Nieuws

09 jul. 2024

Toegangstijd voor bloedafname gedaald 

De toegangstijd voor een afspraak op de poli Bloedafname (KCHL) is gedaald van zeven naar twee werkdagen. De gemiddelde toegangstijd voor alle bloedafnameposten in de regio is van negen naar vier werkdagen gegaan.  

Dit is het gevolg van een aantal verbeteringen die we hebben doorgevoerd. We willen iedereen die zich hiervoor heeft ingezet enorm bedanken! Dit is een mooie eerste stap in het terugdringen van de toegangstijd voor bloedafname. Daarnaast zijn we nog steeds bezig met verdere verbeteringen:  

  • Patiënten ervaren de zaterdagochtendopening van de bloedafnamepoli als zeer prettig. Een deel van de patiënten gaf aan dat bloedafname in de avond voor hen ook een prettige mogelijkheid zou zijn. We onderzoeken nu of en hoe we dit kunnen realiseren. 
  • We hebben vijf nieuwe medewerkers aangenomen die de komende maanden starten. 

We zijn heel blij met alle aangeboden hulp, enorm bedankt daarvoor. We kijken nu hoe we gebruik kunnen maken van de aangeboden hulp 

We blijven ons inzetten om op alle locaties een zo laag mogelijke toegangstijd te realiseren.