Nieuws

31 mrt. 2020

Update 1 april 2020: Aangescherpte maatregelen coronavirus

Lees hier alle relevante maatregelen voor huisartsen die genomen zijn over het coronavirus. 

 • Verwijzingen niet corona-patiënten
 • Per 30 maart alleen bloedafname in Hilversum, Blaricum. De bloedafname Diagnosestudio gesloten
 • 2e SEH geopend in Hilversum
 • Voor ophalen CBSL kweken graag telefonisch contact
 • Nieuwe Corona afdelingen in gebruik genomen
 • Alle electieve zorg uitgesteld tot en met 1 mei
 • Aangescherpte bezoekregeling

 

Verwijzingen niet COVID-patiënten

Er gaat veel zorg en aandacht uit naar onze patiënten die besmet zijn met het corona-virus. Ondanks dat blijven wij ook zorg leveren aan niet COVID-patiënten. Onze medisch specialisten zijn gewoon aanwezig voor alle overige verwijzingen. U verwijst uw patiënten op de voor u bekende manier in ZorgDomein via een reguliere verwijsafspraak, spoed afspraak of afspraak met een verkorte toegangstijd. Nu een fysiek bezoek aan Tergooi zoveel mogelijk wordt beperkt, laten wij de verwijsafspraken telefonisch of via een video-consulten verlopen. Wanneer hier aanleiding toe is kunnen patiënten daarna ook in de polikliniek gezien worden.

 

Wilt u bij uw verwijzing zoveel mogelijk aanvullende informatie of beeldmateriaal/foto’s meesturen? Deze beoordelen wij voorafgaand aan het consult om uw patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen. Alle toegangstijden zijn op dit moment beperkt en patiënten voor onder andere dermatologie, KNO, en plastische chirurgie kunnen wij snel beoordelen. Onze poliklinieken zijn dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 16:30 uur. Kaakchirurgie en Dermatologie zijn tot 17:00 uur bereikbaar. Door deze werkwijze kunnen wij zoveel mogelijk patiënten de zorg bieden die zij nodig hebben en willen we huisartsen zoveel mogelijk ontzorgen.

 

Bloedafname alleen nog op Bloedafnamepoli’s Blaricum en Hilversum


We willen de stroom patiënten met risico op het dragen van het coronavirus zo goed mogelijk scheiden van de patiënten die het virus niet dragen. Zo kunnen we meer veiligheid aan onze medewerkers bieden bij het uitvoeren van hun werk. We bevragen daarom alle  patiënten op de bloedafnamelocaties actief  naar het risico op het dragen van het coronavirus. Vanaf 30 maart 2020 zal alleen nog bloed afgenomen worden bij Bloedafnamepoli in Tergooi locatie Hilversum en Blaricum. De bloedafname post bij de Diagnosestudio in Weesp is vanaf 30 maart gesloten

Openingstijden van deze locaties zijn:

 • Afnamepoli Hilversum maandag t/m vrijdag 8:00 – 16:30 uur.
 • Afnamepoli Blaricum maandag t/m vrijdag 8:00 – 16:30 uur.

Thuisafname is alleen nog mogelijk voor spoeddiagnostiek na overleg tussen aanvrager en lab. Dit geldt alleen voor patiënten die niet naar de bovengenoemde locaties kunnen komen. Ook aan deze patiënten vragen wij het risico op besmetting uit.

 

Corona afdelingen geopend

Patiënten besmet met het coronavirus worden opgenomen in Tergooi op verschillende corona-afdelingen. Corona-patiënten die geen beademing nodig hebben, worden op deze afdeling in cohort verpleegd, in isolatie. Onder cohort-isolatie wordt verstaan het in één ruimte verplegen van meerdere patiënten die - in dit geval met corona - besmet zijn. Het gaat om de volgende afdelingen:

 • Blaricum A22: voor patiënten van Gynaecologie, Verloskunde en Kindergeneeskunde met (verdenking op) corona.
 • Blaricum B8: voor alle patiënten in Blaricum met (verdenking op) corona, dit zijn met name cariologie, neurlogie en geriatrie patiënten.
 • Hilversum D3 en B1: voor alle patiënten van locatie Hilversum

 

Tweede SEH geopend in Hilversum

Om de patiënten zonder corona en patiënten met (verdenking op) corona zo goed en veilig mogelijk te kunnen scheiden, is sinds gisteren een tweede SEH geopend in Hilversum, in het Schouder- en Elleboogcentrum. Hier zijn overdag en ‘s avonds 6 behandelplekken beschikbaar voor T2/T3 patiënten.

 

Bij ophalen kweken graag telefonisch contact opnemen met CBSL


We begrijpen dat uw praktijk door het coronavirus niet meer continu fysiek bereikbaar is. De koerier van het CBSL wil graag uw kweken ophalen zodat deze op het lab verwerkt kunnen worden. Bij een gesloten deur moet onze koerier opbellen en kan ik de wacht komen te staan. Hierdoor loopt de rest van de route vertraging op. We willen u vragen de komende periode tijd het CBSL te bellen T 088 753 12 20 als u kweken heeft die opgehaald moeten worden. We spreken dan met u af hoe laat de koerier langskomt zodat u op dat tijdstip bereikbaar bent voor onze koerier.


Wij realiseren ons dat dit van de normale routine afwijkt, en willen u op deze manier graag een goede service blijven verlenen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, als u vragen heeft kunt u ons bellenop bovenstaand telefoonnummer.

 

Electieve zorg afgeschaald tot en met 1 mei

In navolging van de afschaling van polikliniek heeft het coronabeleidsteam vandaag besloten ook alle electieve zorg tot en met 1 mei uit te stellen. Dit betekent helaas dat alle geplande, niet-urgente operaties en afspraken bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde worden uitgesteld tot en met 1 mei. Tergooi blijft open voor spoed, semi-spoed en oncologische zorg.
 

Verdere verscherping van patiëntbezoek

Vanaf 18 maart is Tergooi alleen toegankelijk voor (semi) spoed, niet uitstelbare en oncologische zorg.

Daarnaast volgt Tergooi vanaf 19 maart ook het regionale beleid ten aanzien van patiënten bezoek.

Patiënten met het coronavirus op de:  

 • speciale corona-afdeling
 • Intensive Care (IC) of
 • de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH)

mogen geen bezoek meer ontvangen.

 

Op alle andere afdelingen geldt:

 • Maximaal een ½ uur bezoek per dag en
 • 1 en dezelfde bezoeker (muv de kinderafdeling)

 

Ingebruikname triage containers voor huisartsen op locatie Blaricum

Om voor de huisartsen uit de regio de capaciteit om hun patiënten op te vangen uit te breiden en te centraliseren zullen er vanaf maandag (of eerder als gereed) extra triage containers naast de huisartsenpost in Blaricum in gebruik worden genomen. De huisartsen zullen met hun eigen mensen zorg verlenen vanuit deze triage containers.

Het laatste nieuws leest u via deze link op de website van Tergooi. Lees de maatregelen die Tergooi heeft getroffen.