Nieuws

06 okt. 2022

Transmuraal Zorgpad Duizeligheid

Om de werkdruk op de huisartsen en specialisten bij patiënten met duizeligheidsklachten te verminderen en de behandeling van deze patiënten te verbeteren, is er vanuit het programma Zorg Dichterbij een transmuraal Zorgpad Duizeligheid ontwikkeld.

Regionaal netwerk

Het multidisciplinaire Zorgpad Duizeligheid is ondergebracht in een regionaal netwerk en bestaat uit
intramurale en extramurale zorgverleners, waaronder vestibulair-gespecialiseerde fysiotherapeuten,
KNO-artsen, neurologen, geriaters, psychosomatische fysiotherapeuten, huisartsen en apothekers.
Er is met name een uitgebreidere rol voor de gespecialiseerde fysiotherapeut, zodat zij een uitgebreide
gestandaardiseerde anamnese en waar mogelijk behandeling kunnen uitvoeren. Mocht het nodig zijn,
dan kan op basis van dit uitgebreide vooronderzoek een betere triage plaatsvinden en komt de patiënt
eerder bij de juiste specialist uit.

Lees verder over het transmuraal Zorgpad Duizeligheid op https://www.tergooi.nl/zorgpad-duizeligheid/
waar ook een webinar terug te kijken is van een eerdere voorlichtingsavond.