Leerpunten uit DTO's

Leerpunten uit de DTO's zoals geformuleerd op de evaluatieformulieren willen we graag met u delen

DTO Radiologie spiegelinformatie 2021

 • Als advies gekregen om bij spoedaanvragen met de dienstdoende radioloog voor de huisartsen te bellen en niet in de wacht hangen bij de poli van radiologie.
 • Het musculoskeletale aandoeningen (MSK)-spreekuur nog eens de revue laten passeren, ook somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)-klachten kunnen gezien worden: wel met duidelijk aanvraag/vraagstelling, ook met de vraag van de patiënt erbij zo nodig (juist bij SOLK van het MSK).

DTO Antibioticaresistentie 2020

 • Indien er in een urinekweekuitslag een AB soort niet bij staat, dan betekent dit dat de bacterie sowieso niet gevoelig is voor dit middel.
 • Zeer lage kans op resistentie tegen Nitro en Fosfo. Juist sterk oplopende resistentie tegen Augmentin en Trimethoprim.
 • Potentieel gevaarlijke bijwerkingen van Ciprofloxacine, met de patiënt bespreken!

DTO Molemapping 2019 

 • Twee keer 10 seconden aanstippen met cryotherapie.
 • Fotodynamische therapie bij huidkanker.
 • Folder efudix meegeven.
 • Altijd huidafwijkingen voelen en niet alleen kijken.
 • Nieuwe melanoom richtlijn i.v.m. sentinel node.
 • Dermatoscoop niet echt voor huisartsenpraktijk.

DTO CVRM 2019 

 • Handige calculator: u-prevent, om o.a. risicoreductie van statines te berekenen. www.u-prevent.com
 • Bij intoleranties voor statines: op proef starten met rosuvastatine 5 mg 1 dag per week en dit langzaam ophogen, bv. met maandelijks 5 mg per week.

DTO Chronische Nierschade 2017

 • Bij verhoogd PTH eerst colecalciferol starten, indien onvoldoende colecalciferol erbij, beiden continueren. Alfacalcidol starten met 3x per week, kan na controle (calcium en fosfaat en PTH) verhoogd worden tot 1dd1t (NB calcium gaat omhoog en fosfaat gaat omlaag na start behandeling)
 • Ochtend urine wanneer het gaat om albuminurie moet niet de eerste straal zijn, maar de eerste plas na de ochtend plas
 • Bij patiënt met slechte NF die braakt, ACEi tijdelijk staken ivm risico hypovolemie
 • Enalapril werkt geen 24 uur door, lisinopril wel (je kunt enelapril 2dd doseren)
 • Streef tensie geriatrische patiënt met nierschade syst 160. NB diastole niet onder de 60, dan medicatie verlagen
 • Bij albuminurie en normotensie wel ACEi maar vooral ook zoutbeperking
 • Door zoutbeperking neemt albuminurie wel af als dit na start ACEi niet lukt
 • Bij (pre) terminale nierinsufficiëntie bicarbonaat meten (hoeft niet arterieel) en indien acidose (let op hyperventilatie ter compensatie) starten (2 of 3dd 500mg)
 • Microscopische hematurie met albuminurie naar nefroloog, zonder albuminurie naar uroloog
 • Bij echo nieren (en aorta om vaatlijden aan te tonen) met afwijkingen die richting afvloedprobleem wijzen, verwijs naar uroloog
 • Medicatie die nierschade kunnen geven naast NSAID’s:
  o   diuretica, met name door ondervulling, is reversibel
  o   antibiotica te weten cotrim en furadantine
 • Indien eGFR < 20 ACEi staken of verlagen, dan gaat verslechtering minder snel
 • Dosering ferrofumaraat die zinvol is is om de dag 200mg hoger doseren geeft geen snellere stijging Hb
 • Eiwitbeperking in dieet zorgt dat er minder filtratie nodig is dus lagere GFR volstaat
 • De zout op het ei is het punt niet… Lees het zoutboek van de nierstichting!

DTO CBSL 2017

 • Lyme serologie IgG negatief sluit een Lyme infectie uit, tenzij binnen 6 weken na een tekenbeet bepaald. Dan dient serologie herhaald te worden na minimaal 6 weken.
 • ​Lyme testen in Duitsland hebben geen meerwaarde boven Nederlandse onderzoeken. 

DTO Radiogie 2017

 • De volgende rontgenaanvragen zijn obsoleet: X-Sinus, X- os Nasale, X-BOZ, X- Sacrum, X -teen
 • Hoe meer relevante informatie op de aanvraag hoe beter de radioloog gerichte feedback kan geven
 • De huisarts kan een indicatie voor een MRI -LWK en -knie afgeven
 • De nieuwe ontwikkelingen op de mamma-poli: met name tomosynthese