Nieuws

07 apr. 2022

Wijziging definities gevoeligheidsbepaling

Na jaren van discussie en consultatie zijn in Europa de definities van de gevoeligheidscategorieën van antibiotica aangepast, vanaf 1 mei 2022 werkt Tergooi MC met deze definities.

Definitie gevoeligheidscategorieën S, I en R aangepast

In de praktijk is gebleken dat I (intermediair) als resistent werd beschouwd en betreffende antibiotica niet werden voorgeschreven. De afkortingen an sich zijn niet aangepast, maar er is verduidelijkt of een bacterie als gevoelig mag worden beschouwd bij de normale dosering (S), de hoge dosering (I) of helemaal niet als gevoelig mag worden beschouwd (R).

Rapportage gevoeligheden antibiotica

Vanaf 1 mei gelden de volgende definities:

S – Susceptible, standard dosing regimen. Wanneer er bij een antibioticum S staat, betekent het dat de bacterie gevoelig is voor het antibioticum bij het standaard doseringsschema voor dat betreffende antibioticum.

I – Susceptible, increased dosing regimen. Wanneer er een I staat mag je ervan uit gaan dat het antibioticum gevoelig is mits je de hoge dosering voor het betreffende antibioticum gebruikt.

R – Resistant. Er is een hoge kans op therapeutisch falen, zelfs wanneer de hoge dosering wordt gebuikt.

Welke micro-organismen en antibiotica betreft dit?

Bij de combinatie van onderstaande micro-organismen en antibiotica zal bij gebleken gevoeligheid altijd een I gerapporteerd worden. In de tabel kunt u zien wat de hoge concentraties zijn die voor deze middelen gelden.

 

Micro-organismen

Antibioticum

Hoge dosering ( I – gevoelig)

Enterobacterales

o.a. E. coli, Klebsiella spp,

Cefuroxim

3 dd 1500 mg i.v.

 

 

 

Pseudomonas spp

o.a. P. aeruginosa

Piperacilline tazobactam

(niet gebruikt in Tergooi MC)

4 dd 4,5 gram i.v.

 

Ciprofloxacine

2 dd 750 mg per os

 

 

3 dd 400 mg i.v.

 

Ceftazidim

3 dd 2 gram i.v.

 

 

 

Stenotrophomonas maltophilia

Cotrimoxazol

2 dd 1440 mg p.o./i.v.

 

 

 

Acinetobacter spp

Ciprofloxacine

2 dd 750 mg per os

 

 

3 dd 400 mg i.v.

Staphylococcus spp

o.a.S .aureus, S. epidermidis

Ciprofloxacine

2 dd 750 mg per os

 

 

3 dd 400 mg i.v.

Haemophilus spp

Amoxicilline

3 dd 750-1000 mg per os

 

Amoxicilline/clavulaanzuur

3 dd 875/125 mg per os

 

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.CBSL.nl. Indien u over dit onderwerp vragen heeft, kunt u terecht bij 1 van de artsen-microbioloog 088 753 12 20.