Nieuws

16 jan. 2023

Melden transmurale (bijna) incidenten

Vanaf medio januari 2023 is er een nieuwe werkwijze voor het melden van transmurale (bijna - ) incidenten in onze regio. Deze geldt voor zowel huisartsen als medewerkers van Tergooi MC. Het belangrijkste uitgangspunt ervan is het stimuleren van een OPEN cultuur: we melden niet ‘over’ maar ‘met’ elkaar met als voornaamste doel om processen te verbeteren.

Er worden vier coördinatoren aangewezen: twee vanuit Tergooi MC en twee (Robert van ’t Land en Mariska Rietman) vanuit de RHOGO. De coördinatoren behandelen de melding, doen een risicoanalyse, indien nodig een oorzakenanalyse en maken verbetervoorstellen die zij bespreken met de betrokkenen.

Indien nodig wordt de melding (digitaal) voorgelegd aan de TIM (transmurale incidenten meldingen)- commissie, bestaande uit alle TIM-coördinatoren, twee huisartsen uit de RHOGO-regio (Astrid Hertogh en een gepensioneerde huisarts, te weten Izaäk Moggré) en twee specialisten van Tergooi MC.

De RHOGO-coördinatoren en de leden van de TIM-commissie krijgen via het kwaliteitsportaal van Tergooi MC (Zenya) toegang tot de meldingen om deze in het systeem te kunnen vervolgen en op te volgen. De uitkomsten worden door de commissie aan alle betrokkenen teruggekoppeld; zo nodig met adviezen tot verbetering van relevante processen.

Het TIM-formulier is, zoals gewend, via het webadres van het MCC te benaderen: https://forms.zenya.work/mmk1qrss02/