Nieuws

16 sep. 2020

Uitslagen direct zichtbaar in patiëntenportaal 

Vanaf 1 november worden alle uitslagen van het KCHL, CBSL, Pathologie en Radiologie direct getoond in het patiëntenportaal Mijn Tergooi op het moment dat de uitslag bekend is. Op dit moment geldt er een vertragingstijd van één week voor het tonen van de uitslagen in Mijn Tergooi.      

Per 1 november zijn de uitslagen voor patiënten en zorgverleners op het zelfde moment beschikbaar. De uitslagen worden direct zichtbaar onder bepaalde voorwaarden.      

Patiënten krijgen in een pop- up een waarschuwing te zien dat ze geconfronteerd kunnen worden met een onverwachte uitslag. Ook zullen afspraken waarin uitslagen besproken worden, kort nadat de uitslag bekend is worden ingepland. Het is in veel situaties duidelijk wanneer uitslagen bekend zijn. Maximaal één week nadat de uitslag bekend is, wordt de vervolgafspraak ingepland zodat patiënten niet lang op hun afspraak hoeven te wachten. 

Als patiënten op de poli komen en er is sprake van aanvullend onderzoek, wordt tijdens elk consult met de patiënt besproken dat de uitslagen direct zichtbaar zijn in het portaal en wat hiervan de consequenties zijn. Het is aan de patiënten om te bepalen of zij wel of niet de uitslagen willen bekijken.

Het direct tonen van uitslagen in Mijn Tergooi past binnen alle digitale ontwikkelingen in de zorg en is zorgvuldig besproken met de RHOGO.