Publicaties

Jaarplan DTO
Lees meer

Procedure voor het invoeren van kleine groepsbijeenkomsten in GAIA voor EKC-en
Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, etc. Op de site van WDH vindt u hier meer informatie over.