Zorgdomein

Verwijzen via ZorgDomein
Via ZorgDomein kunt u als verwijzer vanuit uw HIS digitaal uw patiënten naar het Tergooi verwijzen. U kunt verwijzen naar de locaties in Hilversum en Blaricum, beide locaties worden getoond in ZorgDomein. Verwijzen naar de locatie Weesp kan natuurlijk ook, de patiënt kan dit bij telefonisch contact over de afspraak in overleg met de assistente van de betreffende polikliniek doen. ZorgDomein wordt gezien als de gouden gids van de huisarts, waarin deze per aandoening het actuele zorgaanbod van het ziekenhuis kan vinden.  

Het doel
Het doel van ZorgDomein is dat zowel huisarts als patiënt beter geïnformeerd zijn, dat communicatie tussen professionals in de zorgketen goed verloopt, dat de patiënt sneller op het juiste spreekuur komt en dat onnodige bezoeken worden voorkomen.

HIS
De huisarts kan ZorgDomein opstarten vanuit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS).
In ZorgDomein worden de actuele toegangstijden voor een verwijzing naar een bepaald specialisme gepresenteerd. Tevens zijn per verwijzing het traject dat de patiënt in het ziekenhuis doorloopt en eventuele specifieke informatie over een afspraak zichtbaar. Op de poliklinieken van Tergooi worden de binnengekomen verwijzingen verwerkt. 

Verwijzing specialist
Op het afsprakenbericht dat de patiënt van de huisarts per mail toegestuurd krijgt of op papier meekrijgt, staat vermeld hoe de afspraak bij de specialist tot stand is gekomen. Op dit patiëntenbericht staan tevens telefoonnummers en eventueel te treffen voorbereidingen vermeld. De patiënt komt dus goed voorbereid op het spreekuur van de specialist. Op iedere verwijzing staat een uniek ZorgDomein nummer. Het patiëntbericht geeft aan of patiënt wordt gebeld voor een afspraak of zelf een afspraak moet maken.

Eerstelijns diagnostiek
U kunt ZorgDomein naast de verwijzingen naar specialisten ook gebruiken voor eerstelijns diagnostiek aanvragen. Meer informatie over hoe u de eerstelijns diagnostiek kunt gebruiken (en in uw favorieten kunt zetten), kunt u vinden op de website van ZorgDomein.

Servicedesk ZorgDomein
Indien u vragen heeft over het verwijzen via ZorgDomein, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ZorgDomein:

T: 020 - 471 52 82
E-mail: servicedesk@zorgdomein.nl  

of met de coördinator ZorgDomein Tergooi

T: 06 523 09 981
E-mail: zorgdomein@tergooi.nl

ZorgDomein - rol Medisch Coördinerend Centrum
Het MCC is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de Werkafspraken tussen huisartsen en specialisten. ZorgDomein is de verwijsmodule die de verwijzingen en aanvragen faciliteert en gemaakte Werkafspraken vertaalt in de zorgproducten. Dit altijd in overleg met de huisartsen en de speclialisten.