Nieuws

16 jan. 2023

Zorgpad duizeligheid en evenwichtsstoornissen

In het transmuraal zorgpad Duizeligheid en Evenwichtsstoornissen staat beschreven welke zorgverlener op welk moment een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de zorg voor patiënten met duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Het ondersteunt de huisarts om de juiste zorgverlener voor de patiënt te kunnen inzetten.

In dit zorgpad staat de vestibulair geschoolde fysiotherapeut vooraan in de zorgketen die met een gestandaardiseerde (tijdrovende) anamnese en lichamelijk onderzoek een groot deel van patiënten sneller kan helpen, zoals bijvoorbeeld bij BPPD of adviezen voor valpreventie. Ook de doktersassistente in de huisartsenpraktijk en de apotheker kunnen bijdragen in het vinden van een verklaring voor de klachten van de duizelige patiënt.

Een checklist in Zorgdomein vereenvoudigt de keuze voor een meekijkconsult of reguliere verwijzing naar een KNO-arts, neuroloog of geriater. Zo wordt op diverse manieren de huisarts ondersteund om de juiste zorgverlener voor de patiënt te kunnen inzetten.

Door het opzetten van het Netwerk Duizeligheid Gooi en Omstreken (NDGO) durven wij te vertrouwen op elkaars expertise om daadwerkelijk te kunnen zeggen: deze zorg hoort niet bij mij, maar ik ken wel mensen die wat voor u kunnen betekenen. Andersom is het mogelijk om waar de zorg écht nodig is, deze zinnig in te zetten.