Nieuws

18 nov. 2021

Tot nader order geen spirometrie

Gezien de COVID pandemie wordt er tot nader order geen spirometrie meer verricht voor de eerste lijn. Er is helaas een aantal voorbeelden waarbij onze medewerkers en andere patiënten die longfuncties moeten ondergaan gevaar lopen op besmetting.

Inmiddels gemaakte afspraken zullen alle worden geannuleerd. Op het moment dat er weer herstart kan worden met deze service naar de eerste lijn verzoeken wij huisartsen om hernieuwd te verwijzen volgens de afspraken in MCC.