Nieuws

15 nov. 2023

Enquête over het verwijsproces

Eind november/begin december zet Tergooi MC een online enquête uit bij ons eigen patiëntenpanel en bij een extern panel. We bevragen de respondenten over hun ervaring met ziekenhuizen en het krijgen van een doorverwijzing van een huisarts of andere verwijzer (zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of tandarts).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau PanelClix. Dezelfde vragenlijst maar dan aangepast voor huisartsen, zetten we op een later moment uit. Met de uitkomsten willen we het proces van het doorverwijzen verder verbeteren. Als we de resultaten hebben zullen we die delen.