’ plaats. Dit webinar is nu terug te zien.

01 okt. 2020
Telefoonkaart van Tergooi beschikbaar

De telefoonkaart 2020 voor huisartsen is vanaf nu beschikbaar op deze website en in de MCC app. U moet hiervoor wel ingelogd zijn. 

16 sep. 2020
Uitslagen direct zichtbaar in patiëntenportaal 

Vanaf 1 november worden alle uitslagen van het KCHL, CBSL, Pathologie en Radiologie direct getoond in het patiëntenportaal Mijn Tergooi op het moment dat de uitslag bekend is. Op dit moment geldt er een vertragingstijd van één week voor het tonen van de uitslagen in Mijn Tergooi.      

09 sep. 2020
Zorgverlenersportaal beschikbaar voor Apple-gebruikers

Via het Zorgverlenersportaal van Tergooi heeft u toegang tot het EPD van uw patiënten. Het Zorgverlenersportaal is nu ook beschikbaar voor Apple-gebruikers (IOS). Binnenkort stellen we het zorgverlenersportaal beschikbaar voor Specialisten Ouderengeneeskunde.

08 sep. 2020
Nieuwe zorgpaden/ werkwijzen vanuit Zorg Dichterbij

Vanuit het programma Zorg Dichterbij zijn in augustus drie pilots van start gegaan waarbij nieuwe werkafspraken (gaan) gelden: schildkliernodus, nierzorg en MDL. Doorverwijzing van een patiënt met een schilkliernodus gebeurt op basis van de TIRADS-score uit het echoverslag. In het geval van nierzorg en MDL wordt teleconsultatie mogelijk gemaakt of uitgebreid waardoor huisartsen deze extra formulieren in ZorgDomein zien staan.

03 sep. 2020
Dermatologen van Tergooi: blijf in deze tijd patiënten insturen

Beste collega’s,

Afgelopen weekend kwam opnieuw de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de pers. Dit naar aanleiding van een rapport van het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker, onder andere melanomen.

31 aug. 2020
Terugkijken: webinar transmurale zorgpad actinische keratosen

Het webinar ‘Transmuraal zorgpad actinische keratosen’ dat de afdeling Dermatologie op 27 augustus organiseerde voor huisartsen is nu terug te zien.

25 aug. 2020
Terugkijken webinar CT-calciumscore

Donderdag 20 augustus lichtte cardioloog Karin Arkenbout in een webinar de CT-calciumscore toe.

24 aug. 2020
Zorg Dichterbij Webinars

Om na de vakantieperiode een inspirerende start te maken, organiseert de RHOGO in samenwerking met het programmateam van Zorg Dichterbij een serie van drie webinars, waarin we discussiëren over transformatie van zorg (na corona) en de rol van de huisartsen in de regio.

01 aug. 2020
Webinar voor huisartsen over aanvragen en interpreteren CT-calciumscore

Cardioloog Karin Arkenbout geeft op 20 augustus van 16:30 tot 17:15 uur een webinar over de inzet van de CT-calciumscore door de huisarts in de eerste lijn. In augustus start vanuit Zorg Dichterbij een pilot, waarbij u als huisarts direct een CT-calciumscore kunt aanvragen en volgens een protocol kunt interpreteren. U kunt zich nu aanmelden voor dit webinar.

24 jul. 2020
Sofie Jansen chef de clinique intensive care

Sinds 1 juli 2020 werkt Sofie Jansen als chef de clinique intensive care in Tergooi. Ze heeft zich in het AMC 6 jaar lang gespecialiseerd tot longarts. Ze verdiepte zich extra in fysiologie en infectieziekten. Daarna volgde ze een 2,5 jaar durend fellow ship intensive care in het OLVG, locatie Oost.

13 jul. 2020
Start pilot Fractuurpreventie binnen Zorg Dichterbij

Deze week start binnen het programma Zorg Dichterbij de pilot Fractuurpreventie.

08 jul. 2020
Rob Rundervoort nieuwe neuroloog

Rob Rundervoort werkt sinds 1 juli als neuroloog in Tergooi. Zijn aandachtsgebied is bewegingsstoornissen, waaronder de ziekte van Parkinson.

03 jul. 2020
Bloedafname alleen op afspraak en op beperkte locaties

De komende periode gaan diverse bloedafnameposten geleidelijk weer open. Sinds 25 mei kunnen patiënten enkel nog op afspraak voor bloedafname terecht. Huisartsen wordt gevraagd standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken.

26 jun. 2020
Update HiX 6.2: geslaagd, maar het Zorgverlenersportaal werkt nog niet
19 jun. 2020
Tijdelijke storing ZorgDomein, niet-afgeronde verwijzingen opnieuw invoeren

Van donderdag 18 juni 16:00 uur tot en met vrijdag 19 juni 9:00 uur, heeft ZorgDomein te maken gehad met een verstoring in het afronden van verwijzingen en het afleveren van berichten bij zorginstellingen. De storing is inmiddels verholpen

17 jun. 2020
Helpdesk Digitale Zorg van start

Steeds meer mensen gebruiken digitale middelen om bijvoorbeeld contact te hebben met hun arts, behandelaar of zorgverlener. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, kunnen dit als spannend ervaren. De Helpdesk Digitale Zorg begeleidt hen bij hun digitale reis in het zorglandschap.

17 jun. 2020
Dr. Thomas Horsthuis nieuwe cardioloog

Sinds begin februari werkt dr. Thomas Horsthuis als cardioloog in Tergooi. Zijn specialisatie is het behandelen van ritme- en geleidingsstoornissen met een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator (ICD). Ook atriumfibrilleren, hartfalen en echografie hebben zijn speciale interesse.

16 jun. 2020
Update HiX 6.2: Tergooi beperkt open

Op vrijdag 26 juni om 12:00 uur neemt Tergooi een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier HiX 6.2 in gebruik.
Op donderdag 25 juni om 18:00 uur start Tergooi met de implementatie van het systeem. Tijdens de update worden alle systemen bevroren. Tijdens de update gaat Tergooi over op de noodprocedure.

15 jun. 2020
Corona-diagnostiek door het CBSL

Vanaf het begin van de Corona epidemie in Nederland heeft het CBSL zich als het regionale medisch microbiologische laboratorium ingespannen om adequate diagnostiek voor dit nieuwe SARS CoV 2 virus te kunnen aanbieden: dit is goed gelukt.

11 jun. 2020
Regionale storing verholpen: Tergooi weer telefonisch bereikbaar (11 juni)

Wij zijn weer telefonisch bereikbaar.

05 jun. 2020
Tergooi is de zorg weer aan het opschalen

Tergooi is de zorg weer aan het opschalen. Wij willen zo veel mogelijk zorg leveren, uiteraard wel op een veilige manier waarbij wij de 1,5 meter richtlijn van het RIVM respecteren. Lees onze volgende oplossingen en aanpassingen.

13 mei. 2020
Verruiming opening bloedafnamelocaties met aangepaste werkwijze

De komende periode gaan diverse bloedafnameposten geleidelijk weer open. Per 25 mei kunnen patiënten enkel nog op afspraak voor bloedafname terecht. Huisartsen wordt gevraagd standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken.

Momenteel bereidt het KCHL zich voor om gefaseerd en met aangepaste werkwijzen meer bloedafnamelocaties in de regio te openen.

20 apr. 2020
Voorbereiding gefaseerde opschaling zorg Tergooi

Tergooi bereidt zich momenteel voor op een gefaseerde opschaling van de zorgcapaciteit. Naast de spoed- en semispoedzorg en het voortzetten van de telefonische en videoconsulten, onderzoeken we welke andere zorg we binnenkort weer kunnen bieden. Heel belangrijk daarbij is dat wij die zorg ook veilig, d.w.z. met inachtneming van de anderhalvemeterrichtlijn kunnen organiseren. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen van kracht; mogelijk is dat in tegenspraak met eerdere informatie die u hierover heeft gekregen.

 

15 apr. 2020
Corona update 15 april 2020

Momenteel (15 april) zijn 22 patiënten in Tergooi opgenomen die bewezen besmet zijn met het coronavirus. Er zijn helaas 15 patiënten overleden. 

Patiënten en bezoekers met verkoud verkoudheidsklachten (hoesten, kuchen, niezen, loop- of snotneus), keelpijn, kortademigheid of andere klachten van luchtwegen, geur- of smaakverlies of koorts, zijn niet welkom bij Tergooi.

Lees de laatste update voor verwijzers: COVID-19 uitslagen 2 keer per dag beschikbaar | Bereikbaarheid dienstdoende artsen |Overleg over COVID-vragen met arts in Tergooi | SEH Stops | 

Het laatste nieuws leest u op de website van Tergooi: Lees de maatregelen die Tergooi heeft getroffen.

01 apr. 2020
Verwijzingen niet corona-patiënten

Er gaat veel zorg en aandacht uit naar onze patiënten die besmet zijn met het corona-virus. Ondanks dat blijven wij ook zorg leveren aan niet corona-patiënten. Onze medisch specialisten zijn gewoon aanwezig voor alle overige verwijzingen.

31 mrt. 2020
Update 1 april 2020: Aangescherpte maatregelen coronavirus

Lees hier alle relevante maatregelen voor huisartsen die genomen zijn over het coronavirus. 

30 mrt. 2020
Regionaal Palliatie Team van start gegaan

Ondersteuning nodig bij palliatieve/terminale zorg?

Vanaf maandag 30 maart is voor de regio Gooi- en Vechtstreek een Regionaal Palliatie Team beschikbaar, bestaande uit de kaderartsen palliatieve zorg (Annelies van Randwijk, Karolien Kisman, Marijke van Daelen huisartsen en Gert-Jan van der Putten (SO)),  gespecialiseerde verpleegkundigen palliatieve zorg  (Marjolein van Meggelen en Liesbeth Verkleij) en verpleegkundig specialist palliatieve zorg (Mascha Juffermans) van Hospice Kajan.
Vragen over lastige palliatieve problemen al dan niet COVID-19 gerelateerd, kunnen aan hen gesteld worden; dat kunnen vragen op somatisch, psychosociaal, spiritueel, organisatorisch of ethisch gebied zijn: zij denken mee en adviseren.

17 mrt. 2020
Update 17 maart 2020: Corona maatregelen Tergooi
 • ​Tergooi alleen toegankelijk voor (semi) spoed, niet-uitstelbare en oncologische zorg
 • Nieuw beleid Radiologie en Diagnosestudio's 
16 mrt. 2020
Coronavirus: maatregelen in Tergooi
13 mrt. 2020
Steven Nicia nieuwe anesthesioloog en pijnspecialist

In februari 2020 is Steven Nicia toegetreden tot de maatschap Anesthesiologie. Hij werkt als anesthesioloog op de operatiekamer en is als pijnspecialist verbonden aan de polikliniek Pijngeneeskunde.

13 mrt. 2020
Resultaat enquête onder huisartsen over dienstverlening Tergooi

Huisartsen waarderen de bereikbaarheid, vriendelijkheid en adviezen van medewerkers, arts-microbiologen en klinisch chemici die werken in de laboratoria voor microbiologie en klinische chemie. Dit blijkt uit een enquête die de laboratoria in december 2019 hebben gehouden onder huisartsen in de regio over hun dienstverlening. Benieuwd naar de rest van de resultaten en de verbeterpunten?

17 feb. 2020
AIOS ziekenhuisfarmacie Merel van Nuland promoveert

Op 22 januari is Merel van Nuland, AIOS ziekenhuisfarmacie in Tergooi en klinisch farmacoloog, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Clinical pharmacology of anti-hormonal drugs and gemcitabine in oncology – Bioanalysis – Therapeutic drug monitoring – Microdosing’. 

17 feb. 2020
Duidelijkheid over eerstelijnsdiagnostiek VGZ-patiënten

In navolging op eerdere berichtgeving over de eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ-patiënten, heeft Tergooi onlangs overleg gehad met VGZ. Op basis hiervan is duidelijk geworden dat alle eerstelijnsdiagnostiek (klinische chemie, microbiologie, pathologie, radiologie en functiediagnostiek) in 2020 naar Tergooi ingestuurd kan worden. 

12 feb. 2020
Symposium: 'Van moedervlek naar melanoom' goed bezocht

Op 11 februari vond in de gehoorzaal van Tergooi locatie Blaricum het symposium ‘Van Moedervlek naar Melanoom’ plaats. Het symposium werd zeer goed bezocht.

11 feb. 2020
Wanneer verwijzing naar sneltraject Mammacentrum Tergooi?

We merken dat sommige patiënten naar het sneltraject verwezen worden waarvoor dat eigenlijk niet nodig is. Hierdoor kan de toegangstijd oplopen. 
Daarom hier de criteria voor verwijzing naar het sneltraject nog even op een rij:

15 jan. 2020
Neuroloog Jean-Michel Krul neemt afscheid van Tergooi

Op vrijdag 6 maart neemt neuroloog Jean-Michel Krul na 31 jaar afscheid van Tergooi.