Nieuws

16 jun. 2020

Update HiX 6.2: Tergooi beperkt open

Op vrijdag 26 juni om 12:00 uur neemt Tergooi een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier HiX 6.2 in gebruik.
Op donderdag 25 juni om 18:00 uur start Tergooi met de implementatie van het systeem. Tijdens de update worden alle systemen bevroren. Tijdens de update gaat Tergooi over op de noodprocedure.

In deze periode kunnen we niet op ons normale niveau doorwerken. Uitgangspunt is en blijft dat ook tussen donderdag 25 juni 18:00 en vrijdagmiddag 12:00 uur de veiligheid van alle patiënten in Tergooi is gegarandeerd. De hieronder genoemde functies blijven beschikbaar, we werken volgens de noodprocedures, registraties vinden plaats op papier.

SEH 

Patiënten die normaal gesproken via de spoedpost en 112-meldingen bij Tergooi binnenkomen, worden naar een andere SEH in de regio gebracht. De SEH van Tergooi blijft open voor onze eigen:
•    dialysepatiënten die directe zorg nodig hebben;
•    patiënten die bezig zijn met een chemokuur en acute zorg nodig hebben;
•    patiënten die recent een behandeling hebben ondergaan en acute zorg nodig hebben.

Eerste Hart Hulp en hartkatheterisatiekamers 

De patiënten voor de afdeling Eerste Hart Hulp worden naar een ander ziekenhuis in de regio gebracht. De hartkatheterisatiekamers (HCK) zijn gedurende deze periode ook gesloten. 

Verloskunde 

Verloskunde blijft geopend, er zijn geen geplande bevallingen en sectio’s. 

Ondersteunende diensten 

Waar nodig zorgen onder meer de laboratoria en radiologie voor ondersteuning van eventuele acute activiteiten in de OK en de kliniek. De laboratoria voeren wel eerstelijnsdiagnostiek uit, patiënten plannen hiervoor een afspraak met de bloedafname. De radiologie voert geen eerstelijnsdiagnostiek uit.  

OK

Donderdag 25 juni draait de OK een normaal programma. Op vrijdag 26 juni zijn er geen geplande operaties. De OK is dan wel open voor spoedingrepen bij opgenomen patiënten. 

Poliklinieken 

Tijdens de migratie- en noodprocedureperiode vinden geen reguliere spreekuren plaats. Ook zijn er geen avondpoliklinieken. Het is dus niet mogelijk een afspraak te plannen voor een polibezoek op vrijdag 26 juni tot 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur is er een beperkt poliprogramma om medewerkers te laten wennen aan de update van het systeem. Afspraken op vrijdagmiddag kunnen dus iets meer tijd vergen. Omdat we op vrijdagochtend ook niet in de digitale agenda kunnen, vragen we u dringend op deze dag niet te bellen voor het maken van een afspraak. De specialisten zijn wel bereikbaar voor telefonisch consult.

Kliniek

De consequenties van de live-gang voor klinische patiënten is beperkt. Er worden iets minder patiënten opgenomen.

Bloedafnamepoli

De bloedafnamepoli is gewoon open, patiënten met een afspraak worden gewoon geholpen.
Wat betreft nieuwe afspraken: tot vrijdag 13:00 uur kunnen geen nieuwe afspraken gemaakt worden, omdat de digitale agenda niet beschikvaar is. Ook moeten orders die op donderdag vanaf 18:00 uur vanuit ZorgDomein worden verzonden en op vrijdag moeten worden afgenomen (spoedafname), op papier aan patiënten meegegeven worden. Deze spoedpatiënten kunnen op inloop terecht op de bloedafnamepoli op de locaties Hilversum en Blaricum.

Verwijzen via ZorgDomein

Het aanvragen via ZorgDomein loopt anders dan u gewend bent. De verwijzingen komen gewoon binnen, maar spoedverwijzingen zijn tot vrijdag 26 juni niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor verkorte toegangstijden. Alles wat u op donderdag 25 juni na 18:00 uur aanvraagt, wordt vrijdag 26 juni na 12.00 uur weer opgepakt en verwerkt.

Vertraging in ontslagbrieven

Vanaf donderdagavond 25 juni 18.00 uur tot vrijdag 26 juni 12.00 uur moet u rekening houden met een vertraging in de verzending van ontslagbrieven en uitslagen van onderzoeken.

Wanneer weer normaal?

Als alles normaal verloopt, gaat de update op vrijdag 26 juni om 12:00 uur live. Vanaf dat moment wordt de noodprocedure opgeheven. Als we tegenslag of vertraging ervaren, brengen wij u uiteraard meteen op de hoogte.