Nieuws

25 mrt. 2019

Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Maart 2019

Download de pdf

TERGOOI

Nieuw Regionaal Medisch Centrum Weesp start met Diagnosestudio

In april opent Tergooi de deuren van het Regionaal Medisch Centrum Weesp. Als eerste start op 15 april de nieuwe Diagnosestudio. Net als in de Diagnosestudio in Hilversum kunnen patiënten hier terecht voor eenvoudige, snelle diagnostiek, zoals bloedafname, röntgenfoto, echo of botdichtheidsmeting (DEXA). Vanaf dinsdag 23 april verhuizen ook de poliklinische spreekuren die nu nog op de C.J. van Houtenlaan worden gehouden.

Het nieuwe Regionaal Medisch Centrum Weesp ligt aan de Korte Muiderweg 2A, op zeven minuten lopen van het centraal station, met parkeerplaatsen. Het pand heeft voldoende ruimte om het zorgaanbod uit te breiden. Tergooi bespreekt momenteel de mogelijkheden met verschillende zorgaanbieders. In ieder geval vestigen zich huisartsenpraktijk Vechtrijk, FysioHolland en Huidzorgnet zich in het pand. Met het Regionaal Medisch Centrum Weesp biedt Tergooi samen met andere zorgverleners zorg dicht bij huis.

Vanaf 23 april ook spreekuren
Vanaf 23 april houden de volgende specialismen uit Tergooi spreekuur in het nieuwe centrum: cardiologie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, keel-,neus- en oorheelkunde, maag-darm-leverziekten, neurologie, orthopedie, reumatologie en plastische chirurgie. Kaak- en aangezichtschirurgie volgt in de zomer. In maart is huisartsenpraktijk Vechtrijk al begonnen in het centrum.

Het adres van het nieuwe regiocentrum is:

Regionaal Medisch Centrum Weesp
Korte Muiderweg 2A
1382 LR Weesp

Het telefoonnummer om afspraken te maken in Weesp blijft ongewijzigd: 088 753 1 753 (algemeen nummer Tergooi).
Telefoonnummer Diagnosestudio: 088 753 18 00.


TERGOOI

Zorgverlenersportaal Tergooi

Vanaf 1 april gaat het Zorgverlenersportaal van Tergooi live. Vanaf dat moment heeft u toegang tot het EPD (Elektronisch PatiëntenDossier) van uw patiënten en kunt u hun medische gegevens inzien.

Om de privacy van patiënten te waarborgen zijn twee voorwaarden verbonden aan deze inzage.

  1. Patiënten moeten toestemming geven. Uw patiënt kan dit doen bij de inschrijfbalie en bij de poli’s in Tergooi of door in te loggen op Mijn Tergooi (het patiëntenportaal) en daar toestemming verlenen.
  2. Als huisarts moet u een account hebben voor het Zorgverlenersportaal óf inloggen vanaf de Huisartsenpost Blaricum. Als u een account heeft, gaat u naar https://zorgverleners.tergooi.nl en logt in met uw UZI-pas. Deze link vindt u ook op de Tergooi website onder het kopje ‘Verwijzers’ en de MCC-website.

Nog geen account?
Veel huisartsen hebben al een account aangevraagd. Wilt u gebruikmaken van het zorgverlenersportaal, maar heeft u nog geen account? Stuur dan een e-mail naar rborgts@tergooi.nl. U ontvangt dan de formulieren om uw aanvraag in te dienen. Bij het inrichten van uw account houden wij rekening met vervanging binnen uw praktijk.

Vraag patiënten om toestemming
Wij stellen het op prijs als u uw patiënten ook vraagt om toestemming te verlenen. Hiervoor stellen wij folders, flyers, posters en een slide voor uw wachtkamerschermen beschikbaar. Deze vraagt u aan door een e-mail te sturen naar E communcatie@tergooi.nl. Geef daarbij aan hoeveel materiaal u wilt bestellen en voor welke praktijk dit is. Van 18 tot 22 maart besteedt Tergooi extra aandacht aan MijnTergooi. We vragen patiënten deze week actief om toestemming te geven voor het zorgverlenersportaal.


MCC/TERGOOI

Kom naar Kom!passie in de zorg op 18 april

Op 18 april 2019 organiseren artsen en verpleegkundigen van Tergooi samen met huisartsen uit de regio een informatieve en inspirerende avond waarbij plezier in je werk centraal staat. De sprekers op deze avond laten zien hoe zij dit in de praktijk toepassen. De avond draagt de naam ‘Kom!passie in de zorg’ en vindt plaats in het restaurant van Tergooi locatie Hilversum, van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Hoofdspreker van de avond is Barbara Doeleman. Zij spreekt over het thema ‘Zorg voor jezelf in de zorg voor anderen’. Ook Marieke Buijs (huisarts), Janet Bloemhof (verpleegkundige en verplegingswetenschapper in Tergooi) en Alice Langeveld (dermatoloog in Tergooi) gaan dieper in op het onderwerp.

Medisch specialisten en verpleegkundigen van Tergooi en huisartsen uit de regio zijn van harte welkom. Voor Kom!passie in de zorg is accreditatie aangevraagd (3 punten). Toegang is gratis.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden via de website van Tergooi.


MCC

Meet & Greet op 9 mei 2019

Op donderdag 9 mei 2019 organiseert MCC Gooi en Vechtstreek de jaarlijkse Meet & Greet.

Noteer de datum in uw agenda. De uitnodiging volgt!


MCC

Bijeenkomst aanpak antibioticaresistentie in regio

Antibioticaresistentie (ABR) is een bedreiging voor de volksgezondheid, zowel in binnen- als buitenland. Heeft u interesse in dit onderwerp of wilt u actief betrokken worden bij de aanpak van antibioticaresistentie in de regio? Op 24 april organiseert het ABR-zorgnetwerk Noord-Holland Oost/Flevoland in Tergooi een bijeenkomst over de huidige en toekomstige plannen. De bijeenkomst duurt van 17:30 tot 21:00 uur.

Hoewel Nederland het in vergelijking met andere Europese landen goed doet, is het ook hier nodig om de aanpak van ABR verder te optimaliseren. Het ministerie voor VWS heeft daarom tien regionale Zorgnetwerken ABR opgericht.

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgorganisaties en professionals uit de care, cure en public health sector in de regio is essentieel om het risico op het ontstaan van antibioticaresistentie en het oplopen van resistente bacteriën te minimaliseren.

Dé drie pijlers voor de aanpak van ABR

  1. Vroegsignalering en surveillance
  2. Juist gebruik van antibiotica
  3. Aandacht voor infectiepreventie

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Kijk op www.abrzorgnetwerknhfl.nl. Of neem contact op met Ad Olijhoek, T 088 012 50 05, E aolyhoek@ggdhn.nl. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen van regionale ABR-zorgnetwerk? Meld u dan hier aan.


TERGOOI

‘Eenheid van taal antibioticaresistentie’ ingebouwd in systeem CBSL

Het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) in Tergooi is een van de zes medisch microbiologische laboratoria in Nederland die deelnemen aan de pilot ‘Eenheid van taal in antibioticaresistentie’. De uniforme codes zijn vastgelegd in de Nederlandse Labcodeset. Het CBSL heeft de Nederlandse Labcodeset nu ingebouwd in zijn laboratoriumsysteem en verwacht hiermee dit voorjaar live te gaan.

Vanaf de live-gang worden elke dag in het lab gekweekte micro-organismen én hun resistentieprofiel aangeleverd aan de database van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit maakt real-time surveillance mogelijk, waarmee de verspreiding van resistente bacteriën meteen inzichtelijk is. Er kunnen dan sneller maatregelen genomen worden bij uitbraken van resistente bacteriën.

Het Informatieberaad Zorg heeft de Nederlandse Labcodeset erkend als belangrijke bouwsteen voor informatie uitwisselen in de zorg. De beheerorganisatie tekende hiervoor op dinsdag 19 februari 2019 een overeenkomst. Wendelien Dorigo, arts-microbioloog in Tergooi, was namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) een van de ondertekenaars. Het CBSL loopt voorop in deze ontwikkeling.

Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel waarbij structureel gebruik wordt gemaakt van de Labcodeset. Als in 2020 alle microbiologische laboratoria zijn aangesloten, kan ook op andere terreinen gebruik worden gemaakt van de Nederlandse Labcodeset, bijvoorbeeld voor de aanvragen van huisartsen en voor onderzoek van andere labs.


TERGOOI

Wat vindt u van de Diagnosestudio?

Ruim een jaar geleden startte Tergooi met de Diagnosestudio op het terrein van Tergooi Hilversum. Wij zijn benieuwd wat u van de Diagnosestudio vindt en wat we nog kunnen verbeteren. Wilt u deze vragenlijst voor ons invullen? Dit neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag. Dank voor uw medewerking.

Heeft u vragen over de Diagnosestudio? Stel deze dan aan Harald Alma via E halma@tergooi.nl.


TERGOOI

Poliklinieken starten met videoconsult

Waarom laten we patiënten nog naar het ziekenhuis komen voor een herhaalconsult als we hen de reistijd kunnen besparen? Vanuit die vraag zijn we gestart met videoconsult op een aantal poliklinieken. Inmiddels werken artsen van Dermatologie, Nefrologie, Longgeneeskunde, Kindergeneeskunde, KNO, Interne Geneeskunde, Cardiologie en Urologie met deze nieuwe vorm van zorg verlenen.

De komende tijd worden meer artsen en poliklinieken aan dit lijstje toegevoegd. Videoconsult sluit goed aan op de ambitie van Tergooi om zorg op de juiste plek te verlenen en – daar waar dat kan – de medisch specialistische zorg ook buiten de muren van het ziekenhuis te organiseren.

Via Mijn Tergooi
Patiënten kunnen hun arts voor een herhaalafspraak ‘bezoeken’ via een beeldverbinding. Dat gebeurt op een veilige manier, via het patiëntenportaal Mijn Tergooi. Dit scheelt patiënten reistijd, parkeerstress en is een uitkomst voor patiënten die slecht ter been zijn of een verslechterde conditie hebben.

Elkaar in ogen kijken
Ook nefroloog Marieke Yo werkt met videoconsult: ‘Ik heb patiënten met chronische nierziekten die ik al lang zie en die regelmatig op controle komen. Het gaat tijdens zo’n consult vooral om hoe ze zich voelen, om de bloeduitslagen en het meten van de bloeddruk. Dat laatste doen steeds meer patiënten zelf, ze hoeven dus eigenlijk niet naar het ziekenhuis te komen. Sommige patiënten bel ik, maar vaak is videoconsult prettiger omdat we elkaar dan in de ogen kunnen kijken.’


TERGOOI

Spreekuur om rokende zwangere te helpen bij stoppen met roken

Tergooi start met een wekelijks spreekuur om rokende zwangere vrouwen te helpen bij het stoppen met roken. Vanaf 12 maart kunnen deze zwangere vrouwen terecht op de gynaecologie poli van Tergooi in Blaricum. Het spreekuur is een initiatief van de afdeling Gynaecologie en de Stoppen-met-rokenpoli van Tergooi. Ook de partner is van harte welkom. Samen stoppen maakt de kans op succes groter. Het spreekuur past binnen het beleid van Tergooi om volledig rookvrij te zijn.

Gynaecoloog Eveline van Asbeck

Eveline van Asbeck, gynaecoloog in Tergooi: ‘Roken is een verslaving en een zwangerschap kan een ‘omkeermoment’ zijn, iedere ouder wil het beste voor het kind.’

Aanmelden
Het Stoppen-met-rokenspreekuur voor zwangere vrouwen vindt iedere dinsdag plaats van 8:30 uur tot 12:30 uur op locatie Blaricum (gynaecologie, poli 21). Dit kan zonder verwijzing van de huisarts. Uw patiënt kan bellen voor een afspraak met 088 753 12 10 of mailen naar stoppenmetroken@tergooi.nl.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van Tergooi.


TERGOOI

Geautomatiseerde analysestraat op KCHL officieel in gebruik genomen

Op maandag 25 februari nam het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) officieel de nieuwe apparatuur van de firma Abbot in gebruik voor het uitvoeren van een groot deel van de basisdiagnostiek. Het gaat om het (immuno)chemisch bepalingenpakket, van mineralen, enzymen, diverse hormonen tot tumormarkers. Tergooi is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met deze apparatuur werkt. Bestuurslid Janneke Brink knipte als openingshandeling een lint door.

Janneke Brink knipt als openingshandeling het lint door.

‘Dat jullie als eerste in Nederland deze apparatuur in gebruik nemen, zegt iets over de ambitie van het KCHL’, zegt Janneke Brink in haar openingswoord. ‘Met deze geautomatiseerde analysestraat zijn jullie voorbereid op het samenvoegen van de laboratoria van Tergooi op één locatie, ook in die zin is het een mooie stap vooruit.’
Lees meer


TERGOOI

Bart van Buchem biedt training ‘Explain Pain’ aan in Tergooi

Explain Pain geeft een frisse kijk op het fenomeen ‘pijn’ en hoe we pijnmanagement en pijneducatie kunnen inzetten als krachtig en effectief middel tegen chronische pijn. Bart van Buchem is de docent van de cursus ‘Explain Pain’ in Nederland. U kunt zijn cursus volgen op vrijdag 5 april op locatie Hilversum en vrijdag 12 april op locatie Blaricum. Beide dagen van 9:00 tot 17:00 uur.

De cursus is geschikt voor professionals die met patiënten met (chronische) pijn werken, zoals artsen, a(n)ios, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en pijnconsulenten.

Meer informatie
Op de website van Tergooi leest u meer informatie over de cursus en kunt u zich aanmelden.


TERGOOI

Verandering aanrijroute naar Spoedeisende Hulp Hilversum

De aanrijroute naar de Spoedeisende Hulp van Tergooi locatie Hilversum verandert per vrijdag 15 maart. Verkeer gaat per die datum via de rondweg Laan van Tergooi achterlangs om het ziekenhuis heen en komt vervolgens uit bij het deels vernieuwde parkeerterrein P5, vlak voor de ingang van de Spoedeisende Hulp.

Patiënten en bezoekers komende vanaf de Soestdijkerstraatweg moeten de rondweg geheel volgen en om het ziekenhuis heenrijden zodat zij het parkeerterrein van de Spoedeisende hulp kunnen oprijden.

Patiënten en bezoekers komende vanaf de rotonde aan de Van Riebeeckweg, gaan de rotonde ¾ rond en volgen vanaf daar de rondweg tot aan de Spoedeisende Hulp. Routeborden ondersteunen het verkeer.

Ook voor de ambulances is dit de nieuwe aanrijroute. Met deze verlenging van de Laan van Tergooi is de rondweg om het ziekenhuis nu nagenoeg gereed en is de aanrijroute naar Tergooi locatie Hilversum klaar voor de toekomst. Dit is de route die we komende jaren zullen gebruiken.

De huidige aanrijroute naar de Spoedeisende Hulp zal vanaf 15 maart 2019 buiten gebruik worden gesteld omdat deze dwars over het nieuwbouwterrein loopt en over het tweede deel van P5 dat nog aangelegd wordt.