Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van de RHOGO en de medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals.
Het doel is om daar waar mogelijk bij te dragen en ondersteuning te bieden aan kwaliteitsverbetering in de regionale samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Eenduidige werkafspraken over de wijze waarop patiënten kunnen worden verwezen naar Tergooi is daar een belangrijk voorbeeld van.
Vanuit het perspectief van de patiënt willen we bijdragen aan het organiseren van goede en samenhangende zorg in onze regio. “Elkaar kennen” is een belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking steeds onder de aandacht te houden.
Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

icons8-news Created with Sketch.

Nieuws

Aanmelden nieuwe patiënten poli Reumatologie weer mogelijk
Vanaf 26 februari aanstaande is het weer mogelijk om nieuwe patiënten te verwijzen naar de polikl...
Shape Created with Sketch.

Werkafspraken

KCHL: Doorbellen en Cito
Doorbelgrenzen zijn gericht op het doorgeven van alarmwaarden, uitslagen waar de aanvrager dezelf...
icons8-news Created with Sketch.

Agenda

Meet & Greet donderdag 13 juni
Op donderdag 13 juni om 17.30 uur organiseren we opnieuw een Meet & Greet voor huisartsen en ...