DTO

Diagnostisch Toets Overleg (DTO)
Al jaren is het ontwikkelen en organiseren van Diagnostisch Toets Overleggen (DTO) een speerpunt van het MCC. De DTO’s zijn een goede mogelijkheid om de uitvoering van de werkafspraken te verbeteren. Daarnaast is het voor zowel u als huisarts als voor medisch specialisten van Tergooi een mooie kans voor kennisuitwisseling en om de samenwerking te verstevigen. Er zijn al veel huisartsen en specialisten die hieraan hebben meegedaan. Het DTO wordt geaccrediteerd voor de deelnemende huisartsen. De DTO's worden door het MCC gratis aangeboden aan de huisartsen van de GHO-GO.

E-learning
Voor een groot aantal DTO's zijn digitale scholingsprogramma's ontwikkeld in samenwerking met de WDH Midden Nederland. Deze eLearning kunt u gebruiken als voorbereiding voor een DTO. De NHG Standaarden zijn als leidraad genomen. Het voornaamste doel is de deskundigheidsbevordering van huisartsen en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de huisartsen en medisch specialisten.

DTO-planning
De DTO-planning voor 2020 vindt u hier. 

Vanaf 1 juni kunnen de DTO's weer plaatsvinden, mits er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de deelnemers en de groep niet te groot is. Het wel of niet door laten gaan van het reeds geplande DTO is een beslissing die we aan de EKC'er van de HAGRO overlaten. Misschien is een DTO via beeldbellen of Skype voor uw Hagro een alternatief.

Voor de DTO's die voor u gepland stonden in de afgelopen twee maanden, maar geen doorgang hebben kunnen vinden, willen we u vragen zelf een andere datum te zoeken. Natuurlijk in overleg met de specialist die het DTO zou geven. Als u hierbij problemen ondervindt, helpen we u graag. U kunt dan contact opnemen met Janneke Rebel: mccgooienvechtstreek@tergooi.nl


Accreditatie via de WDH

  • 3 werkafspraken per jaar
  • Bijeenkomst per HAGRO: duur/accreditatie variabel