Nieuws

09 aug. 2021

Sucsesvolle pilot Fractuurpreventie

In juli 2020 is het project Fractuurpreventie gestart binnen het programma Zorg Dichterbij. Dit is een samenwerkingsproject tussen 1e en 2e lijn waarbij de osteoporosezorg in de regio beter gestroomlijnd kan worden. Op dit moment is het project nog in de pilotfase maar een 1e evaluatie laat zien dat in plaats van 10 tot 20 % nu  >75% van de patiënten gescreend wordt op osteoporose. Een beschrijving van het zorgpad vindt u onder Werkafspraken: Zorg Dichterbij Tijdelijke werkafspraken.

Voor meer informatie zie: https://www.tergooi.nl/zorg-dichterbij/start-pilot-fractuurpreventie/