Nieuws

20 mei. 2019

Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Mei 2019

Download de pdf

MCC/TERGOOI

Meet & Greet brengt ontspanning in Fort Fier

Voor de elfde keer ontmoeten op donderdag 9 mei medisch specialisten van Tergooi en huisartsen uit de regio elkaar tijdens de jaarlijkse Meet & Greet. Fort Fier in Bussum biedt een prachtig decor.

 

Ongeveer 115 artsen luisteren in een ontspannen sfeer naar de band Barefoot en genieten van een walking dinner. Een tekenaar maakt digitale karikaturen van bezoekers, terwijl in de Porterne – van oudsher een ondergrondse toegang naar het Fort – geluisterd wordt naar een presentatie van Bram Bakker. Hij bespreekt het effect van ontspanning en inspanning op ons functioneren. In de avondzon worden bezoekers rondgeleid over het terrein. Tot ver na de ‘officiële’ sluiting is het thema ‘even ontspannen’ voelbaar in Fort Fier.


MCC/TERGOOI

Verwijzing TIA/beroerte en diagnostiek per 1 april 2019 gewijzigd

Naar aanleiding van actuele inzichten en aanpassingen in de landelijke richtlijn ‘Herseninfarct en hersenbloeding’ is de (acute) zorg in Tergooi voor deze patiënten aangepast.

Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat per 1 april 2019 in Tergooi twee belangrijke wijzigingen zijn ingevoerd:

 • Bij kenmerken van een TIA dienen patiënten na telefonische triage door de dienstdoende neuroloog direct te worden verwezen naar de spoedeisende hulp van Tergooi Blaricum. De dienstdoende neuroloog bereikt u via 088 753 56 47. Zo nodig volgt hierna een opname. Het doel is om zo binnen 24 uur na het ontstaan van de symptomen een adequate neurovasculaire work-up te garanderen.
 • Alle patiënten met een herseninfarct binnen 24 uur – dus ook bij wie symptomen langer dan de bekende 4 uur maar korter dan 24 uur bestaan – moeten na aangemeld te zijn bij de dienstdoend neuroloog met spoed worden ingestuurd. Zij komen na voorselectie in Tergooi mogelijk in aanmerking voor endovasculaire behandeling.

Het is van belang dat u als huisarts eerst belt met de dienstdoende specialist voordat u uw patiënten naar de SEH verwijst. Patiënten die via ZorgDomein naar de SEH verwezen worden, krijgen namelijk geen oproep, zij worden niet gebeld. Dit is anders dan voorheen, toen patiënten naar de polikliniek werden verwezen. Omdat deze patiënten volgens de nieuwe landelijke richtlijn binnen 24 uur gezien moeten worden, moet de verwijzing via de SEH verlopen, altijd na telefonische aanmelding door de huisarts.

De nieuwe werkwijze staat ook beschreven in de Werkafspraak Beroertezorg. U vindt deze werkafspraak op de MMC-website en de app. Hieronder vindt u alvast een korte beschrijving.

Bij verdenking TIA

 1. Huisarts belt met dienstdoende neuroloog, T 088 753 56 47.
 2. Na telefonische triage presentatie op afdeling Spoedeisende Hulp op locatie Blaricum, bij voorkeur met iemand die een hetero-anamnese kan leveren.
 3. Op de SEH vindt onderzoek plaats, inclusief lab, ECG en scan van de hersenen.
 4. Afhankelijk van de bevindingen wordt besloten tot een kortdurende opname voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld duplex-carotiden en hartritmeregistratie, of vindt een eindgesprek plaats op de SEH.
 5. De neuroloog adviseert over secundaire preventie.

Wijziging in ZorgDomein
Vanwege het gewijzigde TIA-traject is ook de verwijzing in Zorgdomein gewijzigd. ‘TIA Service’ onder Neurologie Dagopname is vervallen en heet nu zorgproduct ‘TIA Diagnostiek’. Kies voor het aanmaken van de verwijsbrief: Neurologie > Cerebrovasculaire aandoeningen > spoedafspraak SEH..


TERGOOI

Traumacentrum Tergooi op locatie Hilversum

Op locatie Hilversum heeft Traumacentrum Tergooi de deuren geopend. Op de afdeling bundelen orthopedische en chirurgische traumatologen en geriaters hun krachten.

Verpleegkundigen die verbonden zijn aan het Traumacentrum Tergooi, hebben er zin in.

Op de afdeling komt een grote diversiteit aan traumapatiënten vanaf achttien jaar. Van jonge mensen met een of meer botbreuken na een ongeluk tot oudere mensen met een heupfractuur na een val. Het vizier is gericht op het snel mobiliseren van de patiënten. De afdeling heeft een woonkamer en een oefenruimte.

Mensen met ernstige letsels, bijvoorbeeld als gevolg van ongelukken met hoge snelheid, gaan naar een gespecialiseerd traumacentrum, zoals het UMCU.

Geriatrische Traumatologie
De huidige Geriatrische Traumatologie maakt deel uit van de nieuwe afdeling. Op deze afdeling liggen mensen van 70 jaar en ouder met een breuk waarvoor een operatie noodzakelijk is. De geriater is altijd betrokken bij de opname van deze patiënten.

Meer informatie en bereikbaarheid
Wil je meer informatie over Traumacentrum Tergooi? Neem dan contact op met afdelingsmanager Samantha van Rouwendaal, T 7721, E srouwendaal@tergooi.nl. De afdeling is bereikbaar via T 088 753 7214.


TERGOOI

Spreekuren orthopedie en plastische chirurgie nu ook in Weesp

De poliklinische spreekuren van Tergooi, die voorheen plaatsvonden op de C.J. van Houtenlaan, worden nu gehouden in het Regionaal Medisch Centrum Weesp, Muiderweg 2A in Weesp. Uw patiënten kunnen hier nu ook terecht voor twee nieuwe spreekuren: orthopedie en plastische chirurgie. De officiële opening vindt plaats op 23 mei. Dan kunt u zelf een kijken nemen in het nieuwe centrum.

In de Diagnosestudio kunnen uw patiënten terecht voor eenvoudige en snelle diagnostiek, bijvoorbeeld voor een röntgenfoto en echo.

Het Regionaal Medisch Centrum Weesp biedt ook onderdak aan de Diagnosestudio van Tergooi. Hier kunnen uw patiënten terecht voor eenvoudige en snelle diagnostiek, zoals bloedafname, röntgenfoto, echo en botdichtheidsmeting (DEXA). Ook huisartsenpraktijk Vechtrijk is in het centrum gevestigd. FysioHolland, Huidzorg Weesp en Foodwise Diëtisten Weesp zullen volgen. Een overzicht van alle spreekuren en meer informatie over het centrum vindt u op de website van Tergooi.

Officiële opening
Donderdag 23 mei kunt u tijdens de officiële opening kennismaken met de zorgverleners en het centrum bekijken. U bent van harte welkom om 13:30 uur. Wilt u zo vriendelijk zijn uw komst voor 15 mei per mail door te geven aan Monique Wildenburg, secretaresse Facilitaire Services, mwildenburg@tergooi.nl.

In verband met de beperkte parkeermogelijkheid in Weesp stellen we u in de gelegenheid om met een pendelbus vanaf Tergooi Hilversum ter vertrekken. Locatie Weesp is goed bereikbaar per trein en ligt op slechts vijf minuten loopafstand van het station.

Bereikbaar
Het Regionaal Medisch Centrum Weesp is te bereiken via T 088 753 1 753 (algemeen nummer Tergooi). Het telefoonnummer van de Diagnosestudio is: 088 753 18 00.


TERGOOI

Toezegging banken voor financiering versnelde nieuwbouw Tergooi

Het bankenconsortium ING en ABN AMRO heeft de financiering voor versnelde realisatie van de nieuwbouw van het ziekenhuis in Hilversum toegezegd. Tergooi heeft een offerte ontvangen met de voorwaarden die voor de financiering gelden. Over de details vindt nog nader overleg plaats. Naar verwachting kan uiterlijk begin juli de definitieve overeenkomst worden getekend.

In februari kregen de banken het aangepaste nieuwbouwplan ter beoordeling voorgelegd, waarin vanaf 2024 de eindsituatie is gerealiseerd. In het aangepaste plan combineert Tergooi de eerste en tweede fase van de nieuwbouw.
Lees meer


TERGOOI

Caroline Drukker wint ‘Young Investigator Award’

Caroline Drukker, arts-assistent in opleiding chirurgie in Tergooi, heeft op het laatste symposium van de landelijke organisatie voor borstkankeronderzoek (NABON-BOOG) de ‘Young Investigator Award’ gewonnen. Ze kreeg de award uitgereikt door prof. dr. Elsken van der Wall. De prijs wordt toegekend aan jonge getalenteerde onderzoekers op het gebied van borstkanker.

Caroline Drukker toont de Young Investigator Award, een prijs voor jonge getalenteerde onderzoekers op het gebied van borstkanker.

Ze kreeg de award naar aanleiding van haar promotieonderzoek naar het gebruik van genexpressieprofielen (MammaPrint) bij de behandeling van patiënten met een vroeg stadium van borstkanker. De MammaPrint wordt gebruikt om het risico op uitzaaiingen in te schatten en om te bepalen of een behandeling met aanvullende chemotherapie zinvol is. Aansluitend gaf Caroline Drukker op het symposium een wetenschappelijke lezing over haar promotieonderzoek.

Promotieonderzoek
Geïnteresseerd in het promotieonderzoek? Hier vind je meer informatie.


TERGOOI

Videoverslag Donderdagavondcollege nu online

De heer Bergman werd donderdag 4 april geopereerd door orthopedisch chirurg Roel de Haan. Hij plaatste bij hem een heupprothese via de voorste benadering. Later die dag stal de heer Bergman de show tijdens het Donderdagavondcollege.

Roel de Haan, de heer Bergman en Jeroen van Dijk.

Tijdens het college gaf Roel de Haan uitleg over deze operatiemethode. In het tweede deel van de avond werd de heer Bergman ‘gemobiliseerd’ door fysiotherapeut Jeroen van Dijk. Hij zette in de Wesselzaal zijn eerste stappen met zijn nieuwe heup.

Donderdagavondcollege terugzien
De Donderdagavondcolleges van Tergooi worden gefilmd. Een verkorte weergave van deze editie is terug te zien op YouTube en de website van Tergooi. Interessant voor uw patiënten die ook een dergelijke operatie ondergaan.


TERGOOI

Kom!passie in de zorg: waardevolle avond

Veel huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en poli-assistenten bezochten de bijeenkomst ‘Kom!passie in de zorg’ op donderdag 18 april in Tergooi locatie Hilversum. De ruimte was tot aan de laatste stoel bezet.

Keynote speaker Barbara Doeleman, Janet Bloemhof, Janneke Brink, huisarts Marieke Buijs, Alice Langeveld en Carole Lasham na afloop van Kom!passie in de zorg.

Keynote speaker Barbara Doeleman stond stil bij de invloed van mindfulness en compassie op veerkracht en kwaliteit. Dermatoloog Alice Langeveld liet zien hoe mindfulness en compassie haar plezier in het werk ondersteunt. Huisarts Marieke Buijs vertelde hoe het werken met het gezondheidsmodel van Machteld Huber bijdraagt aan haar werkplezier.

Na het smaakvolle diner in de pauze toonde verpleegkundig wetenschapper Janet Bloemhof de kracht van oprechte aandacht. De organisatoren kijken terug op een waardevolle avond voor de zorg en de zorgprofessionals in de Gooi & Vechtstreek.


TERGOOI

Emma Westerduin gepromoveerd

Emma Westerduin promoveerde op vrijdag 10 mei aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar complicaties en hersteloperaties na verschillende soorten operaties – met en zonder stoma – vanwege endeldarmkanker. Ze kreeg haar bul uitgereikt in de Agnietenkapel. Dr. Nanette van Geloven, chirurg in Tergooi, was haar copromotor.

Emma Westerduin verdedigt haar proefschrift in de Agnietenkapel in Amsterdam.

Bijna twee jaar werkte Emma Westerduin als onderzoeker bij Tergooi. Haar werk als arts-assistent bij Tergooi was haar eerste baan. Daarnaast deed ze onder leiding van Van Geloven één dag in de week onderzoek naar naadlekkages na operaties voor tumoren in de endeldarm. Ook richtte ze haar onderzoek op ‘redo-chirurgie’: heroperaties waarbij na lekkage van een darmnaad opnieuw een darmnaad wordt gemaakt.

Chronisch probleem
Haar onderzoek wijst uit dat lekkage van de nieuwe darmnaad na het verwijderen van een stuk darm vaak voorkomt en een chronisch probleem kan veroorzaken. Een hersteloperatie is technisch vaak mogelijk, maar blijkt wel van invloed op de kwaliteit van leven. Het alternatief is een stoma. Een hersteloperatie lijkt alleen geschikt voor zeer gemotiveerde patiënten.

Titel proefschrift
De titel van haar proefschrift luidt: Complications and salvage surgery following restorative and non-restorative rectal cancer.

Dr. Emma Westerduin volgt op dit moment de opleiding tot chirurg binnen Tergooi.


TERGOOI

Meer dan 5000 toestemmingen voor Zorgverlenersportaal

Sinds 1 april is het Zorgverlenersportaal van Tergooi live. Sindsdien hebben meer dan 5000 patiënten toestemming gegeven dat hun huisarts via dit portaal toegang heeft tot hun Elektronisch Patiëntendossier.

U kunt gebruikmaken van het Zorgverlenersportaal als u voldoet aan drie voorwaarden

 1. Op uw PC of netwerk moet de ZORG-ID-applet zijn geïnstalleerd.
 2. Uw patiënt heeft u toestemming gegeven om zijn of haar dossier te raadplegen.
 3. U heeft een account bij Tergooi aangevraagd, u heeft geen specifieke log-in-gegevens nodig, u logt in met uw Uzi-pas. Ga dan naar: https://zorgverleners.tergooi.nl.

Meer informatie vindt u op https://www.tergooi.nl/huisarts. Heeft u nog geen account? Neem contact op met rborgts@tergooi.nl.

Zorg dat uw patiënten toestemming geven

Wij stellen het op prijs als u uw patiënten vraagt om toestemming te verlenen. Patiënten kunnen deze toestemming zelf registeren in het patiëntenportaal Mijn Tergooi. Ook kunnen zij in Tergooi aan de balie van de poli en de inschrijfbalie de toestemming laten registreren. We stellen folders, flyers, posters en een slide voor uw wachtkamerschermen beschikbaar om uw patiënten hierop te wijzen. Mail ons om deze aan te vragen.

Instructie
In deze instructie leest u hoe u het portaal gebruikt..


TERGOOI

Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen

De medisch ondersteunende afdelingen en poli’s van Tergooi zijn gesloten op Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei) en tweede pinksterdag (maandag 10 juni).

Ook de bloedafnameposten en het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) zijn dan gesloten. Wel kunnen patiënten materiaal voor het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) op deze feestdagen afgeven bij de receptie van locatie Hilversum.

Op de vrijdag na Hemelvaartsdag (31 mei) zijn de afdelingen en poli’s van Tergooi open tussen 8:00 en 17:00 uur.

Bezoektijden
Voor bezoek geldt tijdens de genoemde feestdagen de volgende bezoektijden:

 • van 15:00 tot 17:00 uur (regulier)
 • van 18:30 tot 20:00 uur (regulier)
 • van 11:00 tot 11:45 uur (extra)

Vanzelfsprekend kan iedereen voor spoedeisende hulp 24 uur per dag in Tergooi terecht, ook tijdens feestdagen.


TERGOOI

Dr. Jarne van Hattem arts-microbioloog in Tergooi

Sinds maart 2019 werkt dr. Jarne van Hattem als arts-microbioloog in Tergooi. Zijn aandachtsgebieden zijn bacteriologie, resistentiemechanismen, tropengeneeskunde, geïmporteerde infecties en parasitologie.

Jarne van Hattem rondde zijn opleiding tot arts-microbioloog in 2019 af aan het AMC Amsterdam. In 2018 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht in welke mate reizigers multiresistente bacteriën terugbrachten naar Nederland, hoe lang zij deze ziekteverwekkers vervolgens bij zich droegen en of ze deze overdroegen binnen hun huishouden. Hij wil in Tergooi bijdragen aan een state-of-the-art laboratorium met artsen-microbiologen die een belangrijke rol hebben in de behandeling van infectieziekten binnen en buiten het ziekenhuis.

Bereikbaar
Jarne van Hattem is te bereiken via T 088 75 31 35 82 en E jvanhattem@tergooi.nl.


TERGOOI

Beëindiging werkzaamheden internist

Hierbij delen wij u mee dat mevrouw W. Deenik haar werkzaamheden als internist in Tergooi heeft beëindigd.


ZORGDOMEIN/TERGOOI

Test mee met Tergooi en ZorgDomein

Om u als huisarts nog beter te ondersteunen bij het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek heeft ZorgDomein samen met diagnostische centra en huisartsen een nieuw labformulier ontwikkeld.

Om er zeker van te zijn dat het nieuwe formulier aansluit aan de praktijk, vragen we u vanuit ZorgDomein deel te nemen aan deze test om het ontwikkelde formulier als eerste te gebruiken en hier feedback op te geven. Tergooi is ook aangesloten bij de pilot. Klik op deze link om meer te weten te komen en u aan te melden.


ZORGDOMEIN

Nieuws uit ZorgDomein

Per 17 april heeft u er als huisarts een nieuw zorgproduct bij. U kunt nu net als de verloskundigen verwijzen naar de POP-poli van Tergooi. U vindt de verwijzing onder Gynaecologie-verloskunde > Gynaecologie > pre-conceptioneel advies, prenatale diagnostiek en overige zorgvragen.