Nieuws

13 mei. 2020

Verruiming opening bloedafnamelocaties met aangepaste werkwijze

De komende periode gaan diverse bloedafnameposten geleidelijk weer open. Per 25 mei kunnen patiënten enkel nog op afspraak voor bloedafname terecht. Huisartsen wordt gevraagd standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken.

Momenteel bereidt het KCHL zich voor om gefaseerd en met aangepaste werkwijzen meer bloedafnamelocaties in de regio te openen.

Uitgangspunten voor inrichting van veilige werkwijzen

Het KCHL hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • het respecteren en faciliteren van de anderhalve meter afstand in de wachtruimtes;
 • werken op afspraak om piekmomenten en teveel mensen tegelijkertijd in een ruimte te voorkomen;
 • als een patiënt geen afspraak heeft gemaakt voor bloedafname, wordt hij niet geholpen;
 • uitvoering van triage blijft gehandhaafd. Bij klachten krijgt een patiënt een chirurgisch mondneuskapje;
 • COVID19 verdachte of positief bevonden patiënten (acute fase) kunnen niet geholpen worden op de bloedafnamelocatie. Wel kan er in spoedsituaties een afspraak worden gepland voor een thuisafname. Als er geen sprake is van spoed, kan de patiënt weer ontvangen worden op de bloedafnamelocatie indien er 48 uur geen koorts meer is geweest en de patiënt 24 uur klachtenvrij is;
 • inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers van het KCHL in het geval dat een patiënt klachten heeft, of bij twijfel;
 • voor oncologische patiënten is er een aparte ruimte ingericht op de bloedafnamepoli’s van beide ziekenhuislocaties.

 

Tijdpad en fasering

Het KCHL hanteert vooralsnog de volgende planning:


Week 19 en 20 (11 t/m 24 mei):

 • KCHL neemt contact op met patiënten bij wie een digitale order voor bloedafname gepland is voor het maken van een afspraak voor bloedafname op een van de geopende locaties;
 • naar verwachting vanaf woensdag 13 mei as: opening bloedafnamepoli in Diagnosestudio Weesp (initieel iedere werkdag van 08:00 uur tot 11:30 uur met uitloop tot 12:00 uur);
 • voorbereiding opening van de volgende overige bloedafnamelocaties in de regio: Fittwell, Veenstaete, Lopes Dias en Bussumer Hart;
 • patiënten die zonder afspraak en/of met een papieren aanvraagformulier op de bloedafnamepoli komen worden tot 25 mei nog wel ontvangen en geholpen. Wel moeten zij rekening houden met enige vertraging.
 • uitbreiding van de mogelijkheden voor het inplannen van thuisafnames van (semi)spoed onderzoek.

Week 21 (25 mei t/m 31 mei):

activiteiten als omschreven voor week 19 en 20, met als aanvulling:

 • Opening externe bloedafnamelocaties Fittwell, Veenstaete, Lopes Dias en Bussumer Hart voor 1 dag per week (berichtgeving over welke dagen dit zijn en de tijdstippen van opening volgt later);
 • Patiënten kunnen niet meer direct geholpen worden op een van de geopende bloedafnamelocaties zonder afspraak.  

Week 22 (1 t/m 7 juni):

 • Aanvullende maatregelen met betrekking tot uitbreiding van openingen/bereikbaar van bloedafnamelocaties.

Wat vragen wij van u als huisarts?

Wij hebben het volgende verzoek huisartsen:

 • standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order voor een bloedafnameorder en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken (momenteel is dit al zo voor meer dan 50% van de orders voor labonderzoek en voor alle aangevraagde huisbezoeken voor bloedafname);
 • het KCHL regelt dat een instelling in Zorgdomein geactiveerd wordt waardoor de patiënt vanuit Zorgdomein een email ontvangt met daarin de digitale laboratoriumorder;
 • hierbij dient de patiënt op de afnamepost wel legitimatie bij zich te hebben;
 • patiënten indien nodig uitleg te geven over de aangepaste werkwijzen zodat er voldoende begrip daarvoor is. Uiteraard zullen we vanuit Tergooi ook zelf naar patiënten hierover communiceren.

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten over de mogelijkheden en werkwijze rondom de bloedafname zal in week 19 beschikbaar komen op de Tergooi website: https://www.tergooi.nl/bloedafname/

Patiënten kunnen voor het maken/wijzigen van een afspraak voor bloedafname contact opnemen met het KCHL: 088 753 11 70.