Disclaimer

De auteursrechten van de inhoud van deze website berusten bij MCC Tergooi. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen.
De redactie heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens.
Ook acht de redactie zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn.

MCC Tergooi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door MCC Tergooi op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Persoonsgegeven die u invoert op bepaalde onderdelen van deze website worden niet aan derden verstrekt.

Colofon
Content: webredactie Tergooi, webredactie@tergooi.nl
Fotografie: Kees Boelhouwer en anderen
Design: de Toekomst, Hilversum
Bouw: MDL Solutions, Monster
┬ę 2009 - 2014