Nieuws

07 jul. 2021

Schouderklachten na Covid vaccinatie.

Ten gevolge van een vaccinatie in de bovenarm kan er een bekende cascade van (schouder)klachten optreden.
Dit is ook wel bekend als SIRVA (shoulder injury related to vaccine administration).

Het betreft een bekende sporadisch voorkomende complicatie bij griepvaccinaties. Door het gebruik van lange(re) naalden en mogelijk ook suboptimale hoge plaatsing (waarbij dóór de spier de subacromiale bursa wordt ingespoten ipv. intramusculair) kan dit na COVID-19 vaccinatie mogelijk vaker optreden. De radiologen van Tergooi bemerken de laatste weken een toename van aanvragen voor diagnostiek bij schouderklachten na covidvaccinatie en herkennen deze bijwerking. Ook plaatsen zij de kanttekening dat, indien er geen tekenen zijn van infectie en de klachten korter dan 8 weken bestaan, echo of rontgendiagnostiek weinig bijdraagt aan het therapeutisch beleid. Bij verdenking op een septische artritis moet direct verwezen worden naar de orthopedisch chirurg.
 

Literatuur

https://tvgg.be/nl/artikels/pseudo-septische-artritis-na-schoudervaccinatie
 

https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article3439&lang=nl

Het risico op subdeltoïde bursitis na vaccinatie tegen influenza
gepubliceerd op woensdag 2 september 2020
Een Amerikaanse
retrospective cohortstudie gepubliceerd in Ann Intern Med onderzocht
het risico op subdeltoïde schouderbursitis na intramusculaire
vaccinatie in de deltaspier tegen influenza bij personen die een
geïnactiveerd griepvaccin hebben gekregen tijdens het griepseizoen
2016-2017.

Mogelijke incidenten werden geïdentificeerd door het doorzoeken van
administratieve gegevens van personen met schouderbursitis binnen 180
dagen na ontvangst van het griepvaccin in dezelfde arm. Het cohort
omvatte 2 943 493 gevaccineerde personen. Het aan de vaccinatie
toerekenbare risico was 7,78 extra gevallen van bursitis per 1
miljoen gevaccineerde personen. De auteurs besluiten dat er een
verhoogd risico op bursitis na vaccinatie aanwezig was, maar het
absolute risico was klein.
In een begeleidend commentaar wordt het belang benadrukt van een
correcte injectietechniek (in, maar niet door de spier) en een
correctie naaldlengte.

Bron
• Hesse EM, Navarro RA, Daley MF et al. Risk for Subdeltoid Bursitis
After Influenza Vaccination: A Population-Based Cohort Study. Ann
Intern Med. 2020. Online 23 juni 2020.
DOI: 10.7326/M19-3176

• Fryhofer SA & Fryhofer GW. Vaccination-Induced Bursitis: Technique
Matters. Ann Intern Med. 2020. Online 23 juni 2020.
https://doi.org/10.7326/M20-3302