Welkom bij MCC Gooi en Vechtstreek

Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van GHO-GO en medisch specialisten van Tergooi. Het MCC is als intermediair de bindende factor tussen deze zorgprofessionals. Dit draagt primair bij aan kwaliteitsverbetering in de samenwerking tussen de huisartsen en Tergooi. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt eenduidige en samenhangende zorg te organiseren en daarmee de kwaliteit en continuïteit van zorg in het zorgcontinuüm van medisch specialistische - en huisartsenzorg te optimaliseren. “Elkaar kennen” is belangrijke voorwaarde om de onderlinge samenwerking continue te verbeteren. Het MCC is daarom tevens een kennismakings- en uitwisselingsplatform.

Tergooi aee7ffb11d19cfa870524e36c4021da0a2a71bacbf6c1ac305c39f6b5a3f84c5
Gho go cd6fff0e126ba1a4fa36752672b62f8e5fdf73b3be5bf30cfa48c7409618adeb
Telephone c172cc07b81f408e6ba29cf1ae1d8dfd727d0fe6368633c7289b235ed1a09d75

0683 245 089

TIM-formulier

Ga naar het formulier

Brievenbus Praktisch Overleg

Ga naar de brievenbus