Nieuws

09 mrt. 2021

Tergooi is er voor u en uw patiƫnten

Patiënten zijn van harte welkom bij Tergooi. We merken dat sommige verwijzers en patiënten aarzelen om een (verwijs)afspraak te maken in het ziekenhuis vanwege de corona pandemie. Aarzel niet om uw patiënten te verwijzen als u denkt dat zij onze zorg nodig hebben.

Wij hanteren coronamaatregelen voor de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Met een pop-up op onze website, www.tergooi.nl, worden bezoekers voor het bezoek aan Tergooi geattendeerd op het invullen van de lijst met gezondheidsvragen. Allereerst geven zij aan in welke hoedanigheid zij Tergooi bezoeken: als patiënt, begeleider of bezoeker. Daarna vullen zij een vragenlijst in met een achttal vragen. De uitkomst van de vragenlijst kunnen zij uitprinten, naar hun e-mail laten verzenden of op hun telefoon bewaren. De uitkomst moeten zij tonen bij het triagepunt. Wij hopen hiermee de doorstroming bij de triage met name op de drukke momenten te bespoedigen.

Onze poliklinieken zijn gewoon open en ook zijn er veel mogelijkheden om via beeldbellen of telefonisch contact te overleggen met patiënten wat mogelijk is. Alleen voor de radiologie geldt momenteel nog een aangepaste routing voor echo-onderzoek (zie MCC Nieuwsbrief februari en maart 2021) .

Spoedzorg en oncologie

Ook onze spoedzorg en oncologische zorg gaat door. Voor mensen met kanker is het extra lastig deze tijd. Patiënten kunnen erop rekenen dat onze artsen tijd voor hen hebben en willen nemen. 
Zie ook: https://www.tergooi.nl/oncologische-zorg-ook-tijdens-corona/