Nieuws

25 jan. 2021

Routing van aanvragen van echo-onderzoeken vanuit de eerste lijn verandert per direct

De routing van aanvragen van echo-onderzoeken vanuit de eerste lijn verandert per maandag 25 januari. Iedere aanvraag voor een echo-onderzoek van de huisarts wordt eerst gescreend door een radioloog voordat een afspraak wordt ingepland. Spoedoverleg is vanzelfsprekend nog altijd mogelijk.

 

Vanuit radiologie een melding en een verzoek met betrekking tot het aanvragen van echo-onderzoeken vanuit de eerste lijn. We hebben momenteel veel uitdagingen om de spoedzorg, de oncologische zorg en een deel van de electieve zorg goed door te laten lopen, en tegelijkertijd de risico’s van besmetting zo veel mogelijk te verminderen. Zeker met de nieuwe, nog besmettelijker, varianten in het vooruitzicht is echo een onderzoek met langdurig contact met de patiënt en daarmee risicovol. 

Daarom is eerder aan de huisartsen gecommuniceerd om eerstelijns aanvragen echt kritisch te beoordelen op nut en noodzaak. Dat heeft helaas nog tot onvoldoende afname geresulteerd, de echoprogramma’s zijn nog niet of nauwelijks afgenomen. We zien ook nog veel aanvragen zonder urgente indicatie die op een later moment kunnen plaatsvinden.

Daarom is vanuit de OE radiologie besloten om iedere aanvraag eerst te laten screenen door een radioloog en dan pas een afspraak in te plannen.
Dat betekent dat de routing van aankomende maandag wordt als volgt:

  • de huisarts concludeert dat een echo mogelijk van toegevoegde waarde is en vult een aanvraag in
  • de huisarts kan de aanvraag mailen (radiologie@tergooi.nl) of eventueel kan er worden gefaxt (088-753 1508)
    NB noteer a.u.b. de contactgegevens (06 nummer) hoe de patiënt het best benaderd kan worden door radiologie
  • de radioloog beoordeelt of de vraagstelling inderdaad goed te beantwoorden is mbv echografie en op dit moment geïndiceerd is
  • op basis van deze beoordeling kan er wel of niet een afspraak worden ingepland (in principe wordt de patiënt door radiologie benaderd voor de eventuele afspraak)

Per aanstaande maandag 25 januari zal iedereen die telefonisch een afspraak wil maken hieromtrent geïnformeerd worden.

Spoedoverleg is vanzelfsprekend nog altijd mogelijk, de huisarts kan dan direct contact zoeken met de hiervoor aangewezen radioloog; 088- 753 5641.

Met vriendelijke groet, namens Thomas Jongsma, radioloog en MSM

Harald Alma
Manager Radiologie en Nucleaire geneeskunde