Nieuws

07 dec. 2020

Radiologen Tergooi: echografie meer dan ‘snel plaatje maken’

Het maken van echo’s in een huisartsenpraktijk lijkt eenvoudiger dan het is. In dit artikel een dringende oproep van de radiologen van Tergooi aan de huisartsen om patiënten voor echografie door te verwijzen naar de medisch specialist die daarin is gespecialiseerd. Dit om het missen van belangrijke diagnoses te voorkomen.

Echografie is meer dan ‘een snel plaatje maken’. De kwaliteit van het onderzoek hangt samen met de kennis van degene die het onderzoek uitvoert, de apparatuur die wordt gebruikt en het kwaliteitssysteem waarin de beelden worden verwerkt en opgeslagen. De radiologen van Tergooi zetten hieronder uiteen wat ze verstaan onder kwalitatief goede echodiagnostiek en wat Tergooi en de Diagnosestudio’s in Hilversum en Weesp op dit gebied te bieden hebben.

Echografie is bij uitstek een onderzoek dat afhankelijk is van de uitvoerder. Alle radiologen in Tergooi hebben een uitvoerige en passende opleiding gevolgd en voeren wekelijks veel echo’s uit. Ook hebben ze als radiologen subspecialisaties op dit gebied. Om te kunnen starten met zelfstandig echografie-onderzoek voeren ze enkele duizenden onderzoeken uit. Eenmaal aan het werk doen ze 50 tot 100 echo’s per week. Ze slaan de beelden op gestandaardiseerde wijze op en koppelen deze beelden aan een verslag. De beelden zijn digitaal terug te vinden in het radiologie-opslagsysteem zodat deze later gebruikt kunnen worden als vergelijking. De kwaliteit van het onderzoek en de apparatuur wordt regelmatig getoetst en voldoet aan de hoogste eisen.

Kwaliteitseisen echo-onderzoek

De radiologen krijgen toenemend vragen over echo’s verricht door huisartsen met apparatuur die niet up-to-date is. Daarnaast worden soms echo-onderzoeken gedaan die volledig buiten de scope van de huisartsechografie vallen. De radiologen willen daarom enkele kwaliteitseisen aanstippen waar een echografieonderzoek minimaal aan moet voldoen. Daarnaast verduidelijken ze enkele uitgangspunten.

  • Het ‘mee beoordelen’ van beelden die elders vervaardigd zijn, is niet goed mogelijk en juridisch niet verantwoord. Echografie is een dynamisch onderzoek en meer dan ‘een plaatje maken’.
  • Echografie staat en valt met de indicatie en de uitvoering. De radioloog is opgeleid om het maximale uit dit onderzoek te halen.
  • Echografie is gevoelig voor drogbeelden en nevenbevindingen. Pas na goede training en met voldoende ervaring zijn deze te herkennen. De minimale eisen om echografie uit te voeren, moeten daarom hoog zijn. Eisen die na het volgen van slechts één of enkele cursusdagen niet kunnen worden gehaald.
  • De diagnostische waarde van echografie is afhankelijk van de kennis van de uitvoerder en de kennis die de uitvoerder heeft van zijn eigen beperkingen. Een ascitesbuik bevestigen bij een immobiele patiënt thuis is met standaardapparatuur en dito kennis en ervaring bijvoorbeeld goed uitvoerbaar. Een algemeen echo-onderzoek van het abdomen is geen eenvoudig onderzoek en vereist goede training, ervaring en apparatuur. Met een ‘screenende echografie’ van de mamma begeeft de huisarts zich op glad ijs. Het niet insturen van een palpabele laesie in de mamma is een kunstfout, waar een calamiteiten op de loer ligt.
  • Musculoskeletale echografie is een specialistisch onderzoek dat ook in Tergooi alleen door speciaal getrainde radiologen wordt gedaan.

De radiologen van Tergooi benadrukken dat ze u als huisarts met plezier ondersteunen met alle vormen van (gesubspecialiseerde) echografie. Ze streven naar toegangstijden van minder dan 48 uur, met verslaglegging nog diezelfde dag.

Wat biedt Tergooi?

De radiologen in Tergooi bieden in Tergooi Blaricum, Diagnosestudio Hilversum en Diagnosestudio Weesp alle werkdagen van de week, in de ochtend en middag, algemene echografie voor patiënten van huisartsen. Daarnaast bieden ze meerdere keren per week een programma dat zich specifiek richt op musculoskeletale klachten. Deze echo’s worden uitgevoerd door specialisten op dit gebied. Voor patiënten met een palpabele bevinding in de mamma leveren ze via de Radiologie Mammapoli meestal binnen een werkdag hun service. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door specialisten van de mammazorg. Uiteraard is er dan nog steeds ruimte voor spoedonderzoeken.

Overleg en vragen

Voor overleg en vragen kunt u als huisarts iedere werkdag van 08:15 tot 17:00 uur gebruikmaken van de directe huisartsenlijn: 088 753 56 41. Via dit nummer heeft u een directe lijn met de radioloog, zonder vertraging door tussenkomst van de telefooncentrale.
Wat betreft ZorgDomein kunt u als huisartsen binnenkort uw radiologieaanvraag versturen via ZorgDomein. Wanneer het zover is, krijgt u dit direct te horen.

Online bespreking musculoskeletale echografie

Binnenkort kunt u als huisarts meedoen aan een online bespreking. De radiologen demonstreren u dan wat de mogelijkheden zijn die de poli Musculoskeletale echografie u biedt. Natuurlijk krijgt u dan ook volop de gelegenheid uw vragen te stellen.