Nieuws

09 sep. 2020

Zorgverlenersportaal beschikbaar voor Apple-gebruikers

Via het Zorgverlenersportaal van Tergooi heeft u toegang tot het EPD van uw patiënten. Het Zorgverlenersportaal is nu ook beschikbaar voor Apple-gebruikers (IOS). Binnenkort stellen we het zorgverlenersportaal beschikbaar voor Specialisten Ouderengeneeskunde.

Om de privacy van onze patiënten te waarborgen zijn er twee voorwaarden verbonden aan deze inzage.

  1. Patiënten moeten toestemming geven. Uw patiënt kan dit doen bij de inschrijfbalie in Tergooi of door in te loggen op Mijn.Tergooi.nl (het patiëntenportaal) en daar toestemming te verlenen.
     
  2. U beschikt over een UZI-pas en heeft daarnaast een account voor het Zorgverlenersportaal óf logt in vanaf de Huisartsenpost Blaricum. Veel huisartsen hebben al een account aangevraagd.

Wilt u gebruikmaken van het zorgverlenersportaal maar heeft u nog geen account?

Stuur dan een e-mail naar E mwikkerman@tergooi.nl. U ontvang dan de formulieren om uw aanvraag in te dienen. Bij het inrichten van uw account houden wij rekening met vervanging binnen de praktijk. Een uitgebreide instructie van het zorgverlenersportaal vindt u op onze website.