Nieuws

01 aug. 2020

Webinar voor huisartsen over aanvragen en interpreteren CT-calciumscore

Cardioloog Karin Arkenbout geeft op 20 augustus van 16:30 tot 17:15 uur een webinar over de inzet van de CT-calciumscore door de huisarts in de eerste lijn. In augustus start vanuit Zorg Dichterbij een pilot, waarbij u als huisarts direct een CT-calciumscore kunt aanvragen en volgens een protocol kunt interpreteren. U kunt zich nu aanmelden voor dit webinar.

Op uw spreekuur verschijnen regelmatig patiënten met atypische thoracale klachten of met een belaste familieanamnese. Zij vragen zich af of ze een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. Voor deze patiëntgroep is een CT-calciumscore een goed alternatief voor een inspanningstest die niet altijd duidelijkheid geeft of iemand verhoogd risico loopt. Met een CT-calciumscore is eenvoudig vast te stellen of de patiënt al coronairlijden heeft.

Vanaf de start van de pilot kunt u als huisarts zelf een CT-calciumscore aanvragen en – met hulp van het webinar en een bijbehorend protocol – interpreteren. Dit kan een onnodige verwijzing naar de cardioloog voorkomen.

Inhoud webinar

Tijdens het webinar legt cardioloog Karin Arkenbout uit wat met de CT-calciumscore kan worden aangetoond, wat de scores u vertellen en wanneer een verwijzing naar de cardioloog nodig is. Ook krijgt u uitleg over het protocol. Het webinar is een goede voorbereiding op de komende proef en zal u helpen deze vorm van diagnostiek zelf toe te passen. 

Aanmelden webinar

Het webinar wordt gehouden op donderdag 20 augustus van 16.30 tot 17.15 uur. U krijgt tijdens het webinar alle gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met Karin Arkenbout. Wilt u zich aanmelden voor het webinar? Stuur dan een e-mail naar: nklitsie@tergooi.nl. U ontvangt dan een link naar het webinar. Voor het webinar wordt accreditatie aangevraagd.