Over MCC Gooi en Vechtstreek

Wat is MCC Gooi en Vechtstreek?
Het Medisch Coördinerend Centrum draagt primair bij aan kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen huisartsen van GHO-GO en medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is betrokken bij verschillende projecten rondom Integrale Zorg in het zorgcontinuüm tussen huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg. Daarnaast biedt het huisartsen en medisch specialisten eenduidige werkafspraken over de wijze waarop patiënten voor een bepaalde behandeling kunnen worden verwezen naar de verschillende afdelingen van Tergooi. Patiënten worden hierdoor sneller en doelmatiger geholpen. Omdat “elkaar kennen” belangrijk is voor een goede samenwerking, is het MCC tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

Jaarplan MCC Gooi en Vechtstreek 

Jaarplan 2019

Welke partijen werken samen in het MCC Gooi en Vechtstreek?
Het MCC is als intermediair de bindende factor in de samenwerking tussen huisartsen van de GHO-GO en medisch specialisten van Tergooi.

Het MCC is lid van de Federatie van Medisch Coördinerende Centra (FMCC) en onderhoudt op deze manier waardevolle contacten met andere MCC's in het land.

Bereikbaarheid
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op:
via mail: MCCGooienVechtstreek@tergooi.nl
of telefonisch: 06 - 523 90 981