Nieuws

14 apr. 2021

Wijzigingen afspraken doorbellen nierfunctie

Tergooi past per 16 april het beleid aan voor het doorbellen van nierfunctiewaarden. Dit is het resultaat van een procesverbetering, die tegelijkertijd dichter bij de NHG-standaard komt.

Tot nu toe werd elke kreatinine van >300 umol/L doorgebeld door het KCHL en werd bij een afname van de eGFR van 25% een opmerking gerapporteerd.

Wijziging

Vanaf 16 april wordt een kreatinine >300 umol/L alleen doorgebeld als deze bij de vorige meting <300 umol/L was. Daarnaast belt het KCHL als zij een daling van de eGFR van 25% in de afgelopen vijf jaar heeft geconstateerd. Ook rapporteert het KCHL dan volgende tekst: ‘Let op: deze uitslag is 25% lager dan een vorige uitslag binnen vijf jaar (datum van uitslag die meer dan 25% afwijkt); zie NHG chronische nierschade.

Deze verandering wijst namelijk op een progressie van chronische nierschade en is een van de redenen voor een verwijzing van de patiënt naar een internist-nefroloog.

Telefonische overdracht kwetsbare patiënten

Met ingang van half april worden opgenomen patiënten die als kwetsbaar zijn gescreend de dag voor ontslag medisch telefonisch overgedragen aan de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Deze overdracht wordt gedaan door de hoofdbehandelaar of door de arts-assistent.