Nieuws

07 mrt. 2023

Nieuw zorgpad PDS

Vanuit het programma Zorg Dichterbij zijn een aantal huisartsen uit de regio samen met de MDL-afdeling van Tergooi MC bezig geweest met het optimaliseren van het zorgpad voor patiënten met Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS). Met het nieuwe zorgpad hopen wij gezamenlijk de PDS patiënt in de regio Gooi en Vechtstreek de optimale zorg te kunnen verlenen. Dat wil zeggen: de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij de patiënt.

Om dit te bereiken is een goede afstemming tussen de eerste en tweede lijn, met een eenduidige aanpak door de verschillende behandelaren, noodzakelijk. Met behulp van een gestructureerd en gezamenlijk opgesteld protocol wordt er gestreefd naar het bieden van kwalitatief goede en efficiënte zorg, met daarbij de patiënt centraal. Het doel is om enerzijds overbodige diagnostiek en verwijzing vanuit de eerste naar de tweede lijn te voorkomen en tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden om aanbevelingen te doen voor mogelijke behandelingen vanuit de tweede aan de eerste lijn. Dit betreft zowel medicamenteuze adviezen als niet medicamenteuze adviezen, inclusief de inzet van paramedici.  

Het nieuwe zorgpad, zoals te zien op de afbeelding, laat zien dat de behandeling en begeleiding van PDS patiënten bij voorkeur in de eerste lijn plaatsvindt. Advies inwinnen van een MDL-arts over een PDS patiënt is altijd mogelijk door middel van een meekijkconsult. Voor sommige patiënten kan het nuttig zijn om verwezen te worden naar de polikliniek MDL, op basis van aanvullend onderzoek of als beoordeling door een MDL-arts gewenst is. Mocht de MDL-arts geen meerwaarde zien van beoordeling op de poli, dan wordt een retourbrief verstuurd en geen afspraak gemaakt. Een meekijkconsult is dan ook een mogelijkheid. Ook zijn nadere adviezen ten aanzien van PDS te vinden op de MCC-website.  

Klik hier voor de retourbrief en een gedetailleerdere uitleg over het nieuwe zorgpad