Nieuws

03 mrt. 2022

Wees alert op correcte patiëntidentificatie

Graag brengen we opnieuw het belang van correcte patiëntidentificatie bij u onder de aandacht. Dit is van groot belang om vertragingen in zorgverlening en mogelijk calamiteiten en datalekken te voorkomen. Bijvoorbeeld als u via ZorgDomein een patiënt uit uw praktijk naar Tergooi MC verwijst. Het komt voor dat u dan vanuit Hix een selectie patiënten onder ogen krijgt. Wees alert op meerlingen en patiënten met veel voorkomende namen.

Check in dat geval extra goed:

  • de naam, voorletters, geboortedatum en zo mogelijk ook het BSN van de patiënt.

Alvast hartelijk dank!