Nieuwsberichten

29 sep. 2020
Telefoonkaart van Tergooi beschikbaar

De telefoonkaart 2020 voor huisartsen is vanaf nu beschikbaar op deze website en in de MCC app. U moet hiervoor wel ingelogd zijn. 

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met mccgooienvechtstreek@tergooi.nl

16 sep. 2020
Uitslagen direct zichtbaar in patiëntenportaal 

Vanaf 1 november worden alle uitslagen van het KCHL, CBSL, Pathologie en Radiologie direct getoond in het patiëntenportaal Mijn Tergooi op het moment dat de uitslag bekend is. Op dit moment geldt er een vertragingstijd van één week voor het tonen van de uitslagen in Mijn Tergooi.      

09 sep. 2020
Zorgverlenersportaal beschikbaar voor Apple-gebruikers

Via het Zorgverlenersportaal van Tergooi heeft u toegang tot het EPD van uw patiënten. Het Zorgverlenersportaal is nu ook beschikbaar voor Apple-gebruikers (IOS). Binnenkort stellen we het zorgverlenersportaal beschikbaar voor Specialisten Ouderengeneeskunde.

08 sep. 2020
Nieuwe zorgpaden/ werkwijzen vanuit Zorg Dichterbij

Vanuit het programma Zorg Dichterbij zijn in augustus drie pilots van start gegaan waarbij nieuwe werkafspraken (gaan) gelden: schildkliernodus, nierzorg en MDL. Doorverwijzing van een patiënt met een schilkliernodus gebeurt op basis van de TIRADS-score uit het echoverslag. In het geval van nierzorg en MDL wordt teleconsultatie mogelijk gemaakt of uitgebreid waardoor huisartsen deze extra formulieren in ZorgDomein zien staan.

03 sep. 2020
Dermatologen van Tergooi: blijf in deze tijd patiënten insturen

Beste collega’s,

Afgelopen weekend kwam opnieuw de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de pers. Dit naar aanleiding van een rapport van het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker, onder andere melanomen.

31 aug. 2020
Terugkijken: webinar transmurale zorgpad actinische keratosen

Het webinar ‘Transmuraal zorgpad actinische keratosen’ dat de afdeling Dermatologie op 27 augustus organiseerde voor huisartsen is nu terug te zien.

25 aug. 2020
Terugkijken webinar CT-calciumscore

Donderdag 20 augustus lichtte cardioloog Karin Arkenbout in een webinar de CT-calciumscore toe.

24 aug. 2020
Zorg Dichterbij Webinars

Om na de vakantieperiode een inspirerende start te maken, organiseert de RHOGO in samenwerking met het programmateam van Zorg Dichterbij een serie van drie webinars, waarin we discussiëren over transformatie van zorg (na corona) en de rol van de huisartsen in de regio.

01 aug. 2020
Webinar voor huisartsen over aanvragen en interpreteren CT-calciumscore

Cardioloog Karin Arkenbout geeft op 20 augustus van 16:30 tot 17:15 uur een webinar over de inzet van de CT-calciumscore door de huisarts in de eerste lijn. In augustus start vanuit Zorg Dichterbij een pilot, waarbij u als huisarts direct een CT-calciumscore kunt aanvragen en volgens een protocol kunt interpreteren. U kunt zich nu aanmelden voor dit webinar.

24 jul. 2020
Sofie Jansen chef de clinique intensive care

Sinds 1 juli 2020 werkt Sofie Jansen als chef de clinique intensive care in Tergooi. Ze heeft zich in het AMC 6 jaar lang gespecialiseerd tot longarts. Ze verdiepte zich extra in fysiologie en infectieziekten. Daarna volgde ze een 2,5 jaar durend fellow ship intensive care in het OLVG, locatie Oost.

13 jul. 2020
Start pilot Fractuurpreventie binnen Zorg Dichterbij

Deze week start binnen het programma Zorg Dichterbij de pilot Fractuurpreventie.

08 jul. 2020
Rob Rundervoort nieuwe neuroloog

Rob Rundervoort werkt sinds 1 juli als neuroloog in Tergooi. Zijn aandachtsgebied is bewegingsstoornissen, waaronder de ziekte van Parkinson.

03 jul. 2020
Bloedafname alleen op afspraak en op beperkte locaties

De komende periode gaan diverse bloedafnameposten geleidelijk weer open. Sinds 25 mei kunnen patiënten enkel nog op afspraak voor bloedafname terecht. Huisartsen wordt gevraagd standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken.

26 jun. 2020
Update HiX 6.2: geslaagd, maar het Zorgverlenersportaal werkt nog niet

De vandaag geplande Update van HiX 6.2 is succesvol uitgerold. Ook het patiëntenportaal MijnTergooi werkt, alleen het Zorgverlenersportaal nog niet. Daar wordt aan gewerkt.

19 jun. 2020
Tijdelijke storing ZorgDomein, niet-afgeronde verwijzingen opnieuw invoeren

Van donderdag 18 juni 16:00 uur tot en met vrijdag 19 juni 9:00 uur, heeft ZorgDomein te maken gehad met een verstoring in het afronden van verwijzingen en het afleveren van berichten bij zorginstellingen. De storing is inmiddels verholpen

17 jun. 2020
Helpdesk Digitale Zorg van start

Steeds meer mensen gebruiken digitale middelen om bijvoorbeeld contact te hebben met hun arts, behandelaar of zorgverlener. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, kunnen dit als spannend ervaren. De Helpdesk Digitale Zorg begeleidt hen bij hun digitale reis in het zorglandschap.

17 jun. 2020
Dr. Thomas Horsthuis nieuwe cardioloog

Sinds begin februari werkt dr. Thomas Horsthuis als cardioloog in Tergooi. Zijn specialisatie is het behandelen van ritme- en geleidingsstoornissen met een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator (ICD). Ook atriumfibrilleren, hartfalen en echografie hebben zijn speciale interesse.

16 jun. 2020
Update HiX 6.2: Tergooi beperkt open

Op vrijdag 26 juni om 12:00 uur neemt Tergooi een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier HiX 6.2 in gebruik.
Op donderdag 25 juni om 18:00 uur start Tergooi met de implementatie van het systeem. Tijdens de update worden alle systemen bevroren. Tijdens de update gaat Tergooi over op de noodprocedure.

15 jun. 2020
Corona-diagnostiek door het CBSL

Vanaf het begin van de Corona epidemie in Nederland heeft het CBSL zich als het regionale medisch microbiologische laboratorium ingespannen om adequate diagnostiek voor dit nieuwe SARS CoV 2 virus te kunnen aanbieden: dit is goed gelukt.

11 jun. 2020
Regionale storing verholpen: Tergooi weer telefonisch bereikbaar (11 juni)

Wij zijn weer telefonisch bereikbaar.

05 jun. 2020
Tergooi is de zorg weer aan het opschalen

Tergooi is de zorg weer aan het opschalen. Wij willen zo veel mogelijk zorg leveren, uiteraard wel op een veilige manier waarbij wij de 1,5 meter richtlijn van het RIVM respecteren. Lees onze volgende oplossingen en aanpassingen.

13 mei. 2020
Verruiming opening bloedafnamelocaties met aangepaste werkwijze

De komende periode gaan diverse bloedafnameposten geleidelijk weer open. Per 25 mei kunnen patiënten enkel nog op afspraak voor bloedafname terecht. Huisartsen wordt gevraagd standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken.

Momenteel bereidt het KCHL zich voor om gefaseerd en met aangepaste werkwijzen meer bloedafnamelocaties in de regio te openen.

20 apr. 2020
Voorbereiding gefaseerde opschaling zorg Tergooi

Tergooi bereidt zich momenteel voor op een gefaseerde opschaling van de zorgcapaciteit. Naast de spoed- en semispoedzorg en het voortzetten van de telefonische en videoconsulten, onderzoeken we welke andere zorg we binnenkort weer kunnen bieden. Heel belangrijk daarbij is dat wij die zorg ook veilig, d.w.z. met inachtneming van de anderhalvemeterrichtlijn kunnen organiseren. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen van kracht; mogelijk is dat in tegenspraak met eerdere informatie die u hierover heeft gekregen.

 

15 apr. 2020
Corona update 15 april 2020

Momenteel (15 april) zijn 22 patiënten in Tergooi opgenomen die bewezen besmet zijn met het coronavirus. Er zijn helaas 15 patiënten overleden. 

Patiënten en bezoekers met verkoud verkoudheidsklachten (hoesten, kuchen, niezen, loop- of snotneus), keelpijn, kortademigheid of andere klachten van luchtwegen, geur- of smaakverlies of koorts, zijn niet welkom bij Tergooi.

Lees de laatste update voor verwijzers: COVID-19 uitslagen 2 keer per dag beschikbaar | Bereikbaarheid dienstdoende artsen |Overleg over COVID-vragen met arts in Tergooi | SEH Stops | 

Het laatste nieuws leest u op de website van Tergooi: Lees de maatregelen die Tergooi heeft getroffen.

01 apr. 2020
Verwijzingen niet corona-patiënten

Er gaat veel zorg en aandacht uit naar onze patiënten die besmet zijn met het corona-virus. Ondanks dat blijven wij ook zorg leveren aan niet corona-patiënten. Onze medisch specialisten zijn gewoon aanwezig voor alle overige verwijzingen.

31 mrt. 2020
Update 1 april 2020: Aangescherpte maatregelen coronavirus

Lees hier alle relevante maatregelen voor huisartsen die genomen zijn over het coronavirus. 

30 mrt. 2020
Regionaal Palliatie Team van start gegaan

Ondersteuning nodig bij palliatieve/terminale zorg?

Vanaf maandag 30 maart is voor de regio Gooi- en Vechtstreek een Regionaal Palliatie Team beschikbaar, bestaande uit de kaderartsen palliatieve zorg (Annelies van Randwijk, Karolien Kisman, Marijke van Daelen huisartsen en Gert-Jan van der Putten (SO)),  gespecialiseerde verpleegkundigen palliatieve zorg  (Marjolein van Meggelen en Liesbeth Verkleij) en verpleegkundig specialist palliatieve zorg (Mascha Juffermans) van Hospice Kajan.
Vragen over lastige palliatieve problemen al dan niet COVID-19 gerelateerd, kunnen aan hen gesteld worden; dat kunnen vragen op somatisch, psychosociaal, spiritueel, organisatorisch of ethisch gebied zijn: zij denken mee en adviseren.

17 mrt. 2020
Update 17 maart 2020: Corona maatregelen Tergooi
  • ​Tergooi alleen toegankelijk voor (semi) spoed, niet-uitstelbare en oncologische zorg
  • Nieuw beleid Radiologie en Diagnosestudio's 
16 mrt. 2020
Coronavirus: maatregelen in Tergooi
13 mrt. 2020
Steven Nicia nieuwe anesthesioloog en pijnspecialist

In februari 2020 is Steven Nicia toegetreden tot de maatschap Anesthesiologie. Hij werkt als anesthesioloog op de operatiekamer en is als pijnspecialist verbonden aan de polikliniek Pijngeneeskunde.

13 mrt. 2020
Resultaat enquête onder huisartsen over dienstverlening Tergooi

Huisartsen waarderen de bereikbaarheid, vriendelijkheid en adviezen van medewerkers, arts-microbiologen en klinisch chemici die werken in de laboratoria voor microbiologie en klinische chemie. Dit blijkt uit een enquête die de laboratoria in december 2019 hebben gehouden onder huisartsen in de regio over hun dienstverlening. Benieuwd naar de rest van de resultaten en de verbeterpunten?

17 feb. 2020
AIOS ziekenhuisfarmacie Merel van Nuland promoveert

Op 22 januari is Merel van Nuland, AIOS ziekenhuisfarmacie in Tergooi en klinisch farmacoloog, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Clinical pharmacology of anti-hormonal drugs and gemcitabine in oncology – Bioanalysis – Therapeutic drug monitoring – Microdosing’. 

17 feb. 2020
Duidelijkheid over eerstelijnsdiagnostiek VGZ-patiënten

In navolging op eerdere berichtgeving over de eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ-patiënten, heeft Tergooi onlangs overleg gehad met VGZ. Op basis hiervan is duidelijk geworden dat alle eerstelijnsdiagnostiek (klinische chemie, microbiologie, pathologie, radiologie en functiediagnostiek) in 2020 naar Tergooi ingestuurd kan worden. 

12 feb. 2020
Symposium: 'Van moedervlek naar melanoom' goed bezocht

Op 11 februari vond in de gehoorzaal van Tergooi locatie Blaricum het symposium ‘Van Moedervlek naar Melanoom’ plaats. Het symposium werd zeer goed bezocht.

11 feb. 2020
Wanneer verwijzing naar sneltraject Mammacentrum Tergooi?

We merken dat sommige patiënten naar het sneltraject verwezen worden waarvoor dat eigenlijk niet nodig is. Hierdoor kan de toegangstijd oplopen. 
Daarom hier de criteria voor verwijzing naar het sneltraject nog even op een rij:

15 jan. 2020
Neuroloog Jean-Michel Krul neemt afscheid van Tergooi

Op vrijdag 6 maart neemt neuroloog Jean-Michel Krul na 31 jaar afscheid van Tergooi. 

17 dec. 2019
Update verwijzing psychiatrie

In navolging van de herziene werkafspraken op de MCC website in november, zijn de verwijzingen psychiatrie (regulier en semi-spoed) aangepast naar de zorg die daadwerkelijk aangeboden wordt in Tergooi.

16 dec. 2019
Dr. Menno de Bruijn vaatchirurg in Tergooi

 

16 dec. 2019
Verwijzingen tijdens avond-nacht- en weekenddiensten vakgroep Interne Geneeskunde Tergooi

Tijdens deze diensten heeft de vakgroep interne geneeskunde drie dienstdoende specialisten:

  1. Algemeen internist van dienst: voor de reguliere verwijzingen naar interne geneeskunde. Voor alle verwijzingen die niet gelden voor de patiënten die hieronder worden beschreven.
  2. Internist-oncoloog-hematoloog van dienst: voor verwijzingen van patiënten die behandeld worden met chemotherapie en oncologische patiënten in de palliatieve fase, zowel oncologie als hematologie (patiënten met longkanker worden door de longartsen behandeld).
  3. Internist-nefroloog: voor verwijzingen van niertransplantatie patiënten en dialysepatiënten.
     

Voor verwijzingen naar mdl-arts is een aparte dienstdoende mdl-arts beschikbaar.

16 dec. 2019
Real time informatie drukte SEH

Sinds eind november hebben huisartsen meer inzicht in de drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Tergooi.

16 dec. 2019
Polikliniek Pijngeneeskunde start met digitale PROMs

Als erkend en geregistreerd pijncentrum meten we onze kwaliteit van zorg. Ook onze beroepsvereniging (NVA) wil dat we dit doen. Vanaf 1 januari 2020 vervangen we de (oude) papieren vragenlijsten door een digitale vragenlijst (PROMs). De Patient Reported Outcome Measures (PROMs) is een set gevalideerde meetinstrumenten.

 

Kwaliteit meten en vergelijken kan alleen als de gegevens op dezelfde wijze worden ingevuld en verwerkt. Met de informatie uit de PROMs vergelijken pijnspecialisten – zowel lokaal als landelijk – de kwaliteit van hun zorg. Zij leren van elkaar en zijn transparant over de resultaten en effectiviteit van de behandelingen.

 

Gezondheid in kaart brengen

De PROMs zijn ook een belangrijk hulpmiddel om voorafgaand aan het eerste consult op de polikliniek Pijngeneeskunde de gezondheid van de patiënt in kaart te brengen. De vragenlijsten richten zich op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven en gezondheid van de patiënt in relatie tot de pijnklachten.

 

Twee keer PROMs invullen

We nodigen onze patiënten op twee momenten uit om een vragenlijst (PROMs) in te vullen: de eerste keer voorafgaand aan het eerste consult (0-meting) en de tweede keer 120 dagen na het invullen van de eerste vragenlijst (1-meting).

 

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Na de verwijzing via Zorgdomein ontvangt de patiënt een mail vanuit ons EPD met het verzoek een PROMS vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat dan in het patiëntenportaal klaar op de persoonlijke pagina van de patiënt. In de e-mail staat een uitleg over het invullen van de vragenlijst.

Nadat de vragenlijst is ingevuld, beoordelen we de uitkomsten en nodigen we de patiënt uit voor een afspraak met de pijnspecialist.

 

Belangrijke wijziging

Een belangrijke wijziging is dat de afspraak pas wordt ingepland nadat de patiënt de vragenlijst heeft ingevuld. Zonder ingevulde vragenlijst wordt geen afspraak ingepland.

16 dec. 2019
Geslaagd symposium Grip op Opioïden

Het symposium ‘Grip op opioïden’ dat de vakgroep Anesthesiologie-Pijngeneeskunde op 19 november organiseerde, was een groot succes. De Gehoorzaal in Blaricum was afgeladen vol. Zorgverleners uit alle geledingen van zowel van binnen als buiten Tergooi bezochten het symposium.

 

Wim van den Brink, emeritus hoogleraar Verslavingszorg bij het Amsterdam UMC, nam het publiek mee in het huidige mondiale opioïdengebruik en de daarbij onvermijdbare sociale en maatschappelijke gevolgen, zoals het hoge aantal patiënten dat sterft door een opioïd-overdosis. Anke Kylstra, ziekenhuisapotheker in Tergooi, ging dieper in op de farmacodynamiek en kinetiek van de opioïden. Ze vertelde over een nieuw onderzoek dat opgezet wordt in samenwerking met de Anesthesiologie-Pijngeneeskunde. Het doel is opiaatgebruik bij postoperatieve patiënten in de thuissituatie te verminderen.

 

Echogeleide verdovingstechnieken

Aios psychiatrie en verslavingarts Eka Suranto vertelde hoe verslaving en beloning neurofysiologisch in ons brein werkt. Anesthesioloog René Taverne zette uiteen hoe we pijn rondom een operatie kunnen verlichten of voorkomen zonder gebruik te maken van opioïden. Speciale aandacht had hij voor regionale echogeleide verdovingstechnieken.

 

Inspirerend docent

Anesthesioloog Kees Besse sloot de avond af. Al in de jaren tachtig hield hij zich bezig met wat later de pijn- en palliatieve pijngeneeskunde is gaan heten. Voor velen in Nederland was hij een inspirerend docent. Hij maakte zich hard voor het juiste gebruik van de WHO-ladder, ooit ontwikkeld voor pijn bij kanker, maar onterecht in gebruik geraakt voor pijn die niet aan kanker gerelateerd is. De zaal kreeg de ene na de andere state of the art lecture over palliatieve pijnbehandeling, gelardeerd met klinische voorbeelden.

16 dec. 2019
Pilot ‘Live MDO’ aktinische keratose

Deze maand startte een pilot met een ‘Live MDO’ voor de diagnostiek en behandeling van aktinische keratose. Bestaat binnen uw praktijk interesse om in de toekomst deel te nemen aan deze ‘Live MDO’?

03 dec. 2019
Nieuw DTO Antibiotica Resistentie

Voor 2020 bieden wij een nieuw DTO aan.

12 nov. 2019
Dr. mr. Laura Kienhorst nieuwe dermatoloog in Tergooi

12 nov. 2019
Huib van Waegeningh nieuwe KNO-arts

 

Huib van Waegeningh werkt sinds 1 november 2019 als KNO-arts in Tergooi. Hij volgt zijn collega Hans Borgstein op. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere oorschelp-, gehoorgang- en middenoorchirurgie en KNO-heelkunde bij kinderen.

Huib van Waegeningh volgde zijn opleiding tot KNO-arts in het AMC in Amsterdam. Het laatste jaar van deze opleiding verdiepte hij zich in oorheelkunde. Na de opleiding voltooide hij een fellowship in de oor- en schedelbasischirurgie aan het European Institute for ORL in Antwerpen. Dit centrum staat internationaal bekend om de functionele en reconstructieve oorchirurgie. Na zijn fellowship bleef hij hier werken als KNO-arts, met speciale aandacht voor reconstructieve oorchirurgie, otosclerose, cochleair implantaten en chirurgie van cholesteatomen (een vorm van chronische middenoorontstekingen).
Tijdens zijn opleiding tot KNO-arts ontving hij van de Nederlandse KNO-vereniging de professor Burgerfondsprijs en twee keer de rotsbeendissectieprijs.

Bereikbaar
Huib van Waegeningh werkt op de locaties Blaricum en Hilversum en Regionaal Medisch Centrum Weesp, op dinsdag, woensdag, donderdag en om de week op vrijdag. Hij is te bereiken via T 088 753 72 90 (en anders via de receptie) of via E hvanwaegeningh@tergooi.nl.

11 nov. 2019
Verpleegafdelingen locatie Hilversum samengevoegd

Op locatie Hilversum zijn diverse verpleegafdelingen samengevoegd tot nieuwe afdelingen. Ook de poliklinieken Geriatrie en Neurologie zijn verplaatst; zij huizen nu in bij de polikliniek Cardiologie op de tweede verdieping (C2).

11 nov. 2019
Update VGZ nieuwe leverancier voor diagnostiek.

Open inschrijving voor overeenkomst eerstelijns diagnostiek en trombosezorg in vrijgevallen GHOR-regio's

Update VGZ nieuwe leverancier voor diagnostiek. Tergooi doet opnieuw mee in offertetraject

 

16 okt. 2019
Elvira van Houwelingen chef de clinique anesthesioloog

Elvira van Houwelingen werkt sinds 1 oktober als chef de clinique anesthesioloog in Tergooi. Ze richt zich in ons ziekenhuis op de algemene anesthesiologische zorg.

 

Elvira van Houwelingen begon met de opleiding tot operatieassistent. Daarna behaalde ze haar propedeuse psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. De opleiding geneeskunde volgde ze aan het VUmc in Amsterdam, de opleiding tot anesthesioloog aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ze rondde deze opleiding af in 2018. In het Erasmus MC Sophia Rotterdam specialiseerde ze zich daarna nog in de obstetrische anesthesiologie.
Ze had meteen een goed gevoel bij Tergooi. ‘Iedereen is ontzettend vriendelijk en behulpzaam. De sfeer is goed. Dat vind ik belangrijk, zowel privé als in mijn werkomgeving.’

Bereikbaar:
Elvira van Houwelingen werkt op locatie Blaricum en locatie Hilversum, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en is te bereiken via T 3899 en E evanhouwelingen@tergooi.nl.

16 okt. 2019
Stephan Belunek oogarts in Tergooi

 

Al enige tijd werkt Stephan Belunek als oogarts in Tergooi. Zijn aandachtsgebieden zijn aandoeningen van het netvlies (medische retina), inwendige oogontstekingen (uveïtis), echo-onderzoek van het oog (USG-onderzoek) en staaroperaties.
 

Voor Stephan Belunek geneeskunde ging studeren aan het VUmc in Amsterdam, studeerde hij een jaar aan de Nivra Nyenrode. Na zijn opleiding geneeskunde werkte hij een jaar op de spoedeisende hulp in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daarna volgde hij de opleiding tot oogarts aan het UMC in Utrecht. In het voorjaar van 2019 rondde hij deze opleiding af.

Hij koos bewust voor Tergooi omdat dit ziekenhuis vergeleken met academische centra wat kleiner is en laagdrempelig contact mogelijk maakt. Je bent hier in zijn ogen geen nummer.

Bereikbaar
Stephan Belunek werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, op beide locaties, en is te bereiken via E sbelunek@tergooi.nl of via de polikliniek Oogheelkunde, T 088 753 12 60.

18 sep. 2019
Dr. Daphne de Groot chef de clinique radiologie

Dr. Daphne de Groot werkt sinds september 2019 als chef de clinique radiologie in Tergooi. Haar aandachtsgebieden zijn cardiale en thoracale radiologie.


Daphne de Groot volgde haar opleiding tot radioloog in het UMC Utrecht en het St Antonius ziekenhuis. Ze rondde deze opleiding af in 2017.
In 2011 promoveerde ze aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar de rol van het immuunsysteem bij het vormen van nieuwe bloedvaten (collateraalvorming). Voor haar overstap naar Tergooi volgde ze een fellowship thoraxradiologie in het St Antonius ziekenhuis. Ook was ze tijdelijk staflid in het AMC in Amsterdam, ze hield zich daar vooral bezig met cardiale radiologie.


Bereikbaar

Daphne de Groot werkt op de locaties Hilversum en Blaricum, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, en is bereiken via T 088 753 39 29 en E dadegroot@tergooi.nl.

18 sep. 2019
Dr. Hélène van Meir chef de clinique gynaecologie

Sinds augustus werkt dr. Hélène van Meir in Tergooi als chef de clinique gynaecologie. Ze houdt zich in ons ziekenhuis bezig met algemene gynaecologie en verloskunde. Haar aandachtsgebieden zijn (pre)maligne afwijkingen. Ze is mede vanwege deze gespecialiseerde kennis verbonden aan de Cervixpoli.

Hélène van Meir rondde haar opleiding tot gynaecoloog af in 2019. In 2017 promoveerde ze aan de universiteit in Leiden. Ze bestudeerde de effecten van chemotherapie en radiotherapie op het immuunsysteem bij patiënten met baarmoederhalskanker. Ze paste immunotherapie in combinatie met chemotherapie toe bij patiënten met een vergevorderd stadium van baarmoederhalskanker. Tijdens haar promotietraject volgde ze de opleiding tot klinisch farmacoloog.

Bereikbaar
Hélène van Meir werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in Blaricum en Hilversum en is te bereiken via E hvanmeir@tergooi.nl en T 088 753 30 64.

18 sep. 2019
Dr. Milou Busard chef de clinique radiologie

Sinds enkele maanden werkt dr. Milou Busard als chef de clinique radiologie in Tergooi. Haar aandachtsgebieden zijn abdominale radiologie en mammaradiologie.

Milou Busard volgde haar opleiding tot radioloog in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze rondde deze opleiding af in februari 2017. Ook volgde ze een fellowship mammaradiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.
Ze promoveerde in 2012 op onderzoek naar de vooruitgang van MRI-onderzoek bij endometriose.
In Tergooi is ze als radioloog onder andere betrokken bij het Mammacentrum en bij oncologisch radiologisch onderzoek.

Bereikbaar
Milou Busard werkt op zowel locatie Blaricum als locatie Hilversum en is te bereiken via T 088 753 36 76 en E mbusard@tergooi.nl.

18 sep. 2019
Dr. Sanne Zinkstok neuroloog in Tergooi

Dr. Sanne Zinkstok werkt sinds september 2019 als neuroloog in Tergooi. Haar aandachtgebied is de vasculaire neurologie (beroertezorg).

Naast de opleiding geneeskunde volgde Sanne Zinkstok de opleiding Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar opleiding tot neuroloog rondde ze in 2017 af aan het AMC in Amsterdam. In 2014 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar het verbeteren van de acute behandeling van mensen met een herseninfarct. Nog steeds is ze vanuit het AMC betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar acute beroertebehandeling. Ze zal zich onder andere bezig gaan houden met de Brain Care Unit.
Ze werkte na haar opleiding tot basisarts al een jaar in Tergooi. Dit beviel haar zo goed dat ze blij is nu terug te zijn.

Bereikbaar
Sanne Zinkstok werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de locaties Hilversum en Blaricum en is te bereiken via T 088 753 35 27 en E szinkstok@tergooi.nl.

12 sep. 2019
Aankondiging planning DTO 2020

Bent u voorzitter van uw hagro? Of bent u de huisarts/EKC-er die de diagnostische toetsoverleggen (DTO’s) binnen uw hagro regelt? Dan heeft u onlangs een overzicht ontvangen van DTO’s die door uw hagro zijn gevolgd. U kunt weer aangeven welke drie DTO’s u in 2020 wilt volgen.

21 jun. 2019
Samenwerking Meander, Tergooi en UMC Utrecht bij urologische kankerzorg

Sinds januari 2019 werken Meander Medisch Centrum, Tergooi en UMC Utrecht samen op het gebied van urologische kankerzorg. Door het bundelen van kennis en ervaring willen de drie ziekenhuizen gezamenlijk de zorg voor mensen met blaas-, nier- en prostaatkanker in de regio verbeteren.