DTO

Diagnostisch Toets Overleg (DTO)
Al jaren is het ontwikkelen en organiseren van Diagnostisch Toets Overleggen (DTO) een speerpunt van het MCC. De DTO’s zijn een goede mogelijkheid om de uitvoering van de werkafspraken te verbeteren. Daarnaast is het voor zowel u als huisarts als voor medisch specialisten van Tergooi een mooie kans voor kennisuitwisseling en om de samenwerking te verstevigen. Er zijn al veel huisartsen en specialisten die hieraan hebben meegedaan. Het DTO wordt geaccrediteerd voor de deelnemende huisartsen. De DTO's worden door het MCC gratis aangeboden aan de huisartsen van de GHO-GO.

E-learning
Voor een groot aantal DTO's zijn digitale scholingsprogramma's ontwikkeld in samenwerking met de WDH Midden Nederland. Deze eLearning kunt u gebruiken als voorbereiding voor een DTO. De NHG Standaarden zijn als leidraad genomen. Het voornaamste doel is de deskundigheidsbevordering van huisartsen en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de huisartsen en medisch specialisten.

DTO-planning
De DTO-planning voor 2020 vindt u hier. In verband met het Coronavirus worden de DTO's t/m mei 2020 geannuleerd. Nieuwe data volgen.

Accreditatie via de WDH

  • 3 werkafspraken per jaar
  • Bijeenkomst per HAGRO: duur/accreditatie variabel