Nieuws

07 mrt. 2023

Innovatieprijs voor GEM-team

Het GEM-team van Tergooi MC heeft de innovatieprijs Geriatrie 2023 gewonnen! Op het nationale geriatriecongres ‘de geriatriedagen’ werd de prijs uitgereikt aan Vera Hogervorst, verpleegkundig specialist Geriatrie en promovenda acute ouderenzorg. De prijs is een initiatief van de Stichting Gezondheid voor Ouderen en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Het team ontving de prijs voor het Geriatric Emergency Medicine-team (GEM-team). Een trotse Vera Hogervorst, verpleegkundig specialist Geriatrie en promovenda acute ouderenzorg vertelt: ‘Door medebehandelaarschap door geriatrie voor kwetsbare ouderen op de SEH aan te bieden, willen we zowel efficiëntere als kwalitatief betere zorg bieden.’

Screenen op kwetsbaarheid
Sinds mei 2020 worden alle patiënten van 70 jaar en ouder op de Spoedeisende Hulp (SEH) gescreend op kwetsbaarheid. ‘Daarmee willen we de oorzaak van een SEH-bezoek in beeld brengen en anticiperen’, vertelt ze. Samen met klinisch geriater Annemarieke de Jonghe bedacht ze het concept vanaf de werkvloer. Als er sprake is van kwetsbaarheid, wordt het GEM-team bij de behandeling betrokken. Dit multidisciplinaire team bestaat uit een verpleegkundig specialist of a(n)ios Geriatrie, een SEH-verpleegkundige, een apotheker en een apothekersassistent, een geriater en een transferverpleegkundige.

Zorg dichterbij
De ontwikkeling van het zorgpad, was onderdeel van het meerjarig programma Zorg Dichterbij, dat in samenwerking met Zilveren Kruis is opgezet. Voor de pilot van het GEM-team stelde de verzekeraar transitiemiddelen beschikbaar. Sinds oktober is het zorgpad reguliere business in Tergooi MC. De implementatie is volgens Annemarieke de Jonghe een strategische keuze. ‘Het vergt een investering, maar hiermee anticiperen we op de toename van het aantal ouderen in onze regio.’

Meer weten over het GEM-team? Geriater Annemarieke de Jonghe en verpleegkundig specialist geriatrie Vera Hogervorst vertellen er meer over in dit filmpje.