Nieuws

08 jul. 2020

Rob Rundervoort nieuwe neuroloog

Rob Rundervoort werkt sinds 1 juli als neuroloog in Tergooi. Zijn aandachtsgebied is bewegingsstoornissen, waaronder de ziekte van Parkinson.

Rob Rundervoort volgde zijn opleiding tot neuroloog in Maastricht en rondde deze af in 2005. Voor zijn overstap naar Tergooi werkte hij in het Haaglanden Medisch Centrum. Daar was hij intensief betrokken bij de opleiding van (co)assistenten en de evaluatie van onvoorziene incidenten bij patiënten met neurologische klachten. In aansluiting op zijn aandachtsgebied is hij in Tergooi naast de reguliere neurologische patiëntenzorg betrokken bij het parkinsonspreekuur.

‘De ziekte van Parkinson zien we tegenwoordig als een neurologische systeemziekte’, zegt Rundervoort. ‘Voorheen zagen we Parkinson vooral als een ziekte van de motoriek. En dat terwijl de niet-motorische symptomen voor een groot deel de kwaliteit van leven voor deze patiënten bepalen. Daarvoor is nu gelukkig meer begrip.’

Bereikbaar
Rob Rundervoort werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op locatie Hilversum en locatie Blaricum en is te bereiken via T 088 753 3488 en E rrundervoort@tergooi.nl