Nieuws

16 jun. 2022

Wijziging urineverzameling

KCHL Tergooi MC gaat voor het inleveren van urine over op het gebruik van urinesetjes.

Een patiënt krijgt (van de huisarts of op de afnamepoli) een zakje mee met daarin een potje, een buisje, een sticker en
een instructievel. De patiënt kan dan zelf na het plassen in het potje de buis vullen en voorzien van de sticker inleveren.
Dit is makkelijker en heeft minder kans op lekkage.

Vanwege de kosten van de setjes is het nadrukkelijk verzoek deze alleen te gebruiken voor afname van materiaal dat wordt
ingeleverd bij het KCHL van Tergooi MC.

Wijzigingen bestelformulier

De urinesetjes zijn aan te vragen via de webshop. In het bestelformulier van de webshop zijn ook andere kleine wijzingen doorgevoerd:

  • De potloden voor het invullen van het aanvraagformulier en het dieet voor de glucose tolerantietest zijn komen te vervallen.
  • Vanwege het grote gebruik van ZorgDomein het papieren formulier alleen nog in kleinere hoeveelheid te bestellen.