Nieuws

23 okt. 2020

Ontwikkelingen Covid-19 in Tergooi, consequenties voor de acute en reguliere zorg

De traumaregio Noord-Holland heeft een hoog aanbod van positieve Covid-19-patiënten. De Covid-zorg is in Tergooi volgens de regionale afspraken van ‘fair share’ opgeschaald naar 17 klinische Covid-bedden en 6 Covid-IC-bedden. Echter, de druk op de ziekenhuizen blijft toenemen en de groeiende aantallen zijn voor Tergooi nauwelijks te organiseren. Lees wat de consequenties zijn voor onze acute en reguliere zorg. 

Acute zorg 

Tergooi doet er alles aan om de acute zorg doorgang te laten vinden. Het overplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen buiten de regio loopt echter (nog) niet zoals gewenst. Verder neemt het ziekteverzuim van onze medewerkers enorm toe en zijn de ‘reguliere’ patiënten die wij op onze afdeling interne en longgeneeskunde opnemen erg ziek waardoor zij intensieve(re) zorg nodig hebben. Regionaal doorplaatsen naar de VVT en thuiszorg is lastig omdat bij onze ketenpartners het ziekteverzuim ook hoger is.

  • Afschaling OK-programma

Helaas hebben wij daarom toch moeten besluiten om op korte termijn patiënten af te zeggen voor het OK-programma, om ruimte te houden voor het acute proces. De oncologische ingrepen blijven buiten beschouwing. Met alle intern betrokkenen wordt op dagelijkse basis gekeken en gewogen, wat reëel is om de zorg in Tergooi veilig te blijven uitvoeren. Wij proberen onze patiënten uiterlijk 48 uur van te voren te informeren als een operatie wordt uitgesteld. 

  • Insturen SEH

Uitgangspunt blijft dat u een acute patiënt te allen tijde naar onze SEH kunt sturen. Onze medisch specialisten willen uw patiënten in ieder geval zien op de SEH, ook als we geen plek hebben in het beddenhuis. Het helpt ons enorm als u de handreiking van de FMS hanteert voor het doorsturen van uw patiënten. Wij kijken vanaf de SEH waar we de patiënt kunnen plaatsen. 

Soms zal de zorg op de SEH tijdelijk even on hold moeten worden gezet om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren op de SEH. Deze stop proberen we zo kort als mogelijk te houden tot we weer in de goede balans zitten tussen zorgvraag en -aanbod.

Reguliere zorg

U begrijpt dat wij ook genoodzaakt zijn om onze reguliere zorg te reduceren. Wij doen nu al een beroep op onze verpleegkundigen, artsen en arts-assistenten om zich voor de Covid-zorg in te zetten in plaats van hun reguliere patiënten. Dit kan alleen als zij hun spreekuren en behandelingen afschalen. Tot onze spijt is het onvermijdelijk dat de wachttijden weer gaan oplopen. 

Dringend beroep

Vanwege deze ontwikkeling doen wij een dringend beroep op u om het insturen van uw patiënten weloverwogen te doen. Wij zijn u zeer dankbaar als u ons net als in de 1e coronagolf kunt ondersteunen door de principes van het ‘advanced care planning’ toe te passen. 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Theo Karsten, coördinator Covid-19, E tkarsten@tergooi.nl