Nieuws

13 jul. 2020

Start pilot Fractuurpreventie binnen Zorg Dichterbij

Deze week start binnen het programma Zorg Dichterbij de pilot Fractuurpreventie.

René Batenburg is van begin af aan nauw betrokken. Hij is ervan overtuigd dat met het nieuwe zorgpad en de opening van de Osteoporosepoli in de Diagnosestudio eindelijk de wens van de huisartsen uitkomt om de osteoporosezorg in de regio goed te stroomlijnen. Annette Schaap (verpleegkundig specialist endocrinologie in opleiding) voert de pilot uit onder toeziend oog van Jeroen de Sonnaville (internist-endocrinoloog) en René Batenburg (huisarts).

Het team Fractuurpreventie: vooraan Annette Schaap (verpleegkundig specialist endocrinologie i.o.) , achter links Jeroen de Sonnaville (internist-endocrinoloog) en rechts René Batenburg (huisarts).

Van de vijftigplussers die op de SEH komen met een gebroken pols, heup, schouder, knie en/of wervelkolom, heeft 30% osteoporose. De helft van deze groep krijgt binnen vijf jaar een nieuwe botbreuk of herhaalfractuur. Het nieuwe zorgpad Fractuurpreventie kan dit niet alleen met de helft reduceren, maar voorkomt bovendien dat de patiënt constant heen en weer wordt gestuurd van huisarts naar specialist.

Screenen op osteoporose

In de pilot gaat verpleegkundig specialist i.o. Annette Schaap in opdracht van de eerste lijn patiënten screenen op osteoporose. Zij benadert hiervoor alle vijftigplussers die zich op de SEH aandienen met een breuk en nodigt hen uit voor een botdichtheidsmeting (dexa), met aansluitend een gesprek op de Osteoporosepoli in de Diagnosestudio. Annette Schaap: ‘Aan de hand van de T-scores kan ik zien of er sprake is van osteoporose. Patiënten bij wie dit het geval is, krijgen aanvullend bloedonderzoek en starten met medicatie. Dit laatste gebeurt op naam van de huisarts.’

Therapietrouw monitoren

Patiënten met primaire osteoporose gaan vervolgens terug naar de huisarts, die bij vragen de internist kan consulteren via teleconsult. Patiënten met secundaire osteoporose worden naar de tweede lijn verwezen. Annette Schaap: ‘Belangrijk is ook dat we de therapietrouw monitoren. Na drie maanden komen de patiënten bij mij op de poli of neem ik telefonisch contact met ze op. Wat de beste manier hiervoor is, zoeken we uit in de pilot.’

Gestroomlijnd zorgpad

René Batenburg: ‘Als het loopt zoals we verwachten, hebben we een mooi gestroomlijnd zorgpad dat niet alleen heel patiëntvriendelijk is maar ook een enorme efficiencyslag oplevert. Het is fijn dat dit nu eindelijk voor elkaar komt, en dat allemaal omdat ik vorig jaar tijdens Wad’s Up orthopeed Reinder Wolvius sprak. Samen hadden we dezelfde frustratie: waarom lukt het niet om goede en gestroomlijnde zorg te leveren aan osteoporosepatiënten? Huisartsen en specialisten hebben diverse pogingen ondernomen om dit te organiseren, maar dit mislukte elke keer. Al wandelend hebben we een oplossing gezocht, uiteindelijk is dit de Use Case Fractuurpreventie geworden.’

Waarde voor kwetsbare oudere patiënt

Internist-endocrinoloog Jeroen de Sonnaville: ‘Met dit project gaan we bereiken dat minder mensen iets breken. Het is een prachtig voorbeeld van het vervangen en voorkomen van zorg, waarbij de samenwerking tussen huisarts en specialist verder wordt geoptimaliseerd, met veel waarde voor de kwetsbare, oudere patiënt.’

Meer informatie over de lopende projecten (Use Cases) binnen het programma Zorg Dichterbij vindt u hier.