Nieuws

26 aug. 2021

Optimalisatie zorgpad Verdenking Scaphoid fractuur

Na een succesvolle pilot in Zorg Dichterbij is de optimalisatie van het zorgpad Verdenking Scaphoid fractuur nu structureel in gebruik genomen. Dit zorgpad houdt in dat de huisarts een indicatie stelt voor het maken van röntgenfoto’s van het Scaphoid. Belangrijk daarbij is dat op het verwijsformulier vermeld wordt: Verdenking Scaphoid fractuur.  

 

Een scaphoid fractuur kan op lange termijn nadelige gevolgen hebben voor de patiënt indien deze niet wordt herkend en niet juist wordt behandeld. De sensitiviteit van een röntgenopname is echter beperkt. Mede hierom verwijst de radioloog, ongeacht of er een fractuur zichtbaar is op de röntgenfoto’s, naar de SEH voor een gipsbehandeling. Hierdoor kan sprake zijn van overbehandeling.

 

Om een onnodig SEH bezoek en gipsbehandeling te voorkomen, maar ook waar nodig optimale behandeling toe te passen is vanuit het Zorg Dichterbij programma de use case ‘optimalisatie zorgpad scaphoid’ gestart. Dit zorgpad houdt in: indien er geen fractuur zichtbaar is op de röntgenfoto’s vraagt de radioloog direct een CT-scan aan op naam van de huisarts. Hierop is een eventuele fractuur van het scaphoid beter te herkennen en ook veel beter uit te sluiten (sensitiviteit gaat van ca. 40% naar >95%). 

 

Op basis van de CT-scan wordt beleid gemaakt: in geval van een fractuur gaat de patiënt naar de SEH (net als voorheen), indien geen fractuur dan wordt het letsel gezien als een contusie, gaat de patiënt naar huis, en neemt contact op met de huisarts voor behandeling en follow up. Als er direct op de röntgenfoto’s al een fractuur zichtbaar is blijft het proces hetzelfde (SEH > gips > beleid als bij een fractuur).