Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van de RHOGO en de medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals.
Het doel is om daar waar mogelijk bij te dragen en ondersteuning te bieden aan kwaliteitsverbetering in de regionale samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Eenduidige werkafspraken over de wijze waarop patiënten kunnen worden verwezen naar Tergooi is daar een belangrijk voorbeeld van.
Vanuit het perspectief van de patiënt willen we bijdragen aan het organiseren van goede en samenhangende zorg in onze regio. “Elkaar kennen” is een belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking steeds onder de aandacht te houden.
Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

icons8-news Created with Sketch.

Nieuws

Toegangstijd voor bloedafname gedaald 
De toegangstijd voor een afspraak op de poli Bloedafname (KCHL) is gedaald van zeven naar twee we...
Shape Created with Sketch.

Werkafspraken

KCHL: Doorbellen en Cito
Doorbelgrenzen zijn gericht op het doorgeven van alarmwaarden, uitslagen waar de aanvrager dezelf...
icons8-news Created with Sketch.

Agenda

Cathlab symposium op 17 oktober
Op donderdag 17 oktober 2024 organiseert de afdeling Cardiologie van Tergooi MC een cathlab s...