Zorgdomein

Verwijzen via ZorgDomein
Vanaf 01 februari 2011 is Tergooi aangesloten op ZorgDomein en kunt u als verwijzer vanuit uw HIS digitaal uw patiënten naar het Tergooi verwijzen. U kunt verwijzen naar de locatie in Hilversum en Blaricum, beiden locaties worden getoond in ZorgDomein. ZorgDomein wordt gezien als de gouden gids van de huisarts, waarin deze per aandoening het actuele aanbod van het ziekenhuis kan vinden.  

Huisarts verwijst patiënten elektronisch naar ziekenhuis
Landelijk zijn 8000 huisartsen, waaronder een toenemend aantal in het adherentiegebied van Tergooi, op ZorgDomein aangesloten. Zij kunnen via een beveiligde internetverbinding verwijzen naar ziekenhuizen, GGZ- instellingen, ZBC's en VV&VT instellingen.

Het doel
Het doel van ZorgDomein is dat zowel huisarts als patiënt beter geïnformeerd zijn, dat communicatie tussen professionals in de zorgketen goed verloopt, dat de patiënt sneller op het juiste spreekuur komt en dat onnodige bezoeken worden voorkomen.

HIS
De huisarts kan ZorgDomein opstarten vanuit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS).
In ZorgDomein worden de actuele toegangstijden voor een verwijzing naar een bepaald specialisme gepresenteerd. Tevens zijn per verwijzing het traject dat de patiënt in het ziekenhuis doorloopt en eventuele specifieke informatie over een afspraak, zichtbaar. De huisarts kan samen met de patiënt besluiten naar welk ziekenhuis de verwijzing plaatsvindt en de verwijsbrief digitaal naar het ziekenhuis sturen. De patiënt hoeft dus niet opnieuw naar de huisartsenpraktijk om een verwijsbrief te halen. Op de poliklinieken van Tergooi worden de binnengekomen verwijzingen verwerkt. Op het afsprakenbericht dat de patiënt van de huisarts meekrijgt, staat vermeld hoe de afspraak bij de specialist tot stand is gekomen. Op dit patiëntenbericht staan tevens telefoonnummers en eventueel te treffen voorbereidingen vermeld. De patiënt komt dus goed voorbereid op het spreekuur van de specialist.

Verwijzing specialist
Uw patiënt krijgt na de verwijzing een formulier mee met daarop een uniek ZorgDomein nummer. Het patiëntbericht geeft aan of patiënt wordt gebeld voor een afspraak of zelf een afspraak moet maken.

Verwijzen op de traditionele manier
Indien u als verwijzer (nog) niet bent aangesloten op ZorgDomein, kunt u altijd nog op de traditionele manier verwijzen. U geeft dan uw patiënt een verwijsbrief mee voor de betreffende specialist met daarop de gegevens van de patiënt en de reden waarom u een specifiek onderzoek aanvraagt.

Eerstelijns diagnostiek
U kunt ZorgDomein naast de verwijzingen naar specialisten ook gebruiken voor eerstelijns diagnostiek aanvragen. Meer informatie over hoe u de eerstelijns diagnostiek kunt gebruiken (en in uw favorieten kunt zetten), kunt u vinden op de website van ZorgDomein.

Service desk ZorgDomein
Indien u vragen heeft over het verwijzen via ZorgDomein, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ZorgDomein:

Telefoon: 020 - 471 52 82
E-mail: servicedesk@zorgdomein.nl  

Service desk Tergooi
E-mail: zorgdomein@tergooi.nl

ZorgDomein - rol Medisch Coördinerend Centrum
Het MCC is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de Werkafspraken tussen huisartsen en specialisten. ZorgDomein is de verwijsmodule die de verwijzingen en aanvragen faciliteert en gemaakte Werkafspraken vertaalt in de zorgproducten. Dit altijd in overleg met de huisartsen en de speclialisten.