Nieuws

11 apr. 2024

Duobezoek voor kwetsbare ouderen met Parkinson

Carolie Blokland, verpleegkundig specialist bij de RHOGO en Ellen Askes, verpleegkundig specialist Parkinson in Tergooi MC, hebben hun krachten gebundeld. Samen doen zij huisbezoeken bij kwetsbare ouderen met de ziekte van Parkinson.  

Het samenwerken van de verpleegkundig specialist Parkinson met verpleegkundig specialisten van de huisarts, is een waardevol initiatief om de zorg voor kwetsbare ouderen met Parkinson te verbeteren. Deze anderhalvelijnszorg heeft veel voordelen. 
 
De bundeling van hun expertise resulteert in een meer holistische benadering van de zorg. De verpleegkundigen specialisten delen hun kennis en stellen gezamenlijk een zorgplan op dat is afgestemd op de specifieke behoeften van elke individuele patiënt. 

De gezamenlijke huisbezoeken verlichten daarnaast de druk op huisartsen en neurologen. Doordat veel van de zorg direct bij de patiënt thuis wordt geleverd, neemt de behoefte aan frequente poliklinische bezoeken mogelijk af. Dit kan resulteren in een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en verkort de wachttijden voor patiënten. 

Bovendien draagt deze vorm van samenwerking bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen met Parkinson. Door eerder problemen te signaleren en gepaste interventies aan te bieden, zoals het aanpassen van medicatie en het bieden van ondersteuning bij dagelijkse activiteiten tot het verwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners, worden complicaties voorkomen of beperkt. Dit leidt tot een betere gezondheidsuitkomst en een hogere mate van zelfstandigheid voor de patiënten. 

Kortom, het samenwerken van verpleegkundig specialisten in het kader van anderhalvelijnszorg is een veelbelovende benadering om de zorg voor kwetsbare ouderen met Parkinson te verbeteren met als uiteindelijk doel een betere kwaliteit van leven voor deze patiënten. 

Wil je meer hierover weten? Neem contact op met Carolie Blokland, blokland@rhogo.nl of Ellen Askes, eeaskes@tergooi.nl