Nieuws

08 apr. 2021

Nieuwe zorgproducten voor hoofdpijn in ZorgDomein

Per 1 april kunt u uw patiënt met hoofdpijn op twee manieren verwijzen. Omdat de wachttijden voor de hoofpijnpoli steeds langer werden, hebben we nu twee nieuwe zorgproducten ingericht in ZorgDomein.

Vanaf nu kiest u voor: 

  1. Hoofdpijn (exclusief acute hoofdpijn/migraine/clusterhoofdpijn) voor hoofdpijnklachten met nog onbekende oorzaak/diagnose.
  2. (Chronische) migraine / clusterhoofdpijn, voor hoofdpijnklachten die langer dan drie maanden bestaan of een vrijwel zekere diagnose migraine/clusterhoofdpijn.

 

1. Hoofdpijn (exclusief acute hoofdpijn / migraine / clusterhoofdpijn)

Hierbij gaat het vooral om het stellen van een diagnose en ter uitsluiting van een onderliggende oorzaak van (recente) hoofdpijnklachten.

 

Verwijscriteria:

  • korter dan 3 maanden hoofdpijnklachten met nog onbekende oorzaak (maar niet acuut!)
  • voor een afspraak die niet enkele weken kan wachten
  • geen evidente migraine/clusterkenmerken
  • niet voor chronische hoofdpijn, migraine etc.

Traject:

  • Patiënt krijgt een consult met de neuroloog, het betreft vooral een kort diagnostisch traject. De afspraak wordt door de poli zelf ingepland.

 

NB: Voor patiënten met acute hoofdpijn, (verdenking) oncologische problematiek en/of neurologische uitval belt u altijd de dienstdoende neuroloog.

 

2. Chronische migraine / clusterhoofdpijn

Deze zorgvraag gebruikt u voor patiënten met een vermoedelijke diagnose migraine/clusterhoofdpijn/medicatie afhankelijke hoofdpijn. Patiënten komen vooral voor chronische begeleiding met medicatie etc. Ook voor mensen die bijvoorbeeld al eerder bij een neuroloog (elders) zijn geweest voor migraine of clusterhoofdpijn gebruikt u deze verwijzing. Ook patiënten van buiten de regio het Gooi zijn welkom.

Deze patiënten worden gezien door één van onze hoofdpijnneurologen: dr Bouma, dr Carpay, dr Claus, dr Zinkstok of de verpleegkundig specialist. Voor deze verwijzing is soms een wat langere wachttijd. De actuele wachttijden staan in ZorgDomein. De afspraak wordt door de poli zelf ingepland.

 

Verwijscriteria:

  • hoofdpijnklachten die langer dan drie maanden bestaan
  • hoofdpijn passend bij een primaire hoofdpijn zoals migraine of clusterhoofdpijn, en medicatie afhankelijke hoofdpijn

Traject:

  • Intake door verpleegkundig specialist of neuroloog. Dit kan ook een videoconsult zijn.