Nieuws

21 jun. 2019

Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Juni 2019

Download de pdf

MCC

Nieuwe website MCC Gooi en Vechtstreek

De website van MCC Gooi en Vechtstreek is geheel vernieuwd. Het laatste nieuws is gemakkelijk terug te vinden op de homepage, net als de meest recente werkafspraak of een activiteit of agendapunt dat voor u van belang is. Op de Wie-is-Wie-pagina (voorheen Smoelenboek) kunt u uw collega-artsen uit de regio terugvinden. Zo kunt u snel contact leggen met één van uw collega’s.

Onze tip: zet https://mccgooienvechtstreek.nl in uw favorieten. Of download de app.

Binnenkort ontvangt u van ons een mail met de vraag uw gegevens na te kijken en waar nodig te actualiseren. Bent u uw inloggegevens kwijt? Stuur een mail naar mccgooienvechtstreek@tergooi.nl en wij sturen u nieuwe inloggegevens..

 

TERGOOI

Regionaal Medisch Centrum Weesp officieel geopend

Het Regionaal Medisch Centrum Weesp is op donderdag 23 mei officieel geopend. Weesper wethouder Astrid Heijstee-Bolt, verantwoordelijk voor gezondheidszorg en ouderenzorg, knipte samen met patiënt Hilde Zijlma als openingshandeling met een levensgrote schaar een lint door.

Wethouder Astrid Heijstee-Bolt en Hilde Zijlma knippen als openingshandeling samen het lint door.

Na het officiële deel konden bezoekers een rondleiding volgen in het regionaal medisch centrum en een gezondheidscheck doen door zich te laten testen bij verschillende zorgverleners.

In het Regionaal Medisch Centrum Weesp aan de Muiderweg 2A kunnen uw patiënten in de Diagnosestudio voor eenvoudige diagnostiek, zoals bloedafname, een röntgenfoto of echo. Ze kunnen ook een groot aantal spreekuren van specialisten van Tergooi bezoeken. Nieuw zijn de spreekuren van de orthopedie en plastische chirurgie. Ook huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en huidtherapeuten zijn nu of binnenkort in het centrum te vinden.

Gewijzigde openingstijden Diagnosestudio
Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 6 september zijn de openingstijden van de Diagnosestudio in Weesp gewijzigd: uw patiënten kunnen dan terecht van 8:00 tot 16:00 uur.


TERGOOI

Tergooi tekent kredietovereenkomst nieuwbouw ziekenhuis

Op maandag 3 juni 2019 ondertekende Tergooi de kredietovereenkomst voor de versnelde realisatie van het nieuwe ziekenhuis voor de Gooi- en Vechtstreek in Hilversum met het bankenconsortium ING en ABN AMRO. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft toegezegd borg te staan voor een deel van het benodigde krediet. ABN AMRO Lease verzorgt de lease van een groot deel van de (medische) inventaris.

De ondertekening van beide overeenkomsten is een mijlpaal op weg naar de nieuwbouw van Tergooi.

Ook tekende Tergooi die dag een voorovereenkomst met de Bouwcombinatie BAM/Kuijpers VOF, zodat de bouw in het najaar daadwerkelijk kan starten. De ondertekening van beide overeenkomsten is een mijlpaal op weg naar de nieuwbouw van Tergooi.
Lees meer


TERGOOI

Visie 2023: Zorg moet dichterbij

Onder de titel ‘Visie 2023: Zorg moet dichterbij’ heeft Tergooi een nieuwe meerjarenstrategie uitgebracht.

Als je dichtbij de mens staat, ben je in staat aandacht en zorg te verlenen die waarde toevoegt aan het leven van de patiënt. Dichterbij heeft ook te maken met de fysieke afstand. Tergooi wil de komende jaren ook letterlijk de zorg dichterbij brengen door deze op de juiste plek aan te bieden. Dit doen we door zorg te organiseren bij de patiënt thuis, bij de huisarts, in het verpleeg- of verzorgingshuis of in het Regionaal Medisch Centrum. Door het anders te organiseren zorgen we ervoor dat de zorg die echt in een complexe en kostbare ziekenhuisomgeving moet plaatsvinden, daar kan blijven plaatsvinden.

Waardevol als partner en als werkgever
Tergooi wil ook waardevol zijn als partner voor zorgorganisaties in onze regio en daarbuiten. Daarnaast willen we een waardevolle werkplek bieden aan iedereen die bij ons werkt. Dat betekent: aandacht voor werkplezier, groei en professionaliteit.
Lees hier de volledige ‘Visie 2023: Zorg moet dichterbij.’


TERGOOI

Pilot chemo- en immuuntherapie thuis

Na deze zomer start Tergooi met het geven van chemo- of immuuntherapie bij patiënten thuis. Onder voorwaarde dat het medisch verantwoord is, de thuissituatie geschikt is en de patiënt het zelf wil.

Ankie van der Velden (links) en Talida Doedens (fotografie: Marieke Duijsters)

In eerste instantie kunnen hier drie patiëntengroepen gebruik van maken: Kahlerpatiënten die met Bortezomib worden behandeld, borstkankerpatiënten die met Trastuzumab worden behandeld en darmkankerpatiënten die met 5FU worden behandeld. De eerste twee medicatietoedieningen vinden in het ziekenhuis plaats. Als dit zonder complicaties verloopt, wordt met de patiënt afgestemd of de overige behandelingen thuis gegeven kunnen worden. Dit gebeurt door ervaren oncologieverpleegkundigen van Tergooi. De afspraken bij de behandelend specialist blijven plaatsvinden op de polikliniek van Tergooi. De kwaliteit en veiligheid van onze zorg blijft uiteraard vooropstaan.

Tergooi speelt hiermee in op de toenemende wens van patiënten om minder in het ziekenhuis te hoeven zijn en hun behandeling op een zo ontspannen mogelijke manier te ondergaan. Als een van uw patiënten start met thuistoedieningen, brengen we u hiervan tijdig op de hoogte.
Lees meer


TERGOOI

Ultramoderne apparatuur voor hartkatheterisatie in Tergooi

Eind mei nam het Interventiecentrum Cardiologie van Tergooi het IntraSight interventional application platform van Philips in gebruik. Het ziekenhuis is hiermee het tweede ziekenhuis in de wereld dat met deze ultramoderne apparatuur werkt.

Interventiecardioloog Maribel Madera Cambero (links) tijdens een hartkatheterisatie

Maribel Madera Cambero, interventiecardioloog in Tergooi: ‘Dit is echt het neusje van de zalm. Met deze apparatuur combineren we de meting van de bloeddruk, het echobeeld en het angiobeeld. Zo weten we precies waar we in het bloedvat zijn en hoe ernstig de vernauwing is. Op basis van deze gegevens bepalen we welke behandeling het beste is: medicijnen, een dotterbehandeling, stent of operatie. Hiermee kunnen we hartkatheterisaties sneller, veiliger en efficiënter uitvoeren. Het systeem geeft ons ook advies over de lengte en de diameter van de stent die we het beste kunnen gebruiken.’
Lees meer


TERGOOI

Ook extreem vergrote prostaten behandelen met nieuwe laser

Tergooi beschikt sinds kort over een nieuwe krachtige Thuliumlaser. Hiermee kunnen ook extreem vergrote prostaten (groter dan 80 cc) via de plasbuis behandeld worden. Tergooi is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat beschikt over deze nieuwste versie van de Thuliumlaser. Door het succes van de laserbehandelingen wordt in Tergooi de ingrijpende klassieke operatie niet meer uitgevoerd.

In Tergooi zijn prostaten tot een grootte van 480 cc behandeld met deze laser.

Bij de klassieke open operatie verblijven patiënten ongeveer tien dagen in het ziekenhuis. Deze patiënten worden wakker uit de narcose met een grote buikwond en een blaaskatheter. Na een laserbehandeling hebben patiënten doorgaans minder bloedverlies, ze hoeven minder lang een katheter te dragen en herstellen sneller. Vaak kunnen ze een dag na de operatie al naar huis.

200 Watt
De Thuliumlaser die de urologen in Tergooi vanaf 2012 in Tergooi hebben gebruikt, had een vermogen van 150 Watt. De nieuwe versie heeft een vermogen van 200 Watt en is ook technisch verbeterd. Een normale prostaat is 15 tot 30 cc groot. Veel ziekenhuizen in Nederland kiezen voor de klassieke operatie als de prostaat groter is dan 80 cc. In Tergooi zijn prostaten tot een grootte van 480 cc behandeld met deze Thuliumlaser.

Operatie korter
De afgelopen jaren zijn in Tergooi bijna 1000 patiënten met een vergrote prostaat met de Thuliumlaser behandeld. De urologen die de behandelingen met deze laser uitvoeren, zijn Florijn van der Windt, Hans Scheltema en Ruud Blokker. Florijn van der Windt: ‘Een behandeling van extreem grote prostaten duurt relatief lang omdat veel weefsel verwijderd moet worden. Het grote voordeel van onze nieuwe krachtige laser is dat de operatie veel minder lang duurt, waardoor we meer patiënten kunnen helpen.’


TERGOOI

Geruststellend en ondersteunend: thuismonitoring COPD-patiënten

Patiënten met een ernstige vorm van de longaandoening COPD kunnen sinds februari gebruikmaken van thuismonitoring. Door twee keer per week een vragenlijst in te vullen via een iPad, worden ze op afstand gevolgd en direct begeleid bij een eventuele achteruitgang.

Voor deze thuismonitoring werkt Tergooi samen met medisch servicecentrum NAAST. De verpleegkundigen van NAAST hebben ervaring met deze manier van monitoring in het Slingeland Ziekenhuis en kennen de werkwijze van Tergooi. Ze houden alles 24/7 in de gaten.
Lees meer


TERGOOI

Dr. Jaap-Jan Snoep nieuwe internist-nefroloog

Sinds maart dit jaar werkt dr. Jaap-Jan Snoep als internist-nefroloog in Tergooi. Naast de algemene interne geneeskunde behandelt hij patiënten met nierproblemen, zoals acute en chronische nierinsufficiëntie, systeemziekten en nierfunctievervangende therapie (dialyse en niertransplantatie).

Jaap-Jan Snoep rondde zijn opleiding tot internist met aandachtsgebied nefrologie af in maart 2019. In 2011 promoveerde hij op onderzoek naar de relatie tussen de bloedplaatjesfunctie en het optreden van hart- en vaatziekten. Ook onderzocht hij de invloed van medicijnen hierop.

Tijdens zijn opleiding zette hij een project op om systematisch de kwaliteit van leven en eventuele klachten te meten bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Met de bedoeling klachten die deze patiënten belangrijk vinden, structureel aan bod te laten komen.

Bereikbaar
Jaap-Jan Snoep werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in Tergooi, voornamelijk op locatie Hilversum, en is bereikbaar via T 088 753 35 35 en E jsnoep@tergooi.nl.


MCC

Nieuwe werkafspraak

Er is een nieuwe werkafspraak Aneurysma Aortae Abdominalis gemaakt. Deze vindt u onder de categorieën Chirurgie en Radiologie.
Lees hier de volledige werkafspraak


MCC

Mutatie huisartsen

- Per 1 juli 2019 gaat dhr. W. de Jong van Huisartspraktijk de Jong en Löwenberg met pensioen.
- Per 1 juli dragen huisartsen Betty Trum-Kievit en Cees Kievit hun praktijk over aan dochter Eva Kievit en zoon Rogier Kievit..


ZORGDOMEIN

Nieuws uit ZorgDomein

De vakanties komen er aan: machtig daarom je collega’s om te kunnen samenwerken in ZorgDomein!

Om in ZorgDomein elkaars werk in te kunnen zien of te kunnen verwijzen uit naam van een eindverantwoordelijk arts, moet u elkaar éérst machtigen. Ga hiervoor naar het ’Profielmenu’, (blauwe balk rechtsboven in het scherm) en kies optie ’Machtigen’. Vink in het scherm ’Machtigen’ de gewenste collega’s aan en klik op ’Opslaan’. Deze handeling moet over en weer worden uitgevoerd. Als een collega niet in de lijst voorkomt, moet deze vanuit het HIS eerst eenmaal inloggen in ZorgDomein.

Vanuit het tabblad ‘Regie’ in het hoofdscherm kunt u ook (on)afgerond werk inzien van collega’s voor samenwerking. U kunt bijvoorbeeld van elkaar een Patiëntbericht printen of e-mailen, een verzonden labaanvraag inzien en een verwijsbrief afmaken of hergebruiken.
Lees meer