DTO

Diagnostisch Toets Overleg (DTO)
Al jaren is het ontwikkelen en organiseren van Diagnostisch Toets Overleggen (DTO) een speerpunt van het MCC. De DTO’s zijn een goede mogelijkheid om de uitvoering van de werkafspraken te verbeteren. Daarnaast is het voor zowel u als huisarts als voor medisch specialisten van Tergooi een mooie kans voor kennisuitwisseling en om de samenwerking te verstevigen. Er zijn al veel huisartsen en specialisten die hieraan hebben meegedaan. Het DTO wordt geaccrediteerd voor de deelnemende huisartsen. De DTO's worden door het MCC gratis aangeboden aan de huisartsen van de RHOGO.

E-learning
Voor een aantal DTO's zijn digitale scholingsprogramma's ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2021 staat in de werkafspraak vermeld of er een e-learning beschikbaar is. Deze e-learning kunt u gebruiken als voorbereiding voor een DTO. De NHG Standaarden zijn als leidraad genomen. Het voornaamste doel is de deskundigheidsbevordering van huisartsen en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de huisartsen en medisch specialisten.

DTO-planning 2022 en 2023
De DTO-planning voor 2022 vindt u hier.

Alle hagro’s hebben weer de mogelijkheid zich in te schrijven voor drie diagnostische toetsoverleggen (DTO’s) in 2023. Uitgebreide informatie hierover wordt op 10 november 2022 verstuurd naar de voorzitters/contactpersonen van de hagro’s. Voor een goede organisatie van de DTO-planning vragen wij u uw voorkeuren zo snel mogelijk door te geven.

Accreditatie via de WDH

  • 3 werkafspraken per jaar
  • Bijeenkomst per HAGRO: duur/accreditatie variabel