Nieuws

06 dec. 2022

Verwijsafspraken in de spotlights

Het naleven van eenduidige afspraken, zorgt voor minder werkdruk en een plezierige samenwerking. Omdat dit niet altijd gebeurt, attenderen we deze maand zowel huisartsen als specialisten en polimedewerkers van Tergooi MC op een aantal basisafspraken. Deze komen van www.verwijsafspraken.nl, een initiatief van Help de Huisarts Verzuipt. In alle gevallen is het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en open in gesprek te blijven.

Bestaande klacht

www.verwijsafspraken.nl/#/verwijzing/ziekenhuiszorg/bestaande-klacht

Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn en de huisarts geen afsluitende brief heeft ontvangen) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Dit betekent dus dat er niet elk jaar een nieuwe verwijzing nodig is voor de continuering van de behandeling van een chronische aandoening.

  • Als een patiënt opnieuw last krijgt van dezelfde aandoening, maar de specialist de behandeling niet heeft afgesloten (er is dus geen afsluitende brief) hoeft er geen nieuwe verwijzing te komen voor het opnieuw oppakken van de behandeling door de specialist.
  • Als de behandeling wel is afgesloten, dan is er een nieuwe verwijzing nodig.
  • Als een behandeltraject met chronische indicatie langer dan twaalf maanden duurt, kan worden volstaan met een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts. Wel dient de initiële verwijzing in het dossier aanwezig te zijn.

Second opinion

www.verwijsafspraken.nl/#/verwijzing/ziekenhuiszorg/second-opinion

Bij een second opinion maakt de behandelend arts de verwijzing voor de second opinion, en niet de huisarts.

Verwijzen binnen het ziekenhuis

www.verwijsafspraken.nl/#/verwijzing/ziekenhuiszorg/binnen-ziekenhuis

Wanneer een medisch specialist iemand wil verwijzen naar een ander specialisme is tussenkomst van de huisarts niet noodzakelijk. Wel vindt de huisarts het prettig om op de hoogte gesteld te worden. Is de medisch specialist niet zeker of de patiënt verwezen moet worden, en zo ja waarheen? In dat geval kan de medisch specialist terugverwijzen naar of overleggen met de huisarts zodat die met de patiënt verdere opties kan bespreken.

Nieuwe klacht

www.verwijsafspraken.nl/#/verwijzing/ziekenhuiszorg/nieuwe-klacht

Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing wél nodig en dus ook de betrokkenheid van de huisarts. De patiënt kan met een nieuwe klacht ook zonder verwijzing naar het ziekenhuis, maar dan worden de kosten niet gedekt door de zorgverzekeraar.