Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van de RHOGO en de medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals.
Het doel is om daar waar mogelijk bij te dragen en ondersteuning te bieden aan kwaliteitsverbetering in de regionale samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Eenduidige werkafspraken over de wijze waarop patiënten kunnen worden verwezen naar Tergooi is daar een belangrijk voorbeeld van.
Vanuit het perspectief van de patiënt willen we bijdragen aan het organiseren van goede en samenhangende zorg in onze regio. “Elkaar kennen” is een belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking steeds onder de aandacht te houden.
Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

icons8-news Created with Sketch.

Nieuws

Terugblik op de Meet & Greet (video)
Donderdag 12 mei vond de Meet & Greet plaats. Bekijk de video waarin we terugblikken op deze ...
Shape Created with Sketch.

Werkafspraken

Myocardinfarct
Deze verwijsafspraak is onderdeel van de RTA CVRM. Bij elke patiënt die wegens een cardiaal ev...
icons8-news Created with Sketch.

Agenda

Meet & Greet 12 mei 2022
Op 29 maart jl. is de uitnodiging voor de Meet and Greet per mail verzonden.