Algemeen

09 mrt. 2020
Coronavirus. Informatie voor verwijzers naar Tergooi.

Lees de maatregelen die Tergooi heeft getroffen. Het laatste nieuws leest u via deze link op de website van Tergooi.

30 mrt. 2020
Regionaal Palliatie Team van start gegaan

Ondersteuning nodig bij palliatieve/terminale zorg?

Vanaf maandag 30 maart is voor de regio Gooi- en Vechtstreek een Regionaal Palliatie Team beschikbaar, bestaande uit de kaderartsen palliatieve zorg (Annelies van Randwijk, Karolien Kisman, Marijke van Daelen huisartsen en Gert-Jan van der Putten (SO)),  gespecialiseerde verpleegkundigen palliatieve zorg  (Marjolein van Meggelen en Liesbeth Verkleij) en verpleegkundig specialist palliatieve zorg (Mascha Juffermans) van Hospice Kajan.
Vragen over lastige palliatieve problemen al dan niet COVID-19 gerelateerd, kunnen aan hen gesteld worden; dat kunnen vragen op somatisch, psychosociaal, spiritueel, organisatorisch of ethisch gebied zijn: zij denken mee en adviseren.

13 mrt. 2020
Steven Nicia nieuwe anesthesioloog en pijnspecialist

In februari 2020 is Steven Nicia toegetreden tot de maatschap Anesthesiologie. Hij werkt als anesthesioloog op de operatiekamer en is als pijnspecialist verbonden aan de polikliniek Pijngeneeskunde.

13 mrt. 2020
Resultaat enquête onder huisartsen over dienstverlening Tergooi

Huisartsen waarderen de bereikbaarheid, vriendelijkheid en adviezen van medewerkers, arts-microbiologen en klinisch chemici die werken in de laboratoria voor microbiologie en klinische chemie. Dit blijkt uit een enquête die de laboratoria in december 2019 hebben gehouden onder huisartsen in de regio over hun dienstverlening. Benieuwd naar de rest van de resultaten en de verbeterpunten?

12 feb. 2020
Symposium: 'Van moedervlek naar melanoom' goed bezocht

Op 11 februari vond in de gehoorzaal van Tergooi locatie Blaricum het symposium ‘Van Moedervlek naar Melanoom’ plaats. Het symposium werd zeer goed bezocht.

15 jan. 2020
Neuroloog Jean-Michel Krul neemt afscheid van Tergooi

Op vrijdag 6 maart neemt neuroloog Jean-Michel Krul na 31 jaar afscheid van Tergooi. 

17 dec. 2019
Update verwijzing psychiatrie

In navolging van de herziene werkafspraken op de MCC website in november, zijn de verwijzingen psychiatrie (regulier en semi-spoed) aangepast naar de zorg die daadwerkelijk aangeboden wordt in Tergooi.

 

Het actuele zorgaanbod voor Tergooi voor reguliere en semi-spoed psychiatrie verwijzingen in ZorgDomein is:

Volwassenen (18-65 jaar) en Ouderen (ouder dan 65 jaar)

  • Angstklachten
  • Psychose
  • Somatoforme klachten
  • Stemmingsklachten
  • Overige zorgvragen Geestelijke gezondheidszorg volwassenen

16 dec. 2019
Dr. Menno de Bruijn vaatchirurg in Tergooi

Sinds begin september werkt dr. Menno de Bruijn als vaatchirurg in Tergooi.

Menno de Bruijn volgde zijn opleiding geneeskunde aan de Universiteit in Utrecht. In 2010 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Hij onderzocht in hoeverre op basis van het genetisch profiel te voorspellen is of darmkankercellen gevoelig zijn voor chemotherapie.
Zijn opleiding tot vaatchirurg volgde hij in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij rondde deze opleiding af in 2016. Daarna verdiepte hij zich door middel van fellowships in het LUMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Spaarne Gasthuis verder in de vaatchirurgie.
Een van de redenen om voor Tergooi te kiezen is het ambitieniveau van de vaatchirurgen in ons ziekenhuis. De Bruijn: ‘Op het gebied van vaatchirurgische behandelingen is in Tergooi al veel mogelijk wat elders nog niet kan. De komende jaren wil ik graag bijdragen om de endovasculaire behandelingen van doorbloedingsproblemen in buik en benen verder te ontwikkelen. Deze behandelingen ín het bloedvat zijn minder belastend voor de patiënt dan klassieke operatieve behandelingen.’

Bereikbaar
Menno de Bruijn werkt op locatie Blaricum en locatie Hilversum, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag en is te bereiken via T088 753 77 35, sein 3658 of E mtdebruijn@tergooi.nl.

16 dec. 2019
Verwijzingen tijdens avond-nacht- en weekenddiensten vakgroep Interne Geneeskunde Tergooi

Tijdens deze diensten heeft de vakgroep interne geneeskunde drie dienstdoende specialisten:

  1. Algemeen internist van dienst: voor de reguliere verwijzingen naar interne geneeskunde. Voor alle verwijzingen die niet gelden voor de patiënten die hieronder worden beschreven.
  2. Internist-oncoloog-hematoloog van dienst: voor verwijzingen van patiënten die behandeld worden met chemotherapie en oncologische patiënten in de palliatieve fase, zowel oncologie als hematologie (patiënten met longkanker worden door de longartsen behandeld).
  3. Internist-nefroloog: voor verwijzingen van niertransplantatie patiënten en dialysepatiënten.
     

Voor verwijzingen naar mdl-arts is een aparte dienstdoende mdl-arts beschikbaar.

16 dec. 2019
Real time informatie drukte SEH

Sinds eind november hebben huisartsen meer inzicht in de drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Tergooi.

16 dec. 2019
Polikliniek Pijngeneeskunde start met digitale PROMs

Als erkend en geregistreerd pijncentrum meten we onze kwaliteit van zorg. Ook onze beroepsvereniging (NVA) wil dat we dit doen. Vanaf 1 januari 2020 vervangen we de (oude) papieren vragenlijsten door een digitale vragenlijst (PROMs). De Patient Reported Outcome Measures (PROMs) is een set gevalideerde meetinstrumenten.

 

Kwaliteit meten en vergelijken kan alleen als de gegevens op dezelfde wijze worden ingevuld en verwerkt. Met de informatie uit de PROMs vergelijken pijnspecialisten – zowel lokaal als landelijk – de kwaliteit van hun zorg. Zij leren van elkaar en zijn transparant over de resultaten en effectiviteit van de behandelingen.

 

Gezondheid in kaart brengen

De PROMs zijn ook een belangrijk hulpmiddel om voorafgaand aan het eerste consult op de polikliniek Pijngeneeskunde de gezondheid van de patiënt in kaart te brengen. De vragenlijsten richten zich op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven en gezondheid van de patiënt in relatie tot de pijnklachten.

 

Twee keer PROMs invullen

We nodigen onze patiënten op twee momenten uit om een vragenlijst (PROMs) in te vullen: de eerste keer voorafgaand aan het eerste consult (0-meting) en de tweede keer 120 dagen na het invullen van de eerste vragenlijst (1-meting).

 

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

Na de verwijzing via Zorgdomein ontvangt de patiënt een mail vanuit ons EPD met het verzoek een PROMS vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat dan in het patiëntenportaal klaar op de persoonlijke pagina van de patiënt. In de e-mail staat een uitleg over het invullen van de vragenlijst.

Nadat de vragenlijst is ingevuld, beoordelen we de uitkomsten en nodigen we de patiënt uit voor een afspraak met de pijnspecialist.

 

Belangrijke wijziging

Een belangrijke wijziging is dat de afspraak pas wordt ingepland nadat de patiënt de vragenlijst heeft ingevuld. Zonder ingevulde vragenlijst wordt geen afspraak ingepland.

16 dec. 2019
Geslaagd symposium Grip op Opioïden

Het symposium ‘Grip op opioïden’ dat de vakgroep Anesthesiologie-Pijngeneeskunde op 19 november organiseerde, was een groot succes. De Gehoorzaal in Blaricum was afgeladen vol. Zorgverleners uit alle geledingen van zowel van binnen als buiten Tergooi bezochten het symposium.

 

Wim van den Brink, emeritus hoogleraar Verslavingszorg bij het Amsterdam UMC, nam het publiek mee in het huidige mondiale opioïdengebruik en de daarbij onvermijdbare sociale en maatschappelijke gevolgen, zoals het hoge aantal patiënten dat sterft door een opioïd-overdosis. Anke Kylstra, ziekenhuisapotheker in Tergooi, ging dieper in op de farmacodynamiek en kinetiek van de opioïden. Ze vertelde over een nieuw onderzoek dat opgezet wordt in samenwerking met de Anesthesiologie-Pijngeneeskunde. Het doel is opiaatgebruik bij postoperatieve patiënten in de thuissituatie te verminderen.

 

Echogeleide verdovingstechnieken

Aios psychiatrie en verslavingarts Eka Suranto vertelde hoe verslaving en beloning neurofysiologisch in ons brein werkt. Anesthesioloog René Taverne zette uiteen hoe we pijn rondom een operatie kunnen verlichten of voorkomen zonder gebruik te maken van opioïden. Speciale aandacht had hij voor regionale echogeleide verdovingstechnieken.

 

Inspirerend docent

Anesthesioloog Kees Besse sloot de avond af. Al in de jaren tachtig hield hij zich bezig met wat later de pijn- en palliatieve pijngeneeskunde is gaan heten. Voor velen in Nederland was hij een inspirerend docent. Hij maakte zich hard voor het juiste gebruik van de WHO-ladder, ooit ontwikkeld voor pijn bij kanker, maar onterecht in gebruik geraakt voor pijn die niet aan kanker gerelateerd is. De zaal kreeg de ene na de andere state of the art lecture over palliatieve pijnbehandeling, gelardeerd met klinische voorbeelden.

12 nov. 2019
Dr. mr. Laura Kienhorst nieuwe dermatoloog in Tergooi

 

Sinds 1 oktober werkt dr. mr. Laura Kienhorst als dermatoloog in Tergooi. Haar aandachtsgebieden zijn Mohs chirurgie, flebologie en cosmetische dermatologie. Voor dat laatste is ze ook verbonden aan het Esthetisch Medisch Centrum van Tergooi.

Laura Kienhorst rondde haar opleiding tot dermatoloog augustus dit jaar af aan het UMC Utrecht. In 2018 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze deed onderzoek naar het verband tussen jicht en hart- en vaatziekten. Naast haar geneeskundige opleiding heeft ze ook Nederlands recht gestudeerd, met als master gezondheidsrecht.

Laura Kienhorst koos voor Tergooi vanwege de prettige sfeer in de vakgroep en het ziekenhuis en omdat ze hier binnen haar eigen aandachtsgebieden actief kan zijn. Ook combineert ze graag patiëntenzorg met beleidsmatige of organisatorische taken binnen het ziekenhuis of de wetenschappelijke vereniging.

Bereikbaar
Laura Kienhorst werkt op de locaties Hilversum en Blaricum, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, en is te bereiken via T 1125 en E lkienhorst@tergooi.nl.

12 nov. 2019
Huib van Waegeningh nieuwe KNO-arts

 

Huib van Waegeningh werkt sinds 1 november 2019 als KNO-arts in Tergooi. Hij volgt zijn collega Hans Borgstein op. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere oorschelp-, gehoorgang- en middenoorchirurgie en KNO-heelkunde bij kinderen.

Huib van Waegeningh volgde zijn opleiding tot KNO-arts in het AMC in Amsterdam. Het laatste jaar van deze opleiding verdiepte hij zich in oorheelkunde. Na de opleiding voltooide hij een fellowship in de oor- en schedelbasischirurgie aan het European Institute for ORL in Antwerpen. Dit centrum staat internationaal bekend om de functionele en reconstructieve oorchirurgie. Na zijn fellowship bleef hij hier werken als KNO-arts, met speciale aandacht voor reconstructieve oorchirurgie, otosclerose, cochleair implantaten en chirurgie van cholesteatomen (een vorm van chronische middenoorontstekingen).
Tijdens zijn opleiding tot KNO-arts ontving hij van de Nederlandse KNO-vereniging de professor Burgerfondsprijs en twee keer de rotsbeendissectieprijs.

Bereikbaar
Huib van Waegeningh werkt op de locaties Blaricum en Hilversum en Regionaal Medisch Centrum Weesp, op dinsdag, woensdag, donderdag en om de week op vrijdag. Hij is te bereiken via T 088 753 72 90 (en anders via de receptie) of via E hvanwaegeningh@tergooi.nl.

11 nov. 2019
Update VGZ nieuwe leverancier voor diagnostiek.

Open inschrijving voor overeenkomst eerstelijns diagnostiek en trombosezorg in vrijgevallen GHOR-regio's

Update VGZ nieuwe leverancier voor diagnostiek. Tergooi doet opnieuw mee in offertetraject

 

Voorlopige toekenning (GHOR-)regio Gooi en Vechtstreek aan geselecteerde partij teruggetrokken

In de (GHOR-)regio Gooi en Vechtstreek is VGZ op basis van nieuwe feiten in omstandigheden tot de conclusie gekomen dat SHO, als voorlopig geselecteerde partij een ongeldige inschrijving heeft gedaan. Daarom is de inschrijving van

SHO alsnog ongeldig verklaard en van het offertetraject uitgesloten. Consequentie hiervan is dat de voorlopige toekenning aan SHO voor de Gooi en Vechtstreek is teruggetrokken.

 

Open inschrijving vrijgevallen regio’s

Voor de inkoop van eerstelijnsdiagnostiek (Klinische Chemie en Medische Microbiologie) en/of trombosezorg wordt voor de vrijgevallen regio’s een open inschrijving ingezet met door VGZ vastgestelde tarieven en voorwaarden. Aanbieders dienen te voldoen aan de door VGZ gestelde voorwaarden. Dit betekent dat Tergooi enkel kan kiezen of zij de door VGZ vastgestelde tarieven en voorwaarden accepteert. Tergooi zal de Gho-Go hierover zo spoedig mogelijk berichten.

 

Pathologie

Het offertetraject is niet ingetrokken voor het onderdeel Pathologie. Hiervoor is Eurofins Leids Pathologisch Cytologisch laboratorium B.V. de geselecteerde aanbieder.

 

Protest namens Gho-Go en Tergooi

·         Gho-Go en Tergooi hebben in eerder stadium samen protest aangetekend tegen de keuze van VGZ voor de organisatie van eerstelijns diagnostiek

·         Dit protest blijft overeind aangaande pathologie

·         Tot op heden is er nog geen reactie gekomen van VGZ op de gezamenlijke protestbrief. Zodra hier een reactie op volgt wordt deze gedeeld.

 

16 okt. 2019
Elvira van Houwelingen chef de clinique anesthesioloog

Elvira van Houwelingen werkt sinds 1 oktober als chef de clinique anesthesioloog in Tergooi. Ze richt zich in ons ziekenhuis op de algemene anesthesiologische zorg.

 

Elvira van Houwelingen begon met de opleiding tot operatieassistent. Daarna behaalde ze haar propedeuse psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. De opleiding geneeskunde volgde ze aan het VUmc in Amsterdam, de opleiding tot anesthesioloog aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ze rondde deze opleiding af in 2018. In het Erasmus MC Sophia Rotterdam specialiseerde ze zich daarna nog in de obstetrische anesthesiologie.
Ze had meteen een goed gevoel bij Tergooi. ‘Iedereen is ontzettend vriendelijk en behulpzaam. De sfeer is goed. Dat vind ik belangrijk, zowel privé als in mijn werkomgeving.’

Bereikbaar:
Elvira van Houwelingen werkt op locatie Blaricum en locatie Hilversum, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en is te bereiken via T 3899 en E evanhouwelingen@tergooi.nl.

16 okt. 2019
Stephan Belunek oogarts in Tergooi

 

Al enige tijd werkt Stephan Belunek als oogarts in Tergooi. Zijn aandachtsgebieden zijn aandoeningen van het netvlies (medische retina), inwendige oogontstekingen (uveïtis), echo-onderzoek van het oog (USG-onderzoek) en staaroperaties.
 

Voor Stephan Belunek geneeskunde ging studeren aan het VUmc in Amsterdam, studeerde hij een jaar aan de Nivra Nyenrode. Na zijn opleiding geneeskunde werkte hij een jaar op de spoedeisende hulp in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daarna volgde hij de opleiding tot oogarts aan het UMC in Utrecht. In het voorjaar van 2019 rondde hij deze opleiding af.

Hij koos bewust voor Tergooi omdat dit ziekenhuis vergeleken met academische centra wat kleiner is en laagdrempelig contact mogelijk maakt. Je bent hier in zijn ogen geen nummer.

Bereikbaar
Stephan Belunek werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, op beide locaties, en is te bereiken via E sbelunek@tergooi.nl of via de polikliniek Oogheelkunde, T 088 753 12 60.

18 sep. 2019
Dr. Daphne de Groot chef de clinique radiologie

 

Dr. Daphne de Groot werkt sinds september 2019 als chef de clinique radiologie in Tergooi. Haar aandachtsgebieden zijn cardiale en thoracale radiologie.

Daphne de Groot volgde haar opleiding tot radioloog in het UMC Utrecht en het St Antonius ziekenhuis. Ze rondde deze opleiding af in 2017.
In 2011 promoveerde ze aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar de rol van het immuunsysteem bij het vormen van nieuwe bloedvaten (collateraalvorming). Voor haar overstap naar Tergooi volgde ze een fellowship thoraxradiologie in het St Antonius ziekenhuis. Ook was ze tijdelijk staflid in het AMC in Amsterdam, ze hield zich daar vooral bezig met cardiale radiologie.

Bereikbaar
Daphne de Groot werkt op de locaties Hilversum en Blaricum, op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, en is bereiken via T 088 753 39 29 en E dadegroot@tergooi.nl.

18 sep. 2019
Dr. Hélène van Meir chef de clinique gynaecologie

Sinds augustus werkt dr. Hélène van Meir in Tergooi als chef de clinique gynaecologie. Ze houdt zich in ons ziekenhuis bezig met algemene gynaecologie en verloskunde. Haar aandachtsgebieden zijn (pre)maligne afwijkingen. Ze is mede vanwege deze gespecialiseerde kennis verbonden aan de Cervixpoli.

Hélène van Meir rondde haar opleiding tot gynaecoloog af in 2019. In 2017 promoveerde ze aan de universiteit in Leiden. Ze bestudeerde de effecten van chemotherapie en radiotherapie op het immuunsysteem bij patiënten met baarmoederhalskanker. Ze paste immunotherapie in combinatie met chemotherapie toe bij patiënten met een vergevorderd stadium van baarmoederhalskanker. Tijdens haar promotietraject volgde ze de opleiding tot klinisch farmacoloog.

Bereikbaar
Hélène van Meir werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in Blaricum en Hilversum en is te bereiken via E hvanmeir@tergooi.nl en T 088 753 30 64.

18 sep. 2019
Dr. Milou Busard chef de clinique radiologie

Sinds enkele maanden werkt dr. Milou Busard als chef de clinique radiologie in Tergooi. Haar aandachtsgebieden zijn abdominale radiologie en mammaradiologie.

Milou Busard volgde haar opleiding tot radioloog in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ze rondde deze opleiding af in februari 2017. Ook volgde ze een fellowship mammaradiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.
Ze promoveerde in 2012 op onderzoek naar de vooruitgang van MRI-onderzoek bij endometriose.
In Tergooi is ze als radioloog onder andere betrokken bij het Mammacentrum en bij oncologisch radiologisch onderzoek.

Bereikbaar
Milou Busard werkt op zowel locatie Blaricum als locatie Hilversum en is te bereiken via T 088 753 36 76 en E mbusard@tergooi.nl.

18 sep. 2019
Dr. Sanne Zinkstok neuroloog in Tergooi

Dr. Sanne Zinkstok werkt sinds september 2019 als neuroloog in Tergooi. Haar aandachtgebied is de vasculaire neurologie (beroertezorg).

Naast de opleiding geneeskunde volgde Sanne Zinkstok de opleiding Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar opleiding tot neuroloog rondde ze in 2017 af aan het AMC in Amsterdam. In 2014 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar het verbeteren van de acute behandeling van mensen met een herseninfarct. Nog steeds is ze vanuit het AMC betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar acute beroertebehandeling. Ze zal zich onder andere bezig gaan houden met de Brain Care Unit.
Ze werkte na haar opleiding tot basisarts al een jaar in Tergooi. Dit beviel haar zo goed dat ze blij is nu terug te zijn.

Bereikbaar
Sanne Zinkstok werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de locaties Hilversum en Blaricum en is te bereiken via T 088 753 35 27 en E szinkstok@tergooi.nl.

15 jul. 2019
Nieuws uit Zorgdomein

In het menu Interne Geneeskunde, hematologische aandoeningen, is de zorgvraag ‘Verdenking hematologische maligniteit’ toegevoegd.21 jun. 2019
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Mei 2019
21 mei. 2019
MCC Nieuwsbrief mei
20 mei. 2019
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Mei 2019
25 mrt. 2019
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Maart 2019
25 feb. 2019
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Februari 2019
25 jan. 2019
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Januari 2019
21 dec. 2018
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek December 2018
26 nov. 2018
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek November 2018
17 okt. 2018
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Oktober 2018
21 sep. 2018
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek september 2018
02 jul. 2018
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek juli 2018
28 feb. 2018
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek maart 2018
06 dec. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek december 2017
30 aug. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek september 2017
25 jul. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Extra editie juli 2017
04 jul. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek juli 2017
26 apr. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek april 2017
01 mrt. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek maart 2017
10 jan. 2017
Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek januari 2017
09 nov. 2016
Nieuwsbrief november 2016
17 okt. 2016
Nieuwsbrief Special Edition oktober 2016
29 sep. 2016
Nieuwsbrief september 2016
29 aug. 2016
Nieuwsbrief augustus 2016
08 jun. 2016
Nieuwsbrief juni 2016
20 apr. 2016
Nieuwsbrief april 2016
23 mrt. 2016
Nieuwsbrief maart 2016
03 feb. 2016
Nieuwsbrief februari 2016