Welkom bij MCC Gooi en Vechtstreek

Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van GHO-GO en medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals. Dit draagt primair bij aan kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt eenduidige en samenhangende zorg te organiseren en daarmee de kwaliteit en continuïteit van zorg in het zorgcontinuüm van medisch specialistische - en huisartsenzorg te optimaliseren. “Elkaar kennen” is belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking continue te verbeteren. Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.


Nieuws

5 en 12 april: ‘Explain Pain’ Training in Tergooi

Explain Pain – oftewel ‘Begrijp de pijn’ – geeft een frisse kijk op het fenomeen ‘pijn’ en hoe we pijnmanagement en pijneducatie kunnen inzetten als krachtig en effectief middel tegen chronische pijn. Je leert als cursist hoe de natuurlijke pijnstillende mechanismen in het lichaam geactiveerd kunnen worden.

Bart van Buchem heeft zich als fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met chronische pijn. Hij doceert de cursus ‘Explain Pain’ in Nederland. En nu dus ook in Tergooi.

Voor wie
De cursus is geschikt voor professionals die met patiënten met (chronische) pijn werken, zoals artsen, a(n)ios, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en pijnconsulenten.

Meer informatie en inschrijven


06 523 90 981

Brievenbus Praktisch Overleg

Ga naar de brievenbus

TIM-formulier

Ga naar het formulier