Nieuws

12 jan. 2023

Gespecialiseerde fysiotherapie bij kaakgewrichtsklachten

Veel patiënten met kaakgewrichtsklachten worden naar de kaakchirurg doorverwezen. De meerderheid van deze patiënten heeft echter meer baat bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. In samenwerking met gespecialiseerde orofaciale fysiotherapeuten, kaakchirurgie en huisartsen hebben we een stroomschema opgesteld om patiënten direct naar de juiste professional te verwijzen. Dit stroomschema en een overzicht van de gespecialiseerde fysiotherapeuten is te vinden op https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/mensen-met-kaakgewrichtsklachten-krijgen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/