Nieuws

24 aug. 2020

Zorg Dichterbij Webinars

Om na de vakantieperiode een inspirerende start te maken, organiseert de RHOGO in samenwerking met het programmateam van Zorg Dichterbij een serie van drie webinars, waarin we discussiëren over transformatie van zorg (na corona) en de rol van de huisartsen in de regio.

Webinar 1: tijden van transformatie

Donderdag 27 augustus, 17:00 – 18:00

De serie webinars begint met een kleine terugblik op de afgelopen tijd: wat hebben we zien gebeuren in de huisartsenpraktijken tijdens de coronaperiode? Praktijken hebben moeten afschalen en veel zorg werd anders georganiseerd, bijvoorbeeld digitaal. Tijdens het webinar delen we ervaringen vanuit de huisartspraktijk en kijken we naar de ervaringen in de tweede lijn. Stijn Brinckman, cardioloog en CMIO van Tergooi, licht toe welke methodiek zij binnen het programma hanteren voor een duurzame transformatie van zorg. De kernvragen van het webinar zijn: moeten we de transformatie vasthouden en hoe kunnen we dat doen? En, hoe kunnen de ervaringen en methodiek van Zorg Dichterbij ons mogelijk daarbij helpen?

Webinar 2: organiseren van anderhalvelijnszorg

Donderdag 10 september, 17:00 – 18:00

Het tweede webinar richt zich op anderhalvelijnszorg, een vorm van zorgtransformatie die veel ter sprake komt. Tijdens het webinar presenteren en bediscussiëren we bekende vormen van anderhalvelijnszorg, denk hierbij aan het meedenk- en meekijkconsult. Ook kijken we naar een aantal actieve pilots met anderhalvelijnszorg van Zorg Dichterbij. Het doel van dit webinar is om samen in gesprek te gaan over wat wij als regio vinden over anderhalvelijnszorg. Wat is ons standpunt hierin? En ook: wat heeft de huisarts nodig? En: in welke vormen is interesse?

Webinar 3: de inzet van digitale toepassingen

Donderdag 17 september, 17:00 – 18:00

In het laatste webinar gaan we in op de inzet van digitale toepassingen. We focussen op de meest interessante toepassingen die we nu zien en welke innovaties op dit moment worden ingezet of getoetst in de eerste en tweede lijn. Wat doen we al en kunnen we dit regiobreed inzetten? Hierbij speelt ook de vraag: tot waar gaat de verantwoordelijkheid van de arts als digitale toepassingen een deel van het werk overnemen?

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor één of meerdere webinars? U kunt zich hier opgeven. Dit kan direct voor alle webinars of voor één webinar. Na aanmelding ontvangt u een aantal dagen voor het webinar de link naar het webinar. Accreditatie van de webinars wordt aangevraagd.

Lees meer over Zorg Dichterbij op de website van Tergooi.