Nieuws

06 okt. 2022

Verwijzing arteritis temporalis naar Interne Geneeskunde

Vriendelijk verzoek patiënten met de verdenking op arteritis temporalis voortaan door te verwijzen naar de polikliniek Interne Geneeskunde in plaats van Reumatologie. In ZorgDomein kiest u voor ‘Overige Zorgvragen Interne Geneeskunde’ en dan Spoed of Verkorte toegangstijd. 

De vraagstelling arteritis temporalis heeft een spoedkarakter. Dit kan het beste via de internist verlopen met het waarborgen van een spoedbeoordeling. Eventueel mede via de SEH bij ernstige verdenking en eventueel toediening van Methylprednisolon IV bij oculaire betrokkenheid middels opname.

Wellicht ten overvloede: bij een klinische verdenking op polymyalgia reumatica: vraag dan ook altijd symptomen uit passend bij een begeleidend grote vaten vasculitis (temporale hoofdpijn, kaakclaudicatio, haarkampijn, pijn op de borst, visusveranderingen). Bij een gerede verdenking op een (begeleidend) grote vaten vasculitis verwijst u direct naar de (vasculaire) internist.