Over MCC Gooi en Vechtstreek

Wat is MCC Gooi en Vechtstreek?
Het Medisch Coördinerend Centrum draagt als intermediair bij aan kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen huisartsen van de RHOGO en de medisch specialisten van Tergooi. Het MCC ontwikkelt samen met de huisartsen en medisch specialisten eenduidige werkafspraken over de wijze waarop patiënten voor een bepaalde behandeling kunnen worden verwezen naar de verschillende afdelingen van Tergooi. Om zo goede en samenhangende zorg in de regio te kunnen ondersteunen waardoor patiënten sneller en doelmatiger geholpen kunnen worden. Het MCC is tevens betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van de Diagnostisch Toest Overleggen. Een mooie kans voor kennisuitwisseling tussen huisartsen en specialisten. Omdat “elkaar kennen” belangrijk is voor een goede samenwerking, is het MCC tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

Jaarplan MCC Gooi en Vechtstreek 

Jaarplan 2022

Welke partijen werken samen in het MCC Gooi en Vechtstreek?
Het MCC is als intermediair de bindende factor in de samenwerking tussen huisartsen van de RHOGO en medisch specialisten van Tergooi.

Het MCC is lid van de Federatie van Medisch Coördinerende Centra (FMCC) en onderhoudt op deze manier waardevolle contacten met andere MCC's in het land.

Bereikbaarheid
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op:
via mail: MCCGooienVechtstreek@tergooi.nl
of telefonisch: 06 - 523 90 981