Nieuws

11 feb. 2021

Nieuwe telefoonnummers

Tergooi heeft een paar gewijzigde telefoonnummers waarvan het belangrijk is dat deze bekend zijn bij de huisartsen:

  • Mammacentrum: 088 753 16 45 (huisartsenlijn)
  • Pijnpoli: 088 753 23 01 (dit is een nieuw nummer speciaal voor huisartsen)

De telefoonkaart van Tergooi voor huisartsen wordt herzien; in maart komt de versie 2021 in pdf-vorm op de MCC website te staan.