Nieuws

12 jan. 2023

Audiciens kunnen direct doorverwijzen naar de KNO-arts

Mensen met gehoorproblemen hebben geen verwijzing van de huisarts meer nodig, maar kunnen direct via audicien naar de KNO-arts. Dit zorgt voor minder onnodige verwijzingen met minder regeldruk voor huisartsen als gevolg.

Bij gehoorproblemen gaan patiënten meestal eerst naar een audicien of audioloog voor een gehoortest. Als de audicien of audioloog het nodig vindt dat de patiënt door een kno-arts wordt gezien, komt het voor dat de patiënt dan eerst (weer) naar de huisarts gaat om een verwijzing voor de kno-arts te vragen. Dat is niet (meer) nodig.

Per januari 2023 accepteren alle verzekeraars de directe verwijzing van een audicien naar een KNO-arts. Audiciens kunnen zelf inschatten welke patiënten een verwijzing naar de KNO-arts nodig hebben.

Huisartsen kunnen melding maken als een audicien nog met de vraag komt om een verwijzing naar een KNO-arts via: aanpakregeldruk@minvws.nl

Het programma [Ont]regel de Zorg zet zich vanuit het ministerie van VWS in om de administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen. Huisartsen hebben aangegeven dat zij veel administratieve lasten ervaren doordat hen vaak wordt gevraagd om een verwijzing naar een KNO-arts te maken, als een audicien of audioloog heeft geconstateerd dat dat nodig is voor de patiënt. In overleg met zorgverzekeraars is vastgesteld dat de tussenkomst van de huisarts in deze situatie niet noodzakelijk is.