Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van de RHOGO en de medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals.
Het doel is om daar waar mogelijk bij te dragen en ondersteuning te bieden aan kwaliteitsverbetering in de regionale samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Eenduidige werkafspraken over de wijze waarop patiënten kunnen worden verwezen naar Tergooi is daar een belangrijk voorbeeld van.
Vanuit het perspectief van de patiënt willen we bijdragen aan het organiseren van goede en samenhangende zorg in onze regio. “Elkaar kennen” is een belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking steeds onder de aandacht te houden.
Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

icons8-news Created with Sketch.

Nieuws

Nieuwe RTA CVRM
Door de kwaliteitscommissie CVRM is in samenwerking met specialist-consulenten hard gewerkt aan e...
Shape Created with Sketch.

Werkafspraken

Chronische Nierschade
De huisarts kan een groot deel van de patiënten met CNS zelf begeleiden. Dit betreft de oudere pa...
icons8-news Created with Sketch.

Agenda

Kindergeneeskundig huisartssymposium 13 september 2022
Education4Care organiseert in samenwerking met de WDH Gooi en Vechtstreek en de vakgroep kinderge...