Nieuws

13 mrt. 2020

Resultaat enquête onder huisartsen over dienstverlening Tergooi

Huisartsen waarderen de bereikbaarheid, vriendelijkheid en adviezen van medewerkers, arts-microbiologen en klinisch chemici die werken in de laboratoria voor microbiologie en klinische chemie. Dit blijkt uit een enquête die de laboratoria in december 2019 hebben gehouden onder huisartsen in de regio over hun dienstverlening. Benieuwd naar de rest van de resultaten en de verbeterpunten?

Op de enquête hebben 45 respondenten gereageerd. Als algemeen cijfer gaven ze een 8,3 voor de dienstverlening van de laboratoria. De bereikbaarheid en vriendelijkheid van medewerkers en de bereikbaarheid en adviezen van de arts-microbiologen en klinisch chemici werden hoog gewaardeerd.

Een aantal punten zijn ook voor verbetering vatbaar. Het CBSL en KCHL zijn hiermee aan de slag gegaan.

Deze punten zijn:

  1. Inrichting aanvraagformulier (Zorgdomein)
  2. Beschikbaarheid van huisbezoeken voor bloedafname
  3. Rapportage van uitslagen en afhandeling cito
  4. Onder andere het verspringen van letters in HIS bij de rapportage van antibiotica. Dit is te voorkomen door uw lettertype in HIS aan te passen naar proportioneel lettertype.
  5. Openingstijden bloedafnameposten
    Tergooi is bezig met een herstructurering van de bloedafname om deze toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt is dat de dienstverlening beter moet. Sommige huisartsen zijn hierover al benaderd. Binnenkort komen we met meer informatie hierover.

Enkele respondenten geven ook aan dat ze het gevoel hebben te weinig inspraak te hebben in de strategie en inrichting van de dienstverlening. Ook op dit punt willen we dit jaar vooruitgang boeken. We onderzoeken nog hoe we dit kunnen verbeteren. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn een gebruikersraad op te zetten.