Nieuws

05 jun. 2020

Tergooi is de zorg weer aan het opschalen

Tergooi is de zorg weer aan het opschalen. Wij willen zo veel mogelijk zorg leveren, uiteraard wel op een veilige manier waarbij wij de 1,5 meter richtlijn van het RIVM respecteren. Lees onze volgende oplossingen en aanpassingen.

Tergooi is de zorg weer aan het opschalen. Wij willen zo veel mogelijk zorg leveren, uiteraard wel op een veilige manier waarbij wij de 1,5 meter richtlijn van het RIVM respecteren. Dit heeft geleid tot de volgende oplossingen en aanpassingen:

 • We proberen zoveel mogelijk zorg digitaal, dus via telefoon of videoverbinding (teleconsult) te laten verlopen.
 • We kijken naar het anders inrichten van spreek- en onderzoekskamers en overlegruimtes om extra wachtkamers te creëren.
 • Op sommige plekken hebben we eenrichtingsverkeer ingevoerd om de doorstroom te bevorderen.
 • In Blaricum komt er per maandag 8 juni een extra triagetent bij de hoofdingang om de doorstroom van patiënten te bevorderen.
 • Vanwege de hoge aantallen patiënten en beperkte wachtruimte is de bloedafname alleen op afspraak te bezoeken.
 • De bloedafnameposten (waar 1,5 meter gewaarborgd kan worden) gaan langzamerhand weer open.
 • De afdeling Radiologie werkt op afspraak.
 • De DiagnoseStudio Hilversum is geopend, de DiagnoseStudio Weesp start weer vanaf maandag 8 juni.

Om te zorgen dat iedereen veilig in Tergooi kan komen of werken, zijn er ook veiligheidsregels ingesteld:

 • Als patiënten naar een poliklinisch consult of onderzoek komen, komen zij alleen (in uitzonderingsgevallen mag er maximaal 1 begeleider mee).
 • In de bevestigingsbrief met de afspraak krijgen patiënten triagevragen over hun gezondheid. Mochten zij klachten hebben, dan wordt hen verzocht niet te komen en contact op te nemen met de poli voor een afspraak op latere datum.
 • De patiënten komen pas 5 minuten voor de afspraak het ziekenhuis binnen, hierdoor wordt het in het ziekenhuis niet te druk. We vragen patiënten in de auto te wachten, als zij langer dan 5 minuten van te voren aanwezig zijn.
 • Bij de ingang in de triagetent worden vragen gesteld om te bepalen of de patiënt covid gerelateerde klachten heeft. Mocht dit het geval zijn dan wordt een mondkapje gegeven om die te dragen voor de duur dat de patiënt in het ziekenhuis is.

Ter informatie 

Door de coronaproblematiek kan Tergooi nu 50% van de reguliere poliklinische zorg leveren. Dit zal per 15 juni naar 75% gaan. De OK en klinische zorg zullen per 6 juli op de ‘normale zomercapaciteit’ leveren.